Oproep

Plaats ook een bijdrage

Alle goede ideeën, ervaringen, vragen en discussies over business- en IT-architectuur zijn welkom

Elders gelezen

Perfectionisme, een zegen of een vloek? meer...

Application Landscape Views and SOA meer...

Active information meer...

Critical thinking and data quality meer...

Rijksoverheid gaat goed om met privacy. Jouw organisatie ook? meer...

Even associëren meer...

The most important skills in 2020 are: Complex Problem Solving, Critical Thinking and Creativity meer...

Can a conceptual data model contain attributes? meer...

Kunt u omgaan met teleurstelling? meer...

Data does not matter meer...

Een inleiding in Case Management Model & Notation meer...

Rabobank maakt fysieke versie van IT-architectuur meer...

Versie 2.0 van de Data Management Body of Knowledge is uit meer...

Regels als basis voor architectuur meer...

Vier valkuilen rond architectuurprincipes meer...

Help, ik ben innovatiearchitect meer...

Architect, beleidsmaker of manager? Tijd voor aanpassing! meer...

Het Nederlands Architectuur Forum heeft een nieuwe web-site meer...

ArchiMate 3.0 relaties als open data meer...

Terug naar de intentie meer...

Ken je stakeholders als architect meer...

Issues in ArchiMate 3.0 meer...

De case voor Dynamic Case Mangement meer...

Spreek je de taal van de besluitnemer? meer...

Architectural styles and REST meer...

Spiegel voor de architect: een model meer...

Kennisbank over organisational change & innovation meer...

TRIM - The Rational IT Model for IT Service Management meer...

Sneak preview van de volgende versie van BiSL meer...

Respect the human dimension in digital space meer...

Say What? Misconceptions about Architecture and Communication meer...

When business analysts met business information managers meer...

Architecture patterns for service management meer... 

We are moving into an algorithm economy - Gartner Symposium Keynote 2015 meer...

Presentaties (Big) Data Festival ministerie I en M meer...

Ontology-Based Data Access meer...

Using Ontologies for Enterprise Architecture Integration and Analysis meer...

Essential EA project meer...

Reinventing organizations wiki meer...

GEFF - functies, capabilities en competencies meer...

meer...

Enterprise capability management meer...

GEMMA 2 nu beschikbaar meer...

The Enterprise Architecture game meer...

Presentaties NAF Insight Decision Oriented Architecture meer...

Co-creatie GEMMA 2 een groot succes meer...

Call for Papers Landelijk Architectuur Congres 2015 meer...

PureArchi; opvolger van ArchiMate? meer...

4e editie van NAF masterclass enterprise-architectuur komt er aan meer...

Hoe helpt NORA bij het opstellen van een Project Start Architectuur? meer...

Webinar: A Practitioner’s Guide to Using the TOGAF® Framework and the ArchiMate® Language meer...

Concept versie van GEMMA 2 meer...

Scaled Agile Framework meer...

unSAFE at any speed meer...

Call for Papers Trends in Enterprise Architecture Research 2015 meer...

The role of the data architect meer...

Capability-based planning with TOGAF® and ArchiMate meer...

Using Capabilities in Enterprise Architecture Management meer...

Microservices meer...

Microservices - Not A Free Lunch! meer...

Open Group kondigt ArchiMate Exchange formaat aan meer...

Business Architecture Guild werkt aan Business Architecture Body of Knowledge meer...

22 questions that you always wanted to ask John Zachman meer...

Banking Industry Architecture Network releases Service Landscape meer...

Using scoping models for process analysis meer...

Gebeurtenissen

 

Bijdragen

Het vergeten archifact: het redeneerschema

Door Danny Greefhorst geplaatst op 24 Januari 2018 om 19.50 0 Opmerkingen

In het vakgebied van enterprise-architectuur zijn er allerlei methoden en technieken waarin is beschreven welke producten een architect zou moeten opleveren (archifacten). De nadruk ligt daarbij op modellen die vanuit allerlei perspectieven iets zeggen over de werkelijkheid van een organisatie. Het is opvallend dat er relatief weinig aandacht is voor producten die laten zien hoe uitspraken worden vertaald naar andere uitspraken op basis van logische redeneerlijnen. En dat terwijl vertalen, logisch redeneren en kritisch denken kerncompetenties zijn van een architect. Een redeneerschema is hier specifiek op gericht en zou dan ook een essentieel onderdeel moeten zijn van de gereedschapskist van een architect.

Vertalen is een kernactiviteit van een architect. Doelstellingen, beleidsuitgangspunten en behoeften worden vertaald naar architectuurprincipes, eisen en ontwerpkeuzen. Een belangrijk deel van deze ontwerpkeuzen zijn…

Doorgaan

Kritisch denken over fake news

Door Beheerder Via Nova Architectura geplaatst op 21 Januari 2018 om 20.00 0 Opmerkingen

De (Nederlandse) democratie is kwetsbaar en er is een concrete dreiging door de inzet van nepnieuws. Actoren zijn voortdurend bezig om onze samenleving en andere samenlevingen te beïnvloeden dan wel te ontwrichten. Nepnieuws is een actueel onderwerp maar is tevens niets nieuws. Voldoende aanleiding voor de werkgroep kritisch denken van informatie om met het onderwerp aan de slag te gaan. Op 16 januari is uitgebreid aandacht besteedt aan het onderwerp. De volgende stellingen zijn besproken, kritisch beschouwd en van allerlei kanten belicht:

Doorgaan

Indrukken en resultaten van Landelijk Architectuur Congres 2017

Door Beheerder Via Nova Architectura geplaatst op 29 November 2017 om 14.30 0 Opmerkingen

Op 16 en 17 november heeft het Landelijk Architectuur Congres 2017 plaatsgevonden. Er zijn inmiddels video's en foto's beschikbaar die een impressie geven van deze twee dagen. Op het congres waren ook twee werkgroepen aanwezig die zijn verbonden aan Via Nova Architectura: de werkgroep principle mining en de werkgroep kritisch denken van informatie. De eerste werkgroep heeft zowel presentaties verzorgd als een workshop georganiseerd over hoe nieuwe principes gevonden of getoetst kunnen worden. De werkgroep kritisch denken had alleen een workshop. Hierin zijn verschillende denktechnieken gepresenteerd en zijn deelnemers aan de slag gegaan met een aantal ethische vraagstukken.

De presentaties van de werkgroep…

Doorgaan

Architect van de zingeving

Door Danny Greefhorst geplaatst op 12 Oktober 2017 om 19.30 0 Opmerkingen

We zeggen vaak dat architectuur gaat over vormgeving; de manier waarop dingen moeten worden ingericht om de doelstellingen te ondersteunen. Ik denk dat je architectuur daarmee te kort doet; de meest interessante keuzes gaan niet over vormgeving maar over zingeving. Letterlijk en figuurlijk geeft je daarmee veel meer betekenis. Maar is dat dan wel architectuur? En hoe doe je dat dan; het richting geven aan zingeving? 

In abstracte zin gaat architectuur over het maken van keuzes en het richting geven aan verandering. Vormgeving gaat over keuzes die betrekking hebben op hoe systemen in elkaar zitten zodat ze invulling geven aan hun doelstelling. Goede vormgeving vraagt kennis over de materialen waarmee de systemen en objecten worden geconstrueerd. De architect die zich bezig houdt met vormgeving brengt dan vooral ook inhoudelijke kennis van materialen. Dit ligt verdacht dicht aan ligt tegen de definitie van engineering. Op WikiPedia lezen we dat engineering als doel heeft:…

Doorgaan

26 september: Kritisch denken van informatie

Door Stichting Digital Architecture geplaatst op 5 September 2017 om 7.02 0 Opmerkingen

Op 26 september organiseert de SIG architectuur van het KNVI samen met de werkgroep kritisch denken van informatie een sessie over kritisch denken. In de sessie wordt een inleiding gegeven in het onderwerp, worden een aantal technieken voor kritisch denken gepresenteerd en gaan we aan de slag met een aantal concrete vraagstukken op het gebied van informatie.

Kritisch denken is een vaardigheid die handvatten biedt om de natuurlijke aanleg iets te geloven te beteugelen en verborgen aannames, onlogische redeneringen en denkfouten te herkennen en te voorkomen. Kritisch denken is waarschijnlijk al zo oud als de mensheid. Boeddha en Socrates gebruikten al kritische vragen om te bepalen of op autoriteit gebaseerde kennis rationeel, helder en logisch consistent kan worden gerechtvaardigd. Kritisch denken verduidelijkt doelen, onderzoekt aannames, onderscheidt verborgen waarden, evalueert het bewijs, volbrengt acties en beoordeelt de conclusies. Het vraagt bereidheid om…

Doorgaan

Doe mee aan enquête naar EA als management instrument

Door Martin van den Berg geplaatst op 6 Augustus 2017 om 21.22 0 Opmerkingen

De Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Utrecht doen onderzoek naar het gebruik van enterprise architectuur (EA) als management instrument. Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit van EA te vergroten. EA is immers geen doel op zichzelf, maar heeft verschillende doelstellingen. Een daarvan is ondersteuning van besluitvorming. Met deze enquête onderzoeken we de relatie tussen de volwassenheid van EA en de kwaliteit van IT investeringsbeslissingen. Jouw bijdrage aan dit onderzoek is belangrijk en wordt zeer gewaardeerd. Om betrouwbare resultaten te verkrijgen is een hoge respons noodzakelijk.

De doelgroep van onze enquête bestaat uit mensen die in hun dagelijkse werk met EA te maken hebben, hetzij als architect of als gebruiker ervan, dus bijvoorbeeld als CIO, CEO, CFO, business-manager, IT-manager, informatiemanager, business-analist, informatieanalist, solution architect of software ontwikkelaar.

De enquête is anoniem en opgesteld in het Engels. De…

Doorgaan

De rol van traceerbaarheid voor regelbeheersing bij uitvoeringsorganisaties deel 2

Door Matthijs van Kempen geplaatst op 12 Juli 2017 om 20.07 0 Opmerkingen

Dit artikel is het tweede van een drieluik, waarin de inhoud, werking en het belang van traceerbaarheid voor regelbeheersing worden beschreven.
In dit deel wordt de rechtmatigheidsanalyse uit deel één uitgewerkt tot een stapsgewijze aanpak. Fundamenteel voor die analyse zijn eisen aan de kwaliteit en verwerkbaarheid van traceerbaarheidsrelaties. De stappen in de aanpak voor rechtmatigheidsanalyse worden concreet uitgewerkt, met een tweeledig doel: nagaan welke praktische haken en ogen er zijn en wat de mogelijkheden zijn om de analyse zoveel mogelijk met de computer te ondersteunen.

Download deel 1

Download deel 2

Stand van zaken van Enterprise Architectuur in Nederland en Vlaanderen

Door Stichting Digital Architecture geplaatst op 28 Juni 2017 om 8.11 0 Opmerkingen

In de periode november 2016 tot april 2017 is onderzoek verricht naar de stand van zaken op het gebied van Enterprise Architectuur (EA) in Nederland en Vlaanderen. Een enquête is ingevuld door 47 enterprise architecten. Deze enquête adresseerde onderwerpen als de rol van EA, uitdagingen, methoden en technieken en de bijdrage aan de strategie van de organisatie.

Het resultaat laat een genuanceerd beeld zien van de enterprise architect(uur) waarin de spanning duidelijk voelbaar wordt. Veel variatie is er in hoe de rol wordt gezien en ervaren. EA wordt anno 2017 nog steeds heel individueel en situationeel ingevuld. Dat is lastig; zowel voor de belanghebbenden die niet weten wat ze mogen verwachten, als voor de architect zelf die wel heel veel ballen in de lucht moet houden. Aan de andere kant, wie verwacht er in deze agile tijden nog een standaard functieomschrijving?…

Doorgaan

Informatietechnologie beïnvloedt toekomstscenario's democratische rechtsstaat

Door Martijn Sasse geplaatst op 12 Mei 2017 om 11.56 0 Opmerkingen

De Rechtspraak stelt in Verder bouwen aan het huis van de rechtsstaat: De wereld verandert door technologische en politieke ontwikkelingen razendsnel. Aan de hand van scenario’s heeft de Rechtspraak in kaart gebracht hoe op deze ontwikkelingen is in te spelen om de democratische rechtsstaat in stand te houden. Staan technologische en politieke ontwikkelingen wel naast elkaar? In dit artikel toon ik de samenhang tussen de technologische en politieke ontwikkelingen.

Ter oriëntatie op de toekomst van de rechtspraak in Nederland zijn scenario’s opgesteld voor maatschappelijke ontwikkelrichtingen. Op basis van een…

Doorgaan

EA bevindingen van studenten Haagse Hogeschool

Door Berry Pieters geplaatst op 16 April 2017 om 14.53 0 Opmerkingen

Magazine Enterprise Architectuur in 2017. Een twintigtal studenten van de opleiding Business IT & Management van de Haagse Hogeschool hebben de afgelopen 8 weken (zelfsturend) onderzoek gedaan binnen het vakgebied Enterprise Architectuur. Zij hebben hierbij, door het uitvoeren van literatuuronderzoek, enerzijds gekeken naar een aantal architectuurmethoden en referentiearchitecturen die voorhanden zijn bij het werken onder architectuur en anderzijds naar succesfactoren voor het werken onder architectuur en op welke wijze er in de praktijk bij een aantal bedrijven en overheidsinstellingen invulling wordt gegeven aan deze succesfactoren. Het doel voor de studenten was om, door middel van het zelf vergaren, analyseren, verwerken en creëren van (nieuwe) informatie, bekend te raken met de verschillende aspecten van het vakgebied Enterprise…

Doorgaan
 
 
 

Sponsoren

Sessies

07-03: KNVI sessie over de onafhankelijke architect

19-03: NAF Insight met Jeanne Ross meer...

26-03: KNVI sessie

03-10: KNVI/NAF sessie Fundamentele creativiteit: 8 keer ánders kijken naar de werkelijkheid 

Advertenties

Je kunt hier adverteren

© 2018   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden