Boekbespreking: Bedrijfsarchitectuur - werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting

Danny Greefhorst, dinsdag 14 april 2009

In het boek "bedrijfsarchitectuur" geven de auteurs een goed overzicht van het architectuur vakgebied in de volle breedte. Het is bewonderenswaardig hoeveel informatie de auteurs in dit boek bijeen hebben kunnen brengen. Het is wel wat jammer dat het boek voor een deel weer eigen terminologie introduceert.

Het boek is verhalend geschreven en leest lekker weg. Het start met een algemene inleiding van architectuur en een positionering ten opzichte van andere veranderaanpakken. De auteurs stellen de term "bedrijfsarchitectuur" voor als alternatief voor het engelstalige "enterprise architecture", wat volgens hen te veel een IT-smaak heeft. Verwarrend is wel dat dit zelfde woord tot dusver eigenlijk synoniem stond aan één van de twee aspectgebieden van architectuur: de bedrijfsvoering (naast IT). Een "bedrijfsarchitect" maakt een "bedrijfsreferentiearchitectuur" die is gebaseerd op het bedrijfsinrichtingsplan. Hier wordt het onduidelijk; een vertaling van de strategie heet mijns inziens een architectuur. In het verleden hanteerde de firma Novius (werkgever van één van de auteurs) hier ook het woord "business-informatieplan" voor en dit plan bevatte voor een deel dezelfde zaken die in dit boek als onderdeel van de bedrijfsreferentiearchitectuur worden geschetst.

Ik lees verder en beland in een beschrijving van de Novius architectuurmethode. Het is goed om te zien dat de auteurs refereren naar belangrijke standaarden en ontwikkelingen op het gebied van architectuur zoals TOGAF en ArchiMate. De vraag is natuurlijk wel waarom er dan nog een andere architectuurmethode nodig is. Wat direct opvalt is dat de methode vooral veel aandacht besteedt aan de bedrijfsaspecten. Dit is mijns inziens een goede richting; de vraag is even of het geschetste werkveld van de architect ook geaccepteerd zal worden in de praktijk.

Als ik verder lees wordt ik door de verschillende aspectgebieden van de methode heen geleid, die in termen van de Novius methode "kolommen" heten. Er zijn achtereenvolgens kolommen gedefinieerd voor "producten en diensten", "processen en organisatie", "informatievoorziening" en "informatietechnologie". Daarmee wordt de laatste wel erg in de hoek van de technologie zelf gedrukt. We komen allerlei modellen tegen die we in de praktijk nog niet of nauwelijks uit handen van architecten zien komen zoals een "marktdecompositie", "productdecompositie" en een "markten-dienstenmatrix". De praktijk zal uitwijzen in hoeverre architecten ook echt invloed zullen krijgen op deze tereinen. Alle aspecten worden uitgebreid toegelicht aan de hand van een lopende casus die gaat over watervergunningen.

Het is helder dat de auteurs zich als een vis in het water voelen als het over bedrijfskundige zaken gaat. Deze hoofdstukken zijn het meest uitgebreid en zijn rijkelijk voorzien van voorbeelden. Als we aanbelanden bij de meer IT gerichte hoofdstukken dan lijken de auteurs zich minder gemakkelijk te voelen en wordt snel overgeschakeld op onderwerpen als service-architectuur en Enterprise Service Bussen. Alhoewel dit zondermeer interessante onderwerpen zijn lijkt het boek een beetje voorbij te gaan aan de essentie van IT architectuur. Zo wordt wel erg snel bij de paragraaf over applicatiecomponenten overgeschakeld op een classificatie van services. Een applicatiecomponent is niet hetzelfde als een applicatie service, maar het echte verschil wordt uit het boek niet duidelijk. Ook als het over technische infrastructuur gaat missen we wat de echt belangrijke modellen en concepten zijn.

Het belangrijkste dat me opvalt bij het lezen van de hoofdstukken over de methode is dat er allerlei nieuwe termen worden geïntroduceerd. Voor een deel begrijp ik dat gegeven de nadruk op de bedrijfskant ArchiMate hier en daar wat karig is. Maar om bestaande termen in die ook in ArchiMate voorkomen nu te herdefiniëren vind ik niet handig. Ook blinken de definities niet echt uit in helderheid en worden de relaties tussen de begrippen niet echt goed uitgelegd. Het is mij bijvoorbeeld nog steeds niet echt duidelijk wat een informatiedomein nu anders is dan een bedrijfsfunctie of een applicatie en waarom we het begrip nodig hebben.

Na een beschrijving van de methode gaat het boek ook in op belangrijke aspecten en ontwikkelingen zoals service-architectuur, vaardigheden van architecten en volwassenheid van architectuur. De eerste is nogal een theoretische beschouwing, maar de andere hoofdstukken bieden een leuk overzicht en lezen net als de rest van het boek lekker weg.

Resumerend is het een boek dat een goed overzicht geeft van het architectuur vakgebied en alle aspecten die ermee samenhangen. Het is leuk geschreven en goed geillustreerd met een lopend voorbeeld. Verder is het lovenswaardig dat de auteurs het onderwerp architectuur een meer bedrijfsgerichte benadering geven. Het is wat jammer dat er eigen terminologie wordt geïntroduceerd en dat het boek hier en daar wat abstract is. Ik zou zeggen dat het vooral als introductie een aan te raden boek is. Ervaren enterprise en IT architecten zullen er echter weinig nieuws in aantreffen.

Titel: Bedrijfsarchitectuur - werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting

Auteur: Guido Bayensen Hans Tönissen

ISBN 9789087533533

Van Haren Publishing, februari 2009

Prijs: 47,65

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

Je kunt hier adverteren

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden