Architectuur in de financiële sector

Richard Lugtigheid, Lead Information Architect bij PGGM

Daan Rijsenbrij, woensdag 24 maart 2010

Richard Lugtigheid, Lead Information Architect bij PGGM

Richard Lugtigheid is inhoudelijk verantwoordelijk voor de architectuur bij PGGM. Hij geeft leiding aan een team van businessconsultants en architecten, dat er voor zorgt dat PGGM de ICT- en procesoplossingen krijgt die de bedrijfsstrategie van PGGM actief ondersteunen.
Het bewaken van de samenhang tussen de diverse proces- en systeemcomponenten, het voldoen aan wettelijke kaders en andere compliancy-aangelegenheden is daarbij cruciaal. Architectuur is daardoor een van de belangrijke stuurinstrumenten om de PGGM-strategie, en het daarvan afgeleide informatiebeleid, te realiseren.

Marjo Smulders, Hoofd ICT Beleid en Architectuur bij Rabobank

Daan Rijsenbrij, donderdag 03 december 2009

Marjo Smulders is hoofd van de afdeling ‘ICT-beleid en architectuur’ van Rabobank. Deze afdeling die ongeveer 50 medewerkers telt, wordt in de vakliteratuur ook wel aangeduid met CIO Office en werkt zowel voor Rabobank Groep als voor Rabobank Nederland.

Corné den Ouden, voorzitter van het Enterprise Architectuur Team van Achmea

Daan Rijsenbrij, vrijdag 23 oktober 2009

Corné den Ouden is enterprise architect bij Achmea en tevens voorzitter van het Enterprise Architectuur Team (EA-team). Dat EA-team - bestaande uit elf leden en een secretaris - bestrijkt alle aspecten van architectuur, van business tot en met technologie infrastructuur en de security.
De teamleden hebben een ‘voorkeur’ voor één of meerdere aspecten, maar dienen ook de andere aspecten - weliswaar minder diepgaand - te beheersen. Hiervoor is bewust gekozen om te zorgen voor een integrale architectuur over de diverse aspecten heen.

Hoe architectuurprincipes je kunnen onderscheiden van de concurrent

Benny Prij, vrijdag 04 september 2009

Toepassing van architectuurprincipes bij TKP Pensioen

Het is belangrijk om een duidelijke visie te hebben als organisatie om je te onderscheiden van je concurrenten. Door deze visie te vertalen in een aantal heel fundamentele principes zorg je dat je deze ook kunt omzetten in realiteit. Dit artikel beschrijft een aantal principes die TKP Pensioen heeft gekozen bij het inrichten van haar informatievoorziening, en de wijze waarop dit heeft bijgedragen in haar onderscheidend vermogen ten opzichte van andere pensioenuitvoerders.

Henk Dado, manager Concern Informatiemanagement bij APG

Daan Rijsenbrij, dinsdag 18 augustus 2009

Henk Dado geeft momenteel leiding aan het Concern Informatiemanagement bij de Algemene Pensioen Groep (APG). Daarmee is hij verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie en implementatie van het ICT-beleid, waaronder de ICT-architectuur, inclusief de infrastructuur. Zijn verantwoordelijkheid omvat tevens consultancy, beveiliging en methoden, technieken en hulpmiddelen voor systeemontwikkeling. De totale groep is, inclusief ondersteuning op methoden en tools, ongeveer 50 FTE. Overigens zal hij deze rol binnenkort verruilen voor een andere managementpositie binnen APG.

De CIO spreekt: Ton van der Linden, CIO Nationale-Nederlanden

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, donderdag 25 juni 2009

'Van product- naar informatiegericht’

Op dit moment herbergt de Verzekeringsmaatschappij Nationale-Nederlanden diverse Lines of Business (LoB’s), die van oudsher zeer product-georiënteerd zijn en met ieder zijn eigen specifieke IT. Momenteel vindt binnen het bedrijf een beweging plaats, waarbij de businessdomeinen binnen en tussen de LoB’s beter worden ingepast binnen de totale informatiestroom. Architectuur speelt bij deze slag, die volgens CIO Ton van der Linden bij heel veel financiële instellingen gemaakt wordt, een belangrijke rol.

Wouter Schmitz, chief architect ABN AMRO

Daan Rijsenbrij, woensdag 17 juni 2009

Wouter Schmitz geeft leiding aan een groep van 17 business- en enterprisearchitecten. Deze groep vormt het ‘Center of Expertise’ voor architectuur bij het gedeelte van ABN AMRO dat in handen is van de Nederlandse staat. Wouter is met zijn team eigenaar van de architectuurmethode en tooling. Tevens supervideert hij de totale architectuurcommunity van alle architecten binnen ABN AMRO.
Wouter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de architectuurgovernance binnen de ABN AMRO. Voorts ligt bij hem het beheer van de architectuurkennis en de Current State Architecture, een diepgaand systeemoverzicht van de ABN AMRO organisatie.

De CIO spreekt: Henk Grevelman, CIO Zwitserleven

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, vrijdag 01 mei 2009

Henk Grevelman is naast CIO van pensioenverzekeraar Zwitserleven tevens de bedenker van een volwassenheidsmodel voor IT-organisaties. De architect kan wat hem betreft worden meegenomen in het ontwikkelpad, dat in vijf stappen van ‘stabiliteit’ naar ‘uitdagendheid’ moet leiden. Communicatie, inlevingsvermogen en verwachtingenmanagement zijn volgens de CIO de aandachtspunten.

De CIO spreekt: John Froger, oud-CIO ABP

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, maandag 23 februari 2009

Digitale architectuur staat volgens John Froger heel dicht bij diens fysieke evenknie. Het is dus geen toeval dat de voormalige-CIO van ABP tijdens de terugblik op zijn tien jaar bij het pensioenfonds regelmatig gebruik maakt van analogieën uit de echte wereld. Ook visualiseren is volgens hem erg belangrijk. Bij de Sociale Verzekeringsbank, waar hij vóór zijn periode bij ABP werkte, liet hij de directievoorzitter de pijnpunten in de bedrijfsprocessen en architectuur zelfs letterlijk voelen door hem stapsgewijze fysiek het hele bedrijfsproces te doen doorlopen.

De CIO spreekt: Eric Sluis, GIO Achmea

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, donderdag 15 januari 2009

Voor Achmea-Group Information Officer (GIO) Eric Sluis strekt het digitale architectuurdenken zich uit over het totale speelveld van het bedrijf: producten, diensten, processen, informatie, systemen, de technische infrastructuur en zelfs de structuur van de organisatie. “Wat ik wil is een integrale visie op ons bedrijf, nu en straks, en op de transformatie die we doormaken. En daar zitten dus al die verschillende aspecten aan.”

De CIO spreekt: Wim Walter, EX-CIO PGGM

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, zaterdag 18 oktober 2008

Wim Walter, oud-CIO PGGM en tegenwoordig Chief Marketing Officer bij de uitvoeringsorganisatie PGGM1kijkt tevreden terug op een zeer omvangrijke migratie naar Microsoft .Net. Tijdens deze zeer omvangrijke consolidatieslag is hem een aantal dingen duidelijk geworden: je moet keuzes durven maken, hier vervolgens aan vasthouden en als IT-organisatie altijd samen optrekken met de business. Bovendien heeft Walter de grote waarde van architectuur leren inzien.

Wat staat er te doen voor de CIO nu de staatsbank Fortis waarschijnlijk ABN Amro gaat heten?

Mark Paauwe, zaterdag 04 oktober 2008

De overheid koopt Fortis. ABN Amro is het grootste onderdeel, dus wellicht gaat die combinatie volgens Wellink ABN heten. Maar hoe zit dat dan nu met eigenaarschap en innovatie in de nieuwe duo-organisatie?

Ervaringen met het opstellen van architectuurprincipes en richtlijnen bij een verzekeraar

Danny Greefhorst, dinsdag 04 december 2007

De prescriptieve architectuurbenadering heeft als uitgangspunt dat vrijheidsgraden van architecten en ontwerpers moeten worden beperkt door het stellen van kaders in de vorm van architectuurprincipes en richtlijnen. Er rijzen in de praktijk nog veel vragen bij het opstellen van dit soort principes en richtlijnen. Dit artikel geeft daarom een op de praktijk gebaseerd beeld en gaat in op een praktijksituatie bij een grote verzekeraar.

Service-oriëntatie bij Unive Verzekeringen

Jeroen Kurk, woensdag 23 november 2005

In 2004 heeft Univé Verzekeringen haar vernieuwde visie op de inrichting van haar informatievoorziening gedefinieerd. Een omslag in denken. Een visie die ook binnen de muren van Univé de service-georiënteerde architectuur introduceert. Geen verkokerde systeemarchitectuur maar een samenspel van componenten die de benodigde functionaliteit oplevert.

Achmea streamlines application development and integration

Danny Greefhorst, Patrick Gehner, dinsdag 05 december 2006

Achmea is in the process of standardizing application development, integration and the accompanying infrastructure in order to lower costs and increase the agility of the business. Architecture is needed to guide Achmea in this journey, in order to prevent developing tomorrow’s legacy.

Semantische interoperabiliteit met behulp van een bedrijfsbrede taxonomie

Richard Claassens, dinsdag 27 februari 2007

Steeds meer worden geautomatiseerde systemen aan elkaar gekoppeld die onafhankelijk van elkaar ontwikkeld zijn. Hierbij kunnen gemakkelijk semantische conflicten ontstaan. In veel publicaties wordt een taxonomie, als oplossing aangedragen.

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden