De architectuur van onze beroepsgroep

Guido Bayens, donderdag 05 februari 2009

De initiatieven binnen onze beroepsgroep buitelen over elkaar heen. Overzicht ontbreekt. Samenwerking kan beter. Een oproep om samen te werken aan een meer transparante architectuur binnen onze beroepsgroep en daarmee nieuwe mogelijkheden te creëren voor verdere professionalisering.

Het gaat goed met de ontwikkeling van ons vak. De beroepsgroep bedrijfsarchitecten, informatie-architecten, business-architecten, IT-architecten en enterprise-architecten ontwikkelt zich tot een herkenbare professie binnen bedrijven en overheidsorganisaties. In internationaal verband timmert Nederland aan de weg met onder meer de erkenning van Archimate binnen The Open Group.

De groei manifesteert zich ook in het ontstaan van samenwerkingsinitiatieven. Het eerste Landelijk Architectuur Congres vond plaats in 1998. Het Nederlands Architectuur Forum werd opgericht in 2002 en telt inmiddels ongeveer 75 bedrijven en organisaties als lid. 2002 is ook het jaar waarin het Archimate project van start ging en inmiddels uitgegroeid tot het Archimate Forum binnen The Open Group. Het Genootschap voor informatie Architecten is 10 jaar oud. Binnen het Nederlands Genootschap voor Informatica, opgericht in 1959, ontstond eind 2006 een afdeling ‘Architectuur’. In januari 2005 werd het Europees Register voor Informatie Architecten opgericht en in 2006 het e-magazine Via Nova Architectura. In hetzelfde jaar werd ook de eerste versie van het EAM-congres georganiseerd. In de loop der tijd zijn er zo diverse clusteringen ontstaan binnen onze beroepsgroep, veelal vanuit verschillende invalshoeken: het streven naar een beroepsorganisatie, professionalisering, communicatie, verdieping, standaardisatie en certificering.

Vanwege mijn verbondenheid met enkele van deze organisaties, weet ik dat het overal wemelt van initiatieven voor verdere uitbouw en profilering. Daarbij realiseert ieder bestuur zich dat hierbij een zekere versnippering en daarmee verlies van energie dreigt. Populair gezegd: alle organisaties vissen in dezelfde vijver en proberen bijvoorbeeld allemaal de beroepsgroep naar de site en activiteiten van de eigen organisatie te trekken. De vraag dient zich aan of daarmee de beroepsgroep als geheel gediend is. Wordt het niet tijd om een zekere architectuur aan te brengen in de organisatie van onze beroepsgroep?

Deze vraagstelling is besproken tijdens een unieke bijeenkomst met voorzitters van de bovengenoemde organisaties. Geconstateerd werd dat de organisaties vele honderden beroepsbeoefenaren tellen. Een deel van hen is lid van meerdere organisaties. Sommige organisaties binden individuele architecten; anderen kennen alleen bedrijven en organisaties als lid. Ondanks congressen als het LAC en een toegankelijk forum als Via Nova Architectura ontbreekt het overzicht. Welke organisaties zijn er eigenlijk? Wat zijn hun doelstellingen? Hoeveel leden heeft elke organisatie? Hoe ziet de besturing ervan uit? Al snel werd duidelijk dat eerst maar eens een inventarisatie gemaakt zou moeten worden. Een soort ‘kaart van organisatorische verbanden’. Een relatief snel uit te voeren onderzoek kan zicht bieden op de functies en doelen van de bestaande organisaties. Ook kan een dergelijke inventarisatie opties voor samenwerking aan het licht brengen.

Vervolgens kwam de aanleiding voor de bijeenkomst aan de orde: Zou er toegevoegde waarde gevonden kunnen worden in samenwerking tussen de verschillende beroepsorganisaties? Hoe zou een dergelijke samenwerking er uit kunnen zien? Zou een taakverdeling wenselijk kunnen zijn en zo ja, hoe zou die er dan uit kunnen zien? Zou een federatie van beroepsorganisaties mogelijk zijn? Zou een dergelijke federatie kunnen leiden tot verhoging van kwaliteit en effectiviteit? Wellicht zou een samenwerkingsverband een voldoende stevig draagvlak op kunnen leveren om te gaan denken aan betaalde krachten en gemeenschappelijk subsidie aan te vragen bij de overheid.

Ook werd gesproken over de internationale dimensie: Hoe verhouden de Nederlandse initiatieven zich tot die op het internationale vlak? Zijn we in voldoende mate aangehaakt en nemen we vanuit Nederland voldoende initiatieven om invloed uit te oefenen op internationale ontwikkelingen binnen ons vakgebied?

Eenvoudige antwoorden op deze vragen zijn niet te geven. De organisaties van nu draaien voor een belangrijk deel op vrijwilligers en de bereidheid van bedrijven om eigen medewerkers tijd te laten besteden aan dit type collectieve werkzaamheden. Daarnaast zijn er ook commerciële belangen, bijvoorbeeld bij het organiseren van congressen. Kortom: historie en uiteenlopende belangen spelen een rol bij het nadenken over vormen van samenwerking.

Via de zeven betrokken organisaties worden bedrijfsarchitecten, informatie-architecten, business-architecten, IT-architecten en enterprise-architecten aangemoedigd om een bijdrage te leveren aan het opmaken van de kaart van onze beroepsgroep. Door te kiezen voor een medium als wikipedia, kunnen de bestaande organisaties op een vergelijkbare wijze in beeld worden gebracht.

Naast deze inventarisatie kan een discussie worden gestart over de behoefte aan samenwerking bij leden en bestuurders van de beroepsorganisaties. Vanuit deze discussie kan worden gewerkt aan het ontwikkelen van concrete voorstellen. Hiervoor zou een werkgroep onder auspiciën van de zeven voorzitters aan het werk kunnen gaan. In de loop van 2009 levert dit wellicht concrete afspraken op, waardoor een bewust geplande architectuur binnen de beroepsgroep tot stand kan komen.

Reactie op het bovenstaande zijn welkom. Zie hiervoor de discussiemogelijkheid onderaan dit artikel.

Wil je via een wiki meewerken aan het samenstellen van de kaart van de Nederlandse bedrijfsarchitectuur, ga dan naar wiki Organisations.

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Reactie van Stichting Digital Architecture op 4 Juni 2012 op 15.01

Geschreven door klasien de wilde op 06-02-2009 11:03

Dear Guido and all architects,

A lot of you already joint the architect2architect community on http://architect2architect.ning.com/ ; a digital (and physical) community of architects were in an open manner ideas and opinions can be exchanged. This is not a formal organisation, but a powerful network and as such hopes to deserve a place in your list.

Visit Architect2Architect

Best regards, Klasien

Reactie van Stichting Digital Architecture op 4 Juni 2012 op 15.01

Geschreven door Martin van den Berg op 06-02-2009 15:00

Beste Guido,

Nog een kleine maar niet onbelangrijke aanvulling op de Afdeling Architectuur van het NGI: deze heeft haar roots in de Werkgroep Architectuur die ruim 30 jaar geleden ontstaan is en voorzitters kende als Theo Bemelmans, Jaap van Rees en Paul Teeuwen. Deze Werkgroep heeft al die tijd onder de Afdeling Informatiesystemen geressorteerd. In 2006 is besloten om de Werkgroep de status van Afdeling te geven.

Vriendelijke groet,
Martin van den Berg
Voorzitter Afdeling Architectuur NGI

Reactie van Stichting Digital Architecture op 4 Juni 2012 op 15.01

Geschreven door Daan Rijsenbrij op 07-02-2009 14:24

Klasien de Wilde,

Ik begrijp niet zo goed waarom architect2architect is ontstaan. Dit netwerk telt slechts 188 leden. Alles wat jij met dit netwerk beoogt kan ook op Via Nova Architectura. Waarom een concurrerend netwerk beginnen als er al alle ruimte is op Via Nova Architectura?

Aan Via Nova Architectura is ook een linked-in group verbonden: http://www.linkedin.com/groups?viewMembers=&gid=64837&sik=1..., met 471 leden.

Vriendelijke groet,
Daan.

Reactie van Stichting Digital Architecture op 4 Juni 2012 op 15.01

Geschreven door Karin Middeljans op 16-02-2009 09:41

Hallo Guido en alle andere architecten van Nederland,

Ik vind het aanbrengen van samenhang en samenwerking tussen alle verschillende architectuurgroepen in nederland een hartstikke goed plan.
Ik vind het een verdere stap in de professionalisering van ons vakgebied. Zeker gezien het feit dat ons vakgebied juist over samenhang gaat.

Ik heb de wiki Organisations bekeken en heb geconstateerd dat de meeste organisaties hun 'doopcel' nog niet hebben ingevuld. En, dat is toch wel een eerste stap die genomen dient te worden denk ik zo. Ik ben ook betrokken bij een van deze organisaties, dus ik zal het bestuur vragen om zo snel mogelijk de info in de wiki te plaatsen.

Ik hoop dat dit echt gaat lukken. Hou je ons via de VNA op de hoogte ?

grt. karin

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden