Dragon1 - een EA methode conform het bewegingsmodel

Mark Paauwe, vrijdag 06 februari 2009

Dragon1 is een beweging die enterprise architectuur uitdraagt als ontwerp- en realisatiediscipline voor duurzame, toekomstvaste en integrale bedrijfs/IT-oplossingen

Bij de opzet van Dragon1 we gekozen voor het bewegingsmodel. Naast een methode in boeken, cursussen, sjablonen, voorbeelden en checklisten, is er bij Dragon1 ook een Dragon1 Usergroup, een Dragon1 Architecture Foundation en een XR. e-magazine. Met al deze zaken wordt ervoor gezorgd dat steeds meer mensen kennis kunnen nemen op een laagdrempelige en zeer toegankelijke wijze van het gedachtengoed dat Dragon1 heet. Iedereen die wil bijdragen aan Dragon1 kan dat via de Usergroup. Dat gebeurt nu nog kleinschalig elke maand in Wageningen. Jaarlijks gaan we nu echter een gebruikersdag organiseren omdat daar grote behoefte aan is. De dag staat dit jaar gepland in september. Vanaf dan gaan we Dragon1 groots aanpakken. We hebben tot nu toe met Dragon1 bij organisaties kleine successen geboekt en veel geleerd. De methode wordt nu volwassen en het is dan nu ook tijd om het groter op te pakken. XR. magazine is een e-magazine dat momenteel al aan 1200 Dragon1 geïnteresseerden 2-maandelijks wordt rondgestuurd. Praktische tips en informatie over de toepassing van enterprise architectuur met ruimte voor alle geluiden en stromingen op enterprise architectuurgebied.

Wijze lessen voor een architect


Hieronder staan als voorbeeld vijf belangrijke lessen voor de architect uit het Dragon1-gedachtengoed. Voor iedereen die zich graag architect wil noemen is het van belang om kennis te nemen van:

Les 1 van Dragon1: Architectuur leer je niet uit een boekje, maar van een meester en na jarenlange toepassing. Als architect moet je veel voorbeelden van architectuur en ontwerp hebben gezien en geproefd voordat je in staat bent zelfstandig en gecontroleerd een kwalitatief resultaat te kunnen leveren. Je moet de opdrachtgever kunnen inspireren met mooie oplossingsrichtingen. Daar moet je wel je vak voor verstaan. Ontwikkel je eigen gevoel bij wat jij en opdrachtgevers verstaan onder architectuur en wat architectuur als doel kan hebben voor een opdrachtgever.

Les 2 van Dragon1: Leer als een architect te denken, kijken en te luisteren. Probeer uitgangspunten, principes, stijlelementen, ontwerpregels, oplossingsrichtingen en concepten in de echte wereld en de wereld van een onderneming (ook digitaal) waar te nemen en leer de visie en doelen van de opdrachtgever en belanghebbenden te voelen, te begrijpen en te conceptualiseren. Laat je zelf inspireren door hoe anderen problemen (ontwerpvraagstukken) hebben opgelost. Houdt goed in de gaten wat de trends en ontwikkelingen zijn in standaarden en technologische oplossingen.

Les 3 van Dragon1: Ga als een architect bij de opdrachtgever uitgangspunten, eisen en doelen halen en ga zijn visie concretiseren door deze te conceptualiseren. Zoek er de juiste kwaliteitsaspecten, principes, stijlelementen en concepten bij. Wees hierbij creatief en soms excentriek in je concept architectuurontwerp (de grootste, de mooiste, de beste).

Les 4 van Dragon1: Communiceer met begrijpelijke visualisaties de visie van de opdrachtgever (in de vorm van een ontwerpboek of conceptarchitectuurontwerp) zodat de opdrachtgever er een beslissing over kan nemen of er meer draagvlak mee kan creëren. Het is belangrijk dat je in je ontwerp iets maakt dat het goede aan gevoel, emotie, beleving en sfeer teweeg brengt.

Les 5 van Dragon1: Stel een voorlopig architectuurontwerp en een definitief architectuurontwerp op waarin je gekozen concepten, stijlelementen, principes, eisen, uitgangspunten, doelen gebruikt om (functionele) ontwerpvraagstukken mee op te lossen. Laat de opdrachtgever deze ontwerpen goedkeuren voor gebruik door management, ontwikkelaars, engineer etc.. om in programma’s en projecten een bouwwerk (integrale business/IT-solution) te maken. Houdt als architect hier de controle op vanuit je ontwerpen.

In deze vijf Dragon1-lessen zijn de vier diensten van de architect terug gekomen: Inspire, Create, Communicate en Control. Dit zijn wijze lessen afkomstig van zeer ervaren architecten uit de bouwkunde, landschapsarchitectuur, digitale architectuur, constructief ontwerp en industriële ontwerp. Deze lessen zijn goed om jezelf als architect een bepaalde houding en gedrag aan te meten.

De vier wijzen van de Dragon1 - methode

Denkwijze


Dragon1 is in basis een denkwijze. Deze denkwijze zegt dat architectuur vooral een ontwerpdiscipline is. Een ontwerpdiscipline waarbij de beoefenaars ontwerpen onder architectuur maken. Wat inhoudt dat er van bouwwerken (of integrale business /IT-solutions) ontwerpen worden gemaakt die er voor zorgen dat bij realisatie het bouwwerk duurzaam, functioneel, toekomstvast en mooi is.

Een architect maakt een ontwerp. Een architect brengt via het ontwerp een architectuur over. Het direct opstellen van een architectuur of deze in kaart brengen heeft weinig impact. Het maken van een ontwerp en het maken van strategische keuzes op basis van een architectuur heeft wel impact. Een architect hergebruikt zoveel mogelijk bewezen ontwerpprincipes en gaat ze bijvoorkeur niet in zijn kamertje zitten bedenken. In feite allemaal net zoals de bouwkundige architect doet en waar deze dan ook succes mee heeft. En nu is het de kunst om ook te leren hoe je kwalitatief hoogwaardige ontwerpen onder architectuur kunt maken. Als je je focust op het in kaart brengen van structuur, constructie en architectuur is dat ook zeer waardevol, maar dan ben je meer bezig met bedrijfs informatieplanning, en niet zozeer bezig met het maken van architectuurontwerp voor bedrijfstransformaties en IT-innovatie.

De architectuurontwerpen (of ontwerpen onder architectuur) zijn namelijk keihard nodig om meer programma's en projecten op het gebied bedrijfstransformaties en IT-innovatie te laten slagen. Uit vele reviews van overheidsprojecten blijkt dat het gemaakte ontwerp gewoon niet goed genoeg is. Een kwalitatief hoogwaardig ontwerp onder architectuur zou velen projecten en programma wel hebben laten lukken. Aan architectuur heb je helemaal niets, als er geen ontwerpen onder architectuur worden gemaakt.

Als de denkwijze van Dragon1 je aanspreekt dan kun je je aansluiten bij de Dragon1 Usergroup. Ook op Linked-in is sinds een paar dagen ook een Dragon1 EA Method interest group. In de Dragon1 usergroup zijn mensen bezig onder andere het begrippenkader van Dragon1 consistent te houden. Het is een geheel van ongeveer duizend begrippen, met een top 100 woordenlijst die iedereen in een dag zich eigen kan maken. De woordenlijst is NL-UK.

Werkwijze


Om er voor te zorgen dat de architecten op basis van de Dragon1-denkwijze op een uitwisselbare wijze kunnen ontwerpen onder architectuur en samen architecturen kunnen opstellen, is er de Dragon1 werkwijze. Een geheel van acht architectingprocessen en 100+ activiteiten. Vanuit deze acht processen leveren architecten vier diensten. Dit is op een verkorte wijze na te lezen in de Dragon1 Pocket Guide die voor iedereen beschikbaar is.

Representatiewijze


Om ervoor te zorgen dat de ontwerpen en visualisaties in de ontwerpen van de architecten goed eenduidig en communiceerbaar zijn heeft Dragon1 een representatiewijze, waarin een symbolenset is opgesteld van 200 basis symbolen. Dit stelt architecten in staat om bijvoorbeeld proces/applicatiemigratie trajecten scenario voor scenario snel en juist te ontwerpen en begrijpelijk voor beslissers te visualiseren. In de representatiewijze worden verschillende soorten visualisaties onderkend die in de vorm van specialistische views zeer communiceerbaar en begrijpelijk zijn te maken afgestemd op de doelgroep en het begripsniveau van groepen belanghebbenden.

Ondersteuningswijze


Om ervoor te zorgen dat niet iedereen op nul begint, maar dat je met Dragon1 een vliegende start hebt, als of je al een half jaar met architectuur aan de slag bent, is er een ondersteuningswijze gecreëerd waaronder een grote verzameling van sjablonen, checklisten, artikelen en voorbeelden. Ultiem daarbij is de Dragon1 Toolbox, een EA tool waar een architect alles in terugvindt wat hij maar kan bedenken en nodig heeft. Stel een onderneming wil verkennen of werken onder architectuur iets is, dan kun je al professioneel aan de slag met Dragon1 binnen een maand met tools, training en zeer goede resultaten.

Dragon1 heeft wel een certificeringsmodel als onderdeel van de ondersteuningswijze. Maar ook zonder certificering kun je met kennisneming van enkele Dragon1 aspecten als bijvoorbeeld een succesvol enterprise architect, governance architect, business architect, informatie architect, technisch architect, security architect, applicatie architect, software architect en solution architect door het leven gaan.

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

Je kunt hier adverteren

© 2019   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden