Architectuurprincipes

Vastleggen van architectuurprincipes

Ben Binnendijk, Joost Lommersen Eric Roovers, donderdag 10 juni 2010

Naar een metamodel voor de vastlegging van principes en andere afspraken

Er is momenteel geen open standaard voor de vastlegging van architectuurprincipes. TOGAF 9 beschrijft een sjabloon voor vastlegging van individuele principes, maar biedt geen structuur voor het vastleggen van een verzameling principes in relatie tot elkaar en in relatie tot andere architectuurproducten. ArchiMate kent, als taal voor het vastleggen van architectuurproducten, momenteel geen architectuurprincipes in haar metamodel. Dit artikel beschrijft een manier om architectuurprincipes gestructureerd vast te leggen. Deze structuur kan in architectuurrepository’s gebruikt worden als aanvulling op het TOGAF Architecture Content Model of het ArchiMate metamodel.

De principegenerator

Erik Vermeulen, dinsdag 17 november 2009

Principes in de 5e versnelling.

Met behulp van de principegenerator kun je in enkele minuten gevoel ontwikkelen voor de werking van principes en – niet onbelangrijk – je hebt direct een handjevol principes die te gebruiken zijn als vertrekpunt voor een dialoog over principes binnen de eigen organisatie. In dit artikel wordt kort ingegaan op het idee achter de principegenerator en wordt de werking beschreven.

Hoe architectuurprincipes je kunnen onderscheiden van de concurrent

Benny Prij, vrijdag 04 september 2009

Toepassing van architectuurprincipes bij TKP Pensioen

Het is belangrijk om een duidelijke visie te hebben als organisatie om je te onderscheiden van je concurrenten. Door deze visie te vertalen in een aantal heel fundamentele principes zorg je dat je deze ook kunt omzetten in realiteit. Dit artikel beschrijft een aantal principes die TKP Pensioen heeft gekozen bij het inrichten van haar informatievoorziening, en de wijze waarop dit heeft bijgedragen in haar onderscheidend vermogen ten opzichte van andere pensioenuitvoerders.

NAF Insight "Architecture Principles" 2011

Danny Greefhorst, maandag 12 september 2011

Op 7 september heeft er in Utrecht een NAF Insight plaats gevonden voor de lancering van het boek “Architecture Principles – The Cornerstones of Enterprise Architecture”. De werkgroep architectuurprincipes van het NAF heeft studie verricht naar het onderwerp.

NAF Insight Architectuurprincipes 2009

Op 6 juli 2009 heeft er een NAF Insight (mini-seminar) plaatsgevonden op het gebied van architectuurprincipes. Doel van dit seminar was vooral om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van architectuurprincipes en input te krijgen voor het boek dat wordt geschreven vanuit de werkgroep architectuurprincipes.

Architectuurprincipes

Daan Rijsenbrij, maandag 10 november 2008

Naast architectuurvisualisaties zijn architectuurprincipes het centrale thema in de digitale architectuur. Er bestaan echter nog grote meningsverschillen over wat architectuurprincipes precies zijn. In de praktijk zie ik naast serieuze verzamelingen van architectuurprincipes nog te vaak vage lijstjes die meer lijken op een wensenlijst voor Sinterklaas dan een serieuze opsomming van architectuurprincipes die daadwerkelijk en aantoonbaar de ontwerpruimte inperken.

Architectuurprincipes geven afgewogen bruikbare oplossingsrichtingen aan voor de CIO

Mark Paauwe, maandag 10 november 2008

Voor iedereen staat vandaag in de automatiseringsgids een goed verhaal te lezen over architectuurprincipes; de column van Daan Rijsenbrij. Een paar punten uit die column wil ik nu graag aanstippen en verder uitwerken. Een enkel punt dat niet in de column aan bod komt wil ook even behandelen, zoals de CIO die hoeder moet zijn van de architectuurprincipes voor de organisatie.

Een verkenning van het principe van het fenomeen ‘Spiegelasymmetrie’

Mark Paauwe, donderdag 02 oktober 2008

Ik was laatst zeer geboeid door een schilderij van Johannes Vermeer dat ik zag. Ik bleef er naar kijken. In verschillende boeken heb ik gelezen over het fenomeen asymmetrische balans en de schilderijen van Vermeer. Vermeer heeft, zo schrijft men, de grenzen van spiegelsymmetrie opgezocht. Hij heeft eigenlijk spiegelasymmetrie toegepast. Hieronder ga ik verder in op het principe van het fenomeen dat ik ‘spiegelasymmetrie’ noem.

Architectural Principles and Business Rules

Jan Dietz, dinsdag 12 februari 2008

The concepts of architectural principleand business rule are currently ill-defined. As a consequence, there is a lot of misunderstanding and confusion. Only by putting these concepts in an appropriate and theoretically sound conceptual framework can they become well-defined. Only well-defined concepts are useful, both in science and in practice.

Principes: de hoeksteen voor architectuur

Danny Greefhorst, Erik Proper, Frank van den Ham, zondag 23 december 2007

Het gebied van architectuurprincipes is nog relatief ontgonnen. Er is nog geen overeenstemming over wat architectuurprincipes precies zijn, wat voor soorten architectuurprincipes worden onderkend, hoe je architectuurprincipes beschrijft en hoe je precies tot architectuurprincipes komt. Op het Landelijk Architectuur Congres 2007 is er daarom een workshop over dit onderwerp georganiseerd. Dit artikel is een verslag van die workshop.

Laying the foundations for Innovation - How architectural principles help to shape an innovation...

Jeroen Cloo, dinsdag 04 december 2007

Well considered business architecture can support an organization in becoming a place where Innovation thrives. Organizations will need to promote an environment of interaction to facilitate cross-pollination and the free flow of information. This supports the promotion of creativity and the development of ideas when seeking to exploit the full potential of innovative powers.

Ervaringen met het opstellen van architectuurprincipes en richtlijnen bij een verzekeraar

Danny Greefhorst, dinsdag 04 december 2007

De prescriptieve architectuurbenadering heeft als uitgangspunt dat vrijheidsgraden van architecten en ontwerpers moeten worden beperkt door het stellen van kaders in de vorm van architectuurprincipes en richtlijnen. Er rijzen in de praktijk nog veel vragen bij het opstellen van dit soort principes en richtlijnen. Dit artikel geeft daarom een op de praktijk gebaseerd beeld en gaat in op een praktijksituatie bij een grote verzekeraar.

Digitale Architectuur - Architectuurprincipes van de Radboud Universiteit

Ron van Nuland, dinsdag 16 augustus 2005

Hoofdstuk 1: Voor het onderzoek is een onderzoeksplan opgesteld dat is opgenomen in het eerste hoofdstuk. Hier is gekeken wat de aanleiding van het onderzoek is en welk probleem- en doelstelling hierbij komt kijken. Een onderzoeksvraag is opgesteld met deelvragen om het onderzoek concreet te maken. Vervolgens is het onderzoek verdeeld in een aantal activiteiten en is gekeken naar het toekomstige studentinformatiesysteem van de Radboud Universiteit.

Formalizing Architecture Principles using Object-Role Modelling

Guido Chorus , Yves Janse, Chris Nellen, Stijn Hoppenbrouwers, Erik Proper, dinsdag 24 juli 2007

This technical report is the result of two experiments conducted as part of an ongoing research effort to formalize architecture principles. The experiment involves a first, and modest, evaluation of the use of ORM and ORC as a means to formalize and ground architecture principles. The experiments involve the evaluation of the use of ORM and ORC to formalize the example principles provided by the TOGAF (The Open Group Architecture Framework) and principles taken from industrial practice.

Fundamenten van het principe - op weg naar een prescriptieve architectuurmodelleertaal

Pieter Buitenhuis, vrijdag 02 maart 2007

In deze scriptie wordt een begin gemaakt met de theorievorming voor een prescriptieve architectuurmodelleertaal. Hierbij is gebruik gemaakt van een literatuurstudie, een groot aantal interviews en een questionnaire. Om tot de modelleertaal te komen zijn eerst de doelen (uitgangspunten) en de requirements geïnventariseerd.

Onderzoek naar architectuurprincipes voor de Radboud Universiteit

Ron van Nuland, Hans Janssen, Daan Rijsenbrij, woensdag 23 november 2005

Door het toepassen van digitale architectuur1 zijn ondernemingen en instellingen beter en sneller in staat om zich aan te passen bij wat medewerkers in een organisatie doen en veranderingen in het ecosysteem. Binnen de Radboud Universiteit (RU) ontbreekt het aan systematisch inzicht in de wisselwerking tussen het bedrijfsgebeuren en de informatiesystemen.

Een generiek en uitbreidbaar raamwerk voor (IT)-architectuur: xAF deel 1

Frank Baldinger, Jan Dietz, Martin Op 't Land, maandag 04 september 2006

In een serie van artikelen wordt een generiek uitbreidbaar (IT-)Architectuur Raamwerk beschreven zoals is ontwikkeld door de xAF werkgroep van het NAF. In dit eerste artikel wordt gedetailleerd ingegaan op de essentie van het ontwerpproces. Door een scherp gedefinieerd model van het ontwerpproces te beschrijven, is het mogelijk een generiek uitbreidbaar metamodel (xAF) te ontwerpen.

Een generiek en uitbreidbaar raamwerk voor (IT)-Architectuur: xAF deel 2

Frank Baldinger, Jan Dietz, Martin Op 't Land, donderdag, 05 oktober 2006

In een serie van artikelen wordt een generiek uitbreidbaar (IT-)Architectuur Raamwerk beschreven zoals is ontwikkeld door de xAF werkgroep van het NAF. In dit tweede artikel wordt het Metamodel xAF beschreven en zal nader worden ingegaan op de Architectuur-principes. Met dit Metamodel kunnen nieuwe (IT-) Architectuur raamwerken worden ontworpen of bestaande raamwerken onderling worden vergeleken.

Onderzoek naar architectuurprincipes voor de Radboud Universiteit

Ron van Nuland, Hans Janssen, Daan Rijsenbrij, vrijdag 06 oktober 2006

Door het toepassen van digitale architectuur zijn ondernemingen en instellingen beter en sneller in staat om zich aan te passen bij wat medewerkers in een organisatie doen en veranderingen in het ecosysteem. Binnen de Radboud Universiteit (RU) ontbreekt het aan systematisch inzicht in de wisselwerking tussen het bedrijfsgebeuren en de informatiesystemen.

Architectuurprincipes en clustercriteria voor de afbakening van outsourcebare kavels

Erwin van der Graaf, Daan Rijsenbrij, zaterdag, 14 oktober 2006

Dit artikel beschrijft hoe een onderneming inzicht kan krijgen in haar uitbestedingsmogelijkheden. Welke processen kan een onderneming uitbesteden en welke processen kan de onderneming beter in eigen beheer houden? Architectuur dient hierbij als middel om te komen tot een methode waarmee dit inzicht verkregen kan worden.

Digital Architecture - uncovering the focus of architectural principles

Sean Natoewal, maandag 01 januari 2007

In recent years much attention has been paid to the field of digital architecture as, among others, described by Rijsenbrij (2004; 2005). A central component in digital architecture is the use of principles that can be described as guiding statements, which affect the use of IT in organizations.

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden