Emergente Architecturen - Opstart NAF Werkgroep

Frank Schalkwijk, woensdag 18 mei 2011

Graag nodig ik u uit voor de opstart bijeenkomst voor NAF werkgroep Emergente Architecturen. Tezamen met de opstartbijeenkomsten voor de NAF werkgroepen Event Driven Architecture en Agile Architecting vindt deze plaats op donderdag 9 juni 9:30-14:00 te Schiphol.

Enterprise architecturen ontwikkelen zich niet alleen door een strak gepland proces van ontwerpen. Ze zijn ook het resultaat van een reeks schijnbaar toevallige ontwikkelingen die tezamen een ontstaansgeschiedenis vormen. Achteraf ontdekken we bij verrassing hoe een bepaald bedrijfs-, applicatie- en/of infrastructuur-landschap zich in jaren heeft voortgebracht. We krabbelen achter onze oren over hoe het een en ander heeft kunnen ontstaan. De architecturen zijn vaak het resultaat van jaren ontwikkelwerk met tussendoor vele wisselingen in het team van ontwerpers en bouwers. Er is ingespeeld op vele invloeden vanuit de markt, de wetgeving, op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. De betrokken ICT deskundigen hebben voortdurend het systeemlandschap aangepast op basis van een mix van directe urgentie vanuit de markt, interne politieke druk, beschikbare investeringsruimte en voortschrijdend inzicht. Deze ratrace schrijdt alsmaar voort, ook met de kennis van vandaag. Of toch niet?

Hoe veranderen bedrijfs- en ICT-landschappen? Welke mechanismen kunnen aangewezen worden die veranderinitiatieven sturen en die op hun beurt leiden tot bepaalde resultaten? Kunnen we deze mechanismen beïnvloeden? En kunnen we daarbij anticiperen op het resultaat? We weten bijvoorbeeld al dat een combinatie van strikt gebruik van coördinatiemechanismen als businesscases en projectmanagement zal leiden tot silo- en spaghetti-architecturen. En we weten bijvoorbeeld ook dat zware controle en sturingsorganisaties die we vooral toepassen in grote projecten, op zichzelf een groot projectrisico met zich meebrengen. Ze drukken namelijk de betrokkenheid en verandergezindheid van projectdeelnemers weg. Het is niet verbazingwekkend dat de slagingskans van dit type projecten minimaal is. De vraag is of we andere mechanismen kunnen ontdekken en gebruiken die zullen leiden tot meer gewenste resultaten?

Daarbovenop komt de vraag: zijn hedendaagse architecturen in omvang en complexiteit nog steeds behapbaar? Architecturen waarbij vele partijen betrokken zijn, waarbij het gaat om grote investeringen, of waarbij de complexiteit in de bestaande landschappen heel groot is, zijn nu al nauwelijks bestuurbaar. Als bovendien de betrokken organisaties wereldwijd verspreid zijn met ieder hun eigen cultuur en hun eigen inzicht op het doorvoeren van aanpassingen, zal het veranderingsproces onbestuurbaar zijn. Een veelheid aan economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zullen het proces beïnvloeden. En hoe gaan we hiermee om? Het is duidelijk dat de ontwerpbaarheid van architecturen onder druk staat. Ze hebben de neiging voorbij het menselijke bevattingsvermogen te groeien. En deze groei is onstuitbaar.

De groei in complexiteit van enterprise architecturen leidt in de praktijk tot een groot aantal concrete vragen waarvoor we in ons architectuurdenken ruimte moeten scheppen.

Hoe gaan we om met projecten die moeten leiden tot voorzieningen die gebruikt worden door meerdere organisaties, waarbij ketens in sectoren en/of industrieën samenhang moeten gaan vertonen, waarbij stelsels van partijen met verschillende belangen samenwerken en waarbij deze voorzieningen zich uitstrekken over landen, continenten of zelfs de hele wereld? Hoe spelen we in op het toepassen van technologieën om deze voorzieningen tot stand te brengen? Hoe kunnen grote groepen belanghebbenden komen tot gemeenschappelijk gedragen en gebundelde ambities? Wat kunnen wij als architecten, met de beperkte omvang van onze beroepsgroep, betekenen om toch ontwikkelingen op grote schaal te kunnen beïnvloeden? De ontwerpbaarheid van complexe voorzieningen staat onder druk. Maar, kunnen we de ontstaansgeschiedenis van deze voorzieningen beïnvloeden?

De werkgroep Emergente Enterprise Architecturen van het Nederlands Architectuur Forum (NAF) richt zich op deze vraagstukken. De werkgroep is momenteel in oprichting en we zijn op zoek naar leden die onze geledingen komen versterken. We richten ons op een eerste bijeenkomst op donderdag 9 juni 9:30-14:00. Deze zal in het teken staan van kennismaking en het inventariseren van verwachtingen van werkgroepleden over dit onderwerp. Heb je interesse om aan de eerste bijeenkomst deel te nemen? Meld je aan bij: frank.schalkwijk@atosorigin.com of pc@naf.nl.

Referenties

[Schalkwijk, 2010] Veranderen van bedrijven! Engineering of Emergentie?, 5 mei 2010, http://www.vianovaarchitectura.nl/

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2021   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden