Dit is een vraag voor een VOS. Natuurlijk is alle hulp voor aanscherpen van de vraag welkom. Graag discussie. Hier komt de vraag:

- Wat houdt ons tegen om over organisatie(onderdelen) heen een architectuur te ontwikkelen? Oftewel: hoe kunnen we de samenwerking tussen zelfstandige bedrijfsonderdelen of partners ondersteunen? Moeten we dat financieel gedreven aanpakken of anderszins?

Graag suggesties en voorbeelden.

Bob te Riele

Marlies van Steenbergen

Weergaven: 645

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Danny Greefhorst schreef:

Hoi Marlies,

Is een enterprise-architectuur niet standaard afdelingsoverstijgend? Daarnaast zijn er ook al ketenarchitecturen zoals bijvoorbeeld de Sectorarchitectuur Onderwijs (ROSA). Zolang er een gemeenschappelijke set van doelstellingen is kan er een architectuur worden opgesteld. Dit is in lijn met wat TOGAF een "enterprise" noemt; is ook een heel breed begrip. Doelstellingen hoeven niet per se financieel van aard te zijn; er is in veel gevallen ook op allerlei andere manieren synergie te behalen. Kortom; volgens mij houdt ons niet zoveel tegen. Het belangrijkste is een wil tot samenwerking, maar door gemeenschappelijke doelstellingen te formuleren zou dat er moeten zijn.

Mvgr,

Danny

Roel Wagter schreef:

Hallo Marlies en Bob,

Het lijkt mij een goede zaak om t.b.v. dit onderwerp een concreet voorbeeld te nemen. Bijvoorbeeld de contractuele alliantievorm.

Ik heb wel een voorbeeld uit een boek van Ard Pieter de Man, de Senseo-alliantie. Beter is natuurlijk indien iemand een echte praktijkcasus heeft waar hij/zij zelf een rol in speelt.

Wie biedt zich aan?

Mvg

Roel Wagter

Marlies van Steenbergen schreef:

Dat klopt Danny. Maar er zit volgens mij, en dat merk ik ook in de praktijk, toch een verschil tussen een architectuur over afdelingen heen, waarboven nog een centraal management zit, en een architectuur over onafhankelijke partijen. Denk aan gemeentes of waterschappen die willen samenwerken of de bedrijven binnen een holding. We hebben het hier dus niet in eerste instantie over ketens, maar over vergelijkbare partijen. In deze gevallen is vrijwilligheid nog veel belangrijker. Gemeenschappelijke doelen formuleren is niet zo moeilijk... Maar dan moeten partijen iets gaan inleveren... Zoals iemand het laatst zei: "samenwerking op gelijkwaardige voet is ook een beetje van de eigen identiteit inleveren". Dit vergt in mijn beleving extra inspanning om iedereen, die vol goede moed begon, opgelijnd te houden.

Danny Greefhorst schreef:

Hoi Marlies,

Ik denk dat in dit soort situaties eerst op bestuursniveau een interventie noodzakelijk is om een architectuuraanpak te laten werken. Als je alleen vanuit de inhoud samen met elkaar gaat zitten dan is er te weinig commitment bij betrokken partijen.

Alternatief is dat je vanuit de inhoud iets heel aantrekkelijks weet te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door inhoudelijk interessante kennis te leveren of mobiliseren, zoals bijvoorbeeld een (voldoende gedetailleerd) standaard procesmodel of informatiemodel. Je stelt je dan met name op als mobilisator van kennis. Dat is ook niet zo bedreigend, waardoor de kans op meewerking groter is dan dat je vantevoren gaat stellen dat je allerlei invloed wilt uitoefenen en regels afspreken.

Een andere mogelijkheid is dat je nieuwe kansen creëert die voor betrokken partijen aantrekkelijk zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een architectuur rondom een oplossing die allerlei nieuwe mogelijkheden creëert en weinig inspanning vraagt om in te participeren doordat het als SaaS oplossing wordt aangeboden. Dit is veel meer een ondernemers en innovatie-aanpak.

Danny

Marlies van Steenbergen schreef:

Een oproep aan alle VNA lezers: hebben jullie ervaring met dit vraagstuk? Waar liep je tegenaan? Wat zou je graag in een VOS meeting willen bespreken?

Bij deze een poging van mij om de vraag wat aan te scherpen (op basis van de reacties tot nu toe) in een aantal deelvragen:

- Wie moet de opdrachtgever zijn voor een federatieve architectuur en geeft dat voldoende borging?

- Hoe kun je borgen dat er een bruikbare en gedragen architectuur ontstaat?

- Moet je het opstellen van een federatieve architectuur wel plannen of kan dat alleen via een organisch groeiproces dat een aantal jaren duurt?

- Moet je hier uberhaupt wel over nadenken, als er niet een duidelijke opdrachtgever is met een heel duidelijke behoefte en een helder beeld van wie de resultaten op welke wijze gaan gebruiken?

Groeten,

Marlies

Het lijkt mij wel interessant om te onderzoeken of je op kleine schaal (b.v. binnen een min of meer federatieve organisatie) zo'n informatie infrastructuur kunt neerleggen. En hoe je de mensen daarin mee krijgt.

Marlies

Ja, reuze interessant!

En je kunt zo heel dicht bij huis al starten... Een beetje organisatie is al op te vatten als federatie... Elke organisatie vertoont al, het is maar een voorbeeld, heel gevarieerd en ook nog eens varierend gedrag met persoonsinformatie. Ontwerp nu eens een informatie-infrastructuur (met het oog op pragmatische/semantische interoperabiliteit) tav. persoonsinformatie... Een informatie-infrastructuur die qua constructie/implementatie (natuurlijk eerst) beperkt blijft tot de eigen organisatie, maar die qua ontwerp in principe de hele wereld aankan. Dat zou je om te beginnen kunnen opvatten als (stelselmatige) opgave.

Ander voorbeeld: Een waterleidingbedrijf doet (gedrag) veel met Water en ook met Leidingen. Zelfs binnen dat ene bedrijf bestaan binnen diverse afdelingen/units (verbanden) geheid al behoorlijk verschillende opvattingen over wat water is en wat een leiding is. Opgave zou kunnen zijn om daar tot een stelselmatig ontwerp te komen voor zoiets als een leiding. Afhankelijk van de Context waarin een leiding zich manifesteert, manifesteert leiding (Object) zich op de één of andere manier. Hoe houd je die Context-Object combinaties zowel uit- als ook bijelkaar?

Marlies van Steenbergen zei:

Het lijkt mij wel interessant om te onderzoeken of je op kleine schaal (b.v. binnen een min of meer federatieve organisatie) zo'n informatie infrastructuur kunt neerleggen. En hoe je de mensen daarin mee krijgt.

Hallo Marlies,

De ontwikkeling van de Enterprise Architectuur van de Rijksdienst (EAR) raakt volgens mij precies het punt waar je naar zoekt. We komen in dit proces een veelheid aan uitdagingen tegen, van politieke tot technische. En dat alles op een rijdende trein. Ik wil wel eens proberen hier een korte bruikbare case van te maken. Kom ik nog op terug.

vr.gr. Peter Bergman

Hallo Peter,

Prima idee. Ook gezien de vragen die op de VOS van 14 maart naar boven kwamen, denk ik dat hier een aantal heel belangrijke aspecten aan zitten, waar steeds meer architecten mee te maken krijgen en die nog meer van onze communicatieve vaardigheden vragen.

Dag Marlies,

Ik heb geen ervaring met enterprise architectuur maar ben wel betrokken bij een fusie van twee ziekenhuizen als ICT-Architect. Ik hoop dat je wat kunt met onderstaande ervaringen.

Onze situatie is dat de ziekenhuizen enkele cultuurverschillen kennen. Organisatorisch houdt dat in dat er informeel decentraal vs meer centraal wordt bestuurd (machtsverhoudingen liggen anders). Dit kent zijn weerslag op de informatie en infrastructuur architectuur. De verschillen hier zijn o.a. respectievelijk; eigen ontwikkeling vs off-the shelf systemen, best-of-breed vs standaardisatie.

Mijn ervaring is dat we als architecten deze verschillen niet op inhoud moeten willen slechten. We kunnen wel een enorme meerwaarde leveren door overzicht en inzicht te geven aan de beslissers. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Verder merk ik dat het veel geven en nemen is. Er worden offers gebracht om later als wisselgeld te kunnen gebruiken. Dit brengt wel wat desinvesteringen zich mee. Ook hierbij kan overzicht helpen de kosten in de hand te houden.

Ondanks de positieve reacties blijft het moeilijk in de hectiek van de fusie de aansluiting te vinden zodat we niet te laat worden geconsulteerd.

Antwoorden op discussie

RSS

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden