Vraag: 
Wat staat er wel en niet in een PSA?  
 
Inzicht: 
Er bestaan verschillende beelden.  
 
Aanbeveling: 
DYA moet scherper aangeven wat wel en niet in de PSA.

Vraag: 
Wanneer informele platen, wanneer formele platen? 
 
Inzicht: 
Bestaansrecht formele platen: begin voor het ontwerp en dient altijd uptodate te zijn. 
Bestaansrecht informele platen: om meningen te vormen, gezamenlijk met niet-architecten. Wel voorwaarden aan stellen: b.v. vervaldatum. 
 
Aanbeveling: 
Werk je informele platen naar believen bij aan de hand van de formele platen.

Vraag: 
Hoe kom je tijdig tot een PSA. 
 
Inzicht: 
Een PSA kun je heel snel maken als je de EA en referentie architecturen in voldoende mate hebt.  
 
Aanbeveling: 
Zorg dat je een EA en referentiearchitectuur maakt.

Vraag: 
Hoe ga je om met de kloof tussen 'business' en IT? 
 
Inzicht: 
Je hebt een EA nodig, maar niet onder de term architectuur. Dat heeft te veel associaties met de techniek. EA gaat over sturen op samenhang en is holistisch. En dat is breder dan informatiearchitectuur. 
 
Aanbeveling: 
Begin met de vraag aan de CxO: waar lig je wakker van? 
Welke producten helpen de CxO om te sturen op samenhang?

Vraag: 
Heeft een PSA naast de controlerende rol ook een adviserende rol? 
 
Inzicht: 
Trek uit elkaar de controlerende rol en de adviserende rol. 
 
Aanbeveling: 
Maak dat onderscheid scherp in je eigen procesinrichting.

Vraag: 
Hoe krijg ik de business case rond zodat men wil investeren in architectuur ook al levert dat pas op lange termijn resultaten? 
 
Inzicht: 
Praat met de investeerder in zakelijke termen over welke stappen genomen worden om het project tot een succes te maken en niet over architectuur. 
 
Aanbeveling: 
Redeneer terug vanuit het projectdoel (en de organisatiebelangen) naar wat er stap voor stap gedaan moet worden.

Vraag: 
Hoe kan ik nu voorkomen dat ik aansluit op een regionaal schakelpunt voor leerdossiers en daarmee de boven-regionale uitwisseling uitsluit? 
 
Inzicht: 
Het is niet het probleem van de individuele onderwijsinstelling, maar van de regio. Het volstaat om eisen te stellen aan de regio. 
 
Aanbeveling: 
Als eis aan regionaal schakelpunt meegeven dat ze aansluiten op het landelijk schakelpunt.

Vraag: 
Hoe krijg ik de organisatie overtuigd van nut en noodzaak van architectuur. 
 
Inzicht: 
Er zijn bijna altijd wel medestanders, met name de probleemhouders. 
 
Aanbeveling: 
Je moet proberen om de mensen die wel overtuigd zijn (aan de probleemhebbers kant) te laten uitdragen aan de hand van een soort business case met terugwerkende kracht: laat zien dat een probleem van nu niet had bestaan als er onder architectuur was gewerkt. Maak dit financieel.

Weergaven: 154

Berichten in deze discussie

Berk Kroek schreef:

Ik heb erg veel geleerd gisteren Het was een goede ervaring. 
Volgens mij heeft het concept Open Space erg veel potentie.  
Een Open Space lijkt in de basis een organisatievorm 
 
Ik zie nog wel meer spelregels:  
- Fouten maken is normaal 
- Open Space vereist een meditatie mindset 
 
De vergelijking met een intervisie helpt in ieder geval om e.e.a. scherp te krijgen. Bij intervisie leg je volgens mij neer hoe je een probleem hebt opgelost en staat deze ene oplossing centraal, bij een Open Space staat de vraag centraal, als het goed is een vraag die meerderen pijn doet. Het gaat dan om het wegnemen van de pijn. dat hoeft nog niet de oplossing te zijn. 
 
Ben benieuwd wat anderen daarvan vinden.

Jeroen van Beele schreef:

het zou van mij nog wat socratischer mogen, waarmee ik bedoel dat we elkaar meer bevragen en luisteren, nu buitelden we soms over elkaar heen om de praatstok te bemachtigen

Maikel Mardjan schreef:

Een mooi initiatief 7-11 j.l. Pure winst m.i. om een kennis & ervaring sessie te organiseren met NAF, NGI en GIA samen. Voor een open space was er wellicht te veel structuur en te veel drang om de avond af te sluiten met tastbare nieuwe (architectuur)kennis als resultaat. Persoonlijk vond ik de discussies en kennisdeling het meest intrigerend worden op de momenten wanneer echt inhoudelijk werd ingegaan op de taaie gebieden waarbij bestaande architectuurconcepten niet direct bruikbaar zijn in een dagelijkse praktijksituatie. De eerste avond kon werd een mix tussen gecontroleerde chaos en collegiale coaching / intervisie. 
 
Voor een volgende open space sessie die hopelijk weer vanuit de verschillende vakverenigingen gezamenlijk wordt georganiseerd is het wellicht toch het overwegen waard om vooraf thema\'s te benoemen.  
 
Nu ons dagelijkse leven feitelijk onzichtbaar wordt beheerst door niet tastbare architecturen met een stevige IT component zijn er m.i. urgente en belangrijke thema\'s te benoemen waarover wij wellicht collectief ons hoofd moeten breken...

Marlies van Steenbergen schreef:

Goede sessie afgelopen maandag. Het was nog wat zoeken, maar dat mag in een pilot. Wat mij zeer aanspreekt is het ambitieniveau dat we nastreven: net een slag dieper gaan dan de gebruikelijke algemene discussie die toch vaak wat aan de oppervlakte blijft. Het werken naar uitkomsten spreekt mij persoonlijk aan, dat houdt de vrijblijvendheid er een beetje uit en stimuleert om naar echt bruikbare antwoorden te zoeken, die werken voor de architectuur community. Dat wil niet zeggen dat het echt intervisie moet worden. Ik vond het goed dat we zochten naar echte, concrete, urgente vragen, dat maakt je scherp en voorkomt uitvluchten als \'dat hangt er van af\'. En hoe concreter, hoe meer je volgens mij leert, ook als je niet zelf de vragensteller bent. Het gaat om de situatie van de vraag, niet om de vragensteller.  
 
Kortom, Wat mij betreft absoluut een geslaagde pilot en we moeten vooral op de ingeslagen weg doorgaan. Ik ben er van overtuigd dat die vorm dan wel goed komt. Vooraf thema\'s benoemen lijkt mij overigens geen slecht idee.

Paul-Peter Polak schreef:

De Open Space sessie van afgelopen maandag was voor mij heel waardevol. Dat kwam door een aantal factoren, maar vooral een die ik in het commentaar hiervoor nog niet benoemd zag: de herkenning van problematiek uit mijn dagelijkse architectuurpraktijk bij collega architecten in andere omgevingen. Misschien zit ik wel in een unieke situatie dat ik de enige architect in onze organisatie ben en daardoor niet direct kan sparren met collega architecten, maar die herkenning biedt mij wel weer voldoende grond om op de ingeslagen weg verder te gaan. Doordat de problematiek niet uniek is is het ook mogelijk om in de Open Space / Intervisie vorm samen naar antwoorden te zoeken op gemeenschappelijke (of erg vergelijkbare) vragen. 
 
Ik ben zeer benieuwd naar het vervolg van dit initiatief.

RSS

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden