Oproep

Plaats ook een bijdrage

Alle goede ideeën, ervaringen, vragen en discussies over business- en IT-architectuur zijn welkom

Elders gelezen

ArchiMate 3.0 relaties als open data meer...

Terug naar de intentie meer...

Ken je stakeholders als architect meer...

Issues in ArchiMate 3.0 meer...

De case voor Dynamic Case Mangement meer...

Spreek je de taal van de besluitnemer? meer...

Architectural styles and REST meer...

Spiegel voor de architect: een model meer...

Kennisbank over organisational change & innovation meer...

TRIM - The Rational IT Model for IT Service Management meer...

Sneak preview van de volgende versie van BiSL meer...

Respect the human dimension in digital space meer...

Say What? Misconceptions about Architecture and Communication meer...

When business analysts met business information managers meer...

Architecture patterns for service management meer... 

We are moving into an algorithm economy - Gartner Symposium Keynote 2015 meer...

Presentaties (Big) Data Festival ministerie I en M meer...

Ontology-Based Data Access meer...

Using Ontologies for Enterprise Architecture Integration and Analysis meer...

Essential EA project meer...

Reinventing organizations wiki meer...

GEFF - functies, capabilities en competencies meer...

meer...

Enterprise capability management meer...

GEMMA 2 nu beschikbaar meer...

The Enterprise Architecture game meer...

Presentaties NAF Insight Decision Oriented Architecture meer...

Co-creatie GEMMA 2 een groot succes meer...

Call for Papers Landelijk Architectuur Congres 2015 meer...

PureArchi; opvolger van ArchiMate? meer...

4e editie van NAF masterclass enterprise-architectuur komt er aan meer...

Hoe helpt NORA bij het opstellen van een Project Start Architectuur? meer...

Webinar: A Practitioner’s Guide to Using the TOGAF® Framework and the ArchiMate® Language meer...

Concept versie van GEMMA 2 meer...

Scaled Agile Framework meer...

unSAFE at any speed meer...

Call for Papers Trends in Enterprise Architecture Research 2015 meer...

The role of the data architect meer...

Capability-based planning with TOGAF® and ArchiMate meer...

Using Capabilities in Enterprise Architecture Management meer...

Microservices meer...

Microservices - Not A Free Lunch! meer...

Open Group kondigt ArchiMate Exchange formaat aan meer...

Business Architecture Guild werkt aan Business Architecture Body of Knowledge meer...

22 questions that you always wanted to ask John Zachman meer...

Banking Industry Architecture Network releases Service Landscape meer...

Using scoping models for process analysis meer...

Gebeurtenissen

 

Bijdragen

Architectuur neigt naar onwerkelijke abstractie

Door Danny Greefhorst geplaatst op 21 Maart 2017 om 22.01 0 Opmerkingen

Architectuur gaat inherent over abstractie; het geeft overzicht, toont de patronen, het grotere geheel, de samenhang der dingen. Dat is de kracht van architectuur. Tegelijkertijd is dat de grootste valkuil van architectuur. Door te abstraheren van de werkelijkheid creëren we dingen die eigenlijk niet bestaan. We creëren een virtuele werkelijkheid, waarin we nieuwe woorden introduceren en de eenheden kunnen aanpassen aan wat we toevallig handig vinden. De virtuele werkelijkheid wordt al snel een verzameling van onwerkelijke abstracties. En met deze onwerkelijke abstracties gaan we vervolgens redeneren. Eigenlijk weten we niet meer precies waar we het over hebben. We zijn vooral aan het theoretiseren. En dan vinden we het vreemd dat anderen ons raar aankijken.

Het begint al door het gebruik van een standaard metamodel als basis voor onze communicatie. Het dwingt ons dingen in standaard hokjes te stoppen die eigenlijk niet lekker passen, voor zover ze überhaupt al goed…

Doorgaan

Traceerbaarheid voor regelbeheersing bij uitvoeringsorganisaties

Door Matthijs van Kempen geplaatst op 16 Maart 2017 om 13.30 0 Opmerkingen

Traceerbaarheid van beslissingen naar hun basis in de wetgeving is één van de voordelen van business rule management (BRM). Met deze traceerbaarheid kunnen organisaties niet alleen aantonen dat een beslissing rechtmatig was maar zij kunnen ermee ook snel een impactanalyse uitvoeren.

In een driedelig artikel wordt onderzocht wat traceerbaarheid bijdraagt aan aantoonbaar rechtmatige, doelmatige en wendbare wetsuitvoering door uitvoeringsorganisaties. De toenemende eisen aan regulatory compliance maken dit artikel ook voor organisaties in andere bedrijfstakken relevant.

In dit deel wordt eerst aandacht besteed aan de processen waarmee uitvoeringsorganisaties wetgeving implementeren in uitvoering. Vervolgens worden de analyses beschreven die nodig zijn om aan te tonen dat de uitvoering rechtmatig is.

Tekst artikel

Workshop Praktische Filosofie voor Architecten van de Digitale Wereld

Door Stichting Digital Architecture geplaatst op 19 Februari 2017 om 8.30 0 Opmerkingen

Praktische Filosofie is Wijsheid verkregen als zelfkennis waardoor die in de praktijk toepasbaar is. Zelfkennis komt ten diepste door het onderzoeken van de grote vragen des levens – Wat ben ik? Wat is de Wereld? Wat is de relatie tussen deze twee? Als Zelfkennis op deze manier bezien één ding doet, is dat je vermogen om met veranderingen om te gaan duurzaam groeit, niet als een methode of een techniek, maar als een innerlijk weten en aanvoelen. Dit is een zaak van hoofd en hart – net als elke majeure verandering in welke organisatie dan ook.In deze workshop wordt praktische filosofie toegespitst op: Ik als Architect, de Wereld als de Digitale Wereld. Het format daarbij is een algemene inleiding op het onderwerp, gevolgd door interactieve oefeningen, vragen en antwoorden. Hierdoor zal je in beperkte tijd een eerste beeld ontwikkelen van je zelfkennis. De workshop wordt verzorgd door Rob Kruijk, voormalig voorzitter van het Nederlands Architectuur Forum en momenteel…

Doorgaan

De architect en zijn invloed: een principekwestie?

Door Lukas Straathof geplaatst op 13 Februari 2017 om 13.00 0 Opmerkingen

Iedere architect heeft principes. De transitie van rule-based naar principle-based architectuur, afgedwongen door de immer groeiende complexiteit van systemen en druk op innovatie, heeft stevig wortel geschoten. Dat was in elk geval mijn eerste indruk toen ik architecten begon te benaderen over dit onderwerp: in de open en inspirerende gesprekken die ik met hen gevoerd heb, spraken ze met enthousiasme en begeestering over hoe zij vanuit principes hun werk benaderen. Ik had de bevoorrechte positie om bij diverse organisaties een kijkje in de keuken te kunnen nemen, en ik kan zonder meer stellen dat het onderwerp leeft.

Dat is niet direct verrassend, want principes zijn voor architecten vaak heel effectief. Principes helpen architecten om hun werk efficiënt te verrichten, bevorderen eenheid in besluitvorming, en vatten een grote hoeveelheid vakkennis samen in makkelijk deelbare, bondige formuleringen. Architecten met goed geformuleerde principes hoeven over veel onderwerpen…

Doorgaan

Gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de architect in de digitale wereld

Door Richard Claassens geplaatst op 14 Januari 2017 om 14.30 1 Opmerking

Momenteel worden privacy advocaten overstelpt met werk. Een oorzaak zijn successen van privacy-activisten zoals Maximillian Schrems, die ervoor zorgde dat het Europese Hof een streep heeft gezet door het Safe Harbor-verdrag met de Verenigde Staten. In Nederland heeft de meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens tot veel aanvragen geleid. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt voor een nieuwe golf van vragen. Dit als gevolg veranderingen ten aanzien van verantwoordelijkheden enaansprakelijkheden. Dit vereist aanpassingen van bestaande overeenkomsten, waaronder de verwerkingsovereenkomsten. Gaan deze ontwikkelingen ook gevolgen krijgen voor het werk van de architect?

De AVG gaat zeker impact krijgen op de wijze waarop architecten hun werkzaamheden uitvoeren en de hoeveelheid werk. Met name het artikel 25: “Gegevensbescherming door ontwerp (Privacy by…

Doorgaan

The Rational IT Model - referentie-architectuur voor IT service management

Door Beheerder Via Nova Architectura geplaatst op 5 Januari 2017 om 19.49 0 Opmerkingen

The Rational IT Model (TRIM) is een referentiemodel voor IT service delivery gebaseerd op ITIL. Het is vooral een meer praktische invulling van ITIL, waardoor je het ook kunt zien als een implementatie van ITIL. De processen zijn vereenvoudigd en teruggebracht naar een niveau waarop het eenvoudiger geimplementeerd kan worden inorganisaties. Het model bevat processen, rollen, sjablonen en procedures om IT Service Management te implementeren. Dit zorgt ervoor dat de IT dienstverlening in een organisatie kan worden gegarandeerd. Het model biedt een holistisch perspectief op functies, escalatiepaden en governance, waardoor ook samenwerking binnen de organisatie en met externe partijen wordt ondersteund.

Onderstaand figuur geeft een overzicht van de gebieden in TRIM: strategy, relations, delivery control, transition en operation. Daarmee beslaat TRIM de gehele IT service levenscyclus. Er is een gratis versie van TRIM beschikbaar voor mensen die zich registreren op…

Doorgaan

Congres Architectuur in de Zorg 2017 | Call for Presentations

Door Elise Veltman - van Reekum geplaatst op 12 December 2016 om 13.31 0 Opmerkingen

Op donderdag 22 juni 2017 wordt voor de 8e keer het congres ‘Architectuur in de Zorg’ gehouden.

Het congres is inmiddels uitgegroeid tot het informatie- en netwerkplatform van professionals die in deze sector werkzaam zijn.  GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NAF en Nictiz zijn de drijvende kracht achter dit congres.

De programmacommissie draagt zorg voor de samenstelling van een boeiend programma, waarbij ook ruimte wordt gemaakt voor inzendingen uit het veld. Hierbij nodigt de commissie u van harte uit om een voorstel voor een presentatie voor het congres in 2017 in te dienen.

Voorwaarden voor inzending:…

Doorgaan

Resultaat van NAF onderzoek naar business architectuur

Door Beheerder Via Nova Architectura geplaatst op 7 December 2016 om 18.48 0 Opmerkingen

In de periode mei – oktober 2016 is onderzoek verricht naar de stand van zaken op het gebied van businessarchitectuur in Nederland en Vlaanderen. Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek dat onder de paraplu van het Nederlands Architectuur Forum (NAF) in 2016 en 2017 wordt verricht onder ruim 5.000 architecten in Nederland en Vlaanderen. Het eerste deelonderzoek betrof businessarchitectuur. Onder ruim 700 businessarchitecten is een vragenlijst uitgezet die door 67 van hen is beantwoord.

De resultaten van het onderzoek werden teruggekoppeld aan zo’n 30 businessarchitecten tijdens een NAF Ronde Tafel. Tijdens deze Ronde Tafel gaven Niels Klinkenberg, Coen de Bruijn en Harry Hendrickx inleidingen op het gebied van businessarchitectuur. Niels als iemand die hoopt dat we nu eindelijk eens echt aan businessarchitectuur gaan doen, Coen vanuit zijn praktijk als “Manager Business Architecture” bij ABN AMRO en Harry als lead van een werkgroep binnen The Open Group die de…

Doorgaan

De architect als verhalenverteller

Door Danny Greefhorst geplaatst op 30 November 2016 om 21.30 0 Opmerkingen

Ik geloof in verhalen. Als je iemand een interessant verhaal vertelt dan is hij geboeid en zal hij naar je luisteren. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit of het over een gesproken verhaal gaat of over een geschreven verhaal. Het belangrijkste is dat het interessant genoeg is en dat mensen graag meer willen horen. Een verhaal kan vooral tot doel hebben om kennis over te brengen. In het verleden waren mythen (verhalen) dan ook de belangrijkste manier om kennis over te dragen. Een verhaal kan ook gebruikt worden om mensen te beïnvloeden. Architecten zouden dan ook verhalenvertellers moeten zijn. Ik merk dat het in de praktijk best lastig is voor mensen om een samenhangend verhaal te schrijven of vertellen. Tegelijkertijd kan het van de ontvanger ook best wat vragen om het verhaal goed te begrijpen. Zo deed mijn dochter afgelopen week een oefening in begrijpend lezen en ik merkte dat de oefeningen ook best lastig vond. Het schrijven van een verhaal dat goed leesbaar is en ook nog…

Doorgaan

Open Architectures do not work: The need for real open Architectures

Door Maikel Mardjan geplaatst op 16 November 2016 om 21.38 0 Opmerkingen

Architecture is a minefield. Architecture is not by definition high level and sometimes relevant details are of the utmost importance. It is not strange that the added value of architecture and architects within large companies and projects is under heavy pressure due to architecture failures at large and the emergence of agile approaches to solve business IT problems.

Architecture (business, information, application and technical) have enormous impact on products we use daily. Now it is the highest time to work on a better approach for architecture. Maybe it is now the highest time for a FOSS approach to develop the next level of architecture methods and frameworks. FOSS and architecture should be a perfect marriage.

Despite real problems the FOSS philosophy and other important movements fighting for real Freedom on knowledge sharing like open content, open access, open data and open science booked impressive results the last…

Doorgaan
 
 
 

Sponsoren

Sessies

27 maart: KNVI/NAF/VNA sessie over praktische filosofie meer...

11 april: KNVI sessie over gegevenskwaliteit

13 april: GIA sessie over data governance in de praktijk meer...

11 mei: GIA sessie over API's en microservices meer...

8 juni: GIA/KNVI sessie over SAFe agile en de rol van de architect meer...

Advertenties

Je kunt hier ook zelf adverteren

© 2017   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden