Architectuur in de zorgsector

Software-as-a-Service in de zorg

Marc Lankhorst, donderdag 30 september 2010

Pijnstiller, aderlating of panacee?

Software-as-a-Service (SaaS) is een model voor het leveren van software via het in-ternet. Doordat een aanbieder van een SaaS-applicatie deze aan meerdere klanten levert, biedt dit schaalvoordeel en daarmee lagere kosten. In de zorg vindt dit model langzamerhand ook zijn weg. Wat zijn nu de voor- en nadelen en aandachtspunten bij invoering hiervan? Is dit veilig genoeg, wat vraagt het van de ICT-organisatie en past het in de architectuur van een zorgorganisatie?

Meten is onderhandelen

Joop Kielema, zondag 30 mei 2010

Hoeveel patiënten heeft de afdeling hartchirurgie? “Dat zoeken we op” lijkt het logische antwoord op deze vraag. In een groot ziekenhuis bleek deze eenvoudige vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden. De afdeling hartchirurgie stelde zich deze vraag omdat ze wilde weten hoe de doorstroming van de patiënten was.

Gezamenlijke procesinrichting binnen de jeugdzorg

Bert Dingemans, maandag 10 november 2008

Dit artikel beschrijft de ervaringen in het project gezamenlijke proces inrichting binnen de jeugdzorg. Het is geschreven vanuit een software architectuur perspectief. Na een schets van de historie en de situatie aan het begin van het project wordt ingegaan op de opzet van het project.

Service Oriented Architectuur van Dragon1 werkt bij MEAVITA

Mark Paauwe, woensdag 23 november 2005

Dit long paper is bedoeld ter kennisdeling in de zorg in Nederland. Directieleden, managers en informatie architecten verkrijgen met dit artikel inzicht in wat SOA en de ESB is en waarom het zou kunnen of moeten worden ingezet om ambities te realiseren in hun organisatie en hoe dat het beste kan worden aanpakt. De tussentijdse lessons learned van dit traject dat nog volop loopt wil Meavita graag delen met andere organisaties in de zorg.

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden