Gebruik je gevoel bij het in formatie brengen van gegevens

Victor Wegener, maandag 16 juli 2007

We zitten in een interessant tijdsgewricht. Vanuit het industriële tijdperk, waarin we op mechanische wijze tastbare producten leverden, zitten we nu in het informatietijdperk, waarin we op rationele wijze informatie produceren en verwerken. We worden van alle kanten overspoeld met informatie. Het aantal internetsites groeit, radio- en televisiestations veranderen zich continu, nieuwe kranten en magazines komen en/of vernieuwen zich drastisch. Opslagcapaciteit wordt steeds groter én goedkoper en de technologie maakt het steeds makkelijker om steeds meer informatie op te slaan en te bewaren. Geavanceerde ‘zoek’-technologieën vinden alle spelden in die informatiehooiberg. Slimme consultants helpen hun klanten graag met het ontwarren van deze complexiteit.

Niet alleen thuis maar ook op ons werk zijn we continu aan het information processing. Maar gek genoeg vragen we om steeds meer informatie! We voelen ons blijkbaar onzeker met de beschikbare informatie of we vinden dat het ‘systeem’ onjuiste of onbetrouwbare informatie verschaft. Wat is er aan de hand? In ons onderbewustzijn zijn we continu bezig met het zoeken naar betekenis en zingeving van de aangeboden informatie. We willen ons onafhankelijk en onderscheidend (‘waarde toevoegend’) opstellen en zoeken naar erkenning (Maslow?). Daarom interpreteren we de aangeboden informatie op onze eigen manier tot informatie die wij begrijpen – een subjectieve manier die we aangeleerd hebben vanuit onze kennis en ervaringen. Op basis van deze interpretaties nemen we beslissingen die tot acties leiden. De resultaten van die acties verrijken onze kennis en ervaring: we leren en worden (hopelijk) wijzer, we voeren onze eigenwaarde op en stellen ons dominanter op…

Hiermee is de keten compleet: (1) we krijgen gegevens aangeboden, (2) we interpreteren die gegevens met onze kennis en ervaring tot het voor óns relevante informatie is (het spreekt tot ónze verbeelding). Vervolgens (3) gebruiken we onze wijsheid om op een verantwoorde wijze beslissingen te nemen, en (4) verrijken we onze kennis en ervaring met de resultaten van die beslissingen.

Maar wat gebeurt er in dit informatietijdperk? Onze verrijkte kennis en ervaring leert ons dat we steeds voorzichtiger zijn geworden, omdat het afrekenen op fouten de overhand heeft gekregen boven het erkennen dat zaken goed gaan. We zijn bang geworden en zoeken zekerheid door nog meer gegevens te vragen (we willen meer controle!) zodat we ons kunnen verschuilen achter ons ‘interpretatie’-proces. Dit leidt tot nog meer informatie. De complexiteit neemt toe en onze durf tot ondernemende acties neemt af – we worden risicomijdend.

Dit verschijnsel is er de oorzaak van dat onze traditionele (ERP-)informatiesystemen nooit ‘af’ zijn. Deze systemen hebben het eerste deel van de keten ‘geautomatiseerd’: op basis van de ‘standaard’ kennis en ervaring van de onderneming worden gegevens ‘in formatie’ gezet waarmee we ‘standaard’ acties initiëren. Door die bovengenoemde angstspiraal willen we die geautomatiseerde interpretaties veranderen en komen tot de ontdekking dat er gegevens ontbreken. De ‘werkvloer’ moet hun procedures aanpassen om die andere gegevens te genereren; de automatiseringsafdeling moet het ERP-systeem aanpassen. De werkdruk verhoogt zich…

Deze angstspiraal kan onderbroken worden door enerzijds die ‘ingewikkelde’ brei van informatie weer te ‘ontwikkelen’ tot de meest essentiële gegevens. Maar vooral anderzijds: door meer vertrouwen te geven in de mensen aan wie we de acties hebben gedelegeerd door hen te erkennen in wat ze goed doen in plaats van hen af te rekenen op wat ze fout doen. Als we dit onder de knie hebben gaan we naar een volgend tijdperk waarin we onze beslissingen gaan baseren op intuïtie en vertrouwen. In dit tijdperk zijn we ons echt bewust van ons gevoel voor zingeving. Voor dit nieuwe bewustzijnstijdperk vraag ik me af of de ICT-industrie in staat is om de informatiesystemen te transformeren naar verbeeldingssystemen.

Deze column is eerder verschenen in www.itbeheermagazine.nl, nummer 4, 2006

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

Je kunt hier adverteren

© 2019   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden