Via Open Space Master Data Management

Deze pagina geeft een opsomming van de belangrijkste inzichten uit de Via Open Space sessie van 14 maart in Diergaarde Blijdorp.

In totaal zijn 8 vragen behandeld met het thema Master Data Management. De tekst hieronder is tijdens het event ingevoerd. Wil je reageren op dit event of de verworven inzichten dan zijn daarvoor meerdere mogelijkheden.

Je kunt feedback op de avond delen door een reactie te plaatsen op de event pagina.

Wil je doorpraten over een van de inzichten dan wordt je uitgenodigd om het punt op te pakken en er een nieuw topic mee te starten.

Alle deelnemers worden op deze plek nogmaals bedankt voor hun bijdrage! Deze VOS smaakte naar meer.

Vraag 1: Zijn we als architect alleen adviseurs of moeten we verantwoordelijkheid nemen voor de verandering?

10% modelleren, 90% communiceren. Daarvoor moet je teamen: sommigen communiceren beter, anderen modelleren. De architect moet een 'haak' kunnen slaan in de stakeholders. Architectuur is een team proces.

Metafoor: de aangespoelde walvis, wiens probleem is dat eigenlijk?

Suggesties: geef projecten een rugzakje mee.

Andere suggestie: kun je het koppelen aan de beheerkosten, Total Cost of Ownership. Krijg geaccepteerd dat je altijd voor de oplossing kiest die de laagste TCO oplevert.

Je moet zorgen dat je vooraf dekking hebt, b.v. in een soort Scrum sessie met management en alle overige betrokkenen (mandaat en inhoud).

Vraag 2: Hoe los ik mijn metadata problemen op toegespitst op (waarde)domeinen.

Attribuut typen zijn vaak niet eenduidig. De huidige aanpak is volstrekt onvoldoende om dit probleem op te lossen.

Wat zijn standaarden die helpen deze dingen beter beschrijven?

De volgende hand rijkingen kwamen naar voren: Ontologieen, ISO 9007, SBVR (drie basis concepten)

Bepaal eerst wat je wilt beschrijven - dan pas hoe.

Diamond: het probleem op metaniveau is hetzelfde op het niveau er onder.

Diamond: er is iemand in de zaal die hier al heel veel antwoorden over heeft. Naam is genoteerd;

Vraag 3: Waarom werkt gegevensbeheer niet in de praktijk?

 • Het is moeilijk om één eigenaar te vinden van een gegeven, met name in grensoverschrijdende processen
 • Eigenaren nemen geen verantwoordelijkheid
 • Er zijn verschillende perspectieven/belangen/behoeften/interpretaties op een gegeven
 • We modelleren het te eenvoudig; context en relaties zijn ook belangrijk
 • Het is vaak onvoldoende gekoppeld aan een probleem; de voordelen zijn onvoldoende helder
 • De oorzaak van problemen wordt veelal niet gezocht in de gegevens
 • Er is een gebrek aan samenwerking; het moet meer multi-disciplinair, het is geen technisch probleem
 • Organisaties veranderen en daarmee veranderen de problemen ook en moeten oplossingen ook meeveranderen
 • Het goed inrichten van gegevensbeheer vraagt veel ervaring en inzicht van mensen
 • Gegevensbeheer lost geen korte termijn probleem op

Vraag 4: Zijn er requirements voor bronregisters?

De houder van het bronregister waar een gegeven ontstaat is eigenaar van deze gegevens. De houder is daarbij niet alleen verantwoordelijk voor het publiceren van de gegevens maar dient er ook over te communiceren met afnemers.

Bij de communicatie over metagegevens is het belangrijk afspraken te maken over de beschrijving van de definities

Is er een register dat gegevens van andere registers samenvoegt en samenstelt tot een nieuwe gegevensset dan is deze houder de bronhouder van deze gegevens

Open data is een nieuwe mogelijkheid van het beschikbaar stellen van gegevens die nieuwe mogelijkheden biedt maar ook nieuwe eisen stelt.

Vraag 5: hoe gaan we masterdatamanagement inrichten?

 • Management buy-in verkrijgen
 • Bepalen ambitieniveau
 • Identificeren (externe) stakeholders
 • (Eerst) dialoog aangaan met stakeholders
 • Bepalen hoe kosten worden verrekend
 • Identificeren van de masterdata
 • Het zoeken van een eigenaar en de overige rollen die noodzakelijk zijn
 • Bepalen wat de gap is tussen IST-SOLL
 • Databeleid en principes vaststellen
 • Roadmap opstellen
 • Borgen in EA functie en processen
 • Koppelen producent aan afnemer
 • Modellen opstellen (proces-gegevens matrix, RASCI)
 • Renoveren van bestaande gegevensverzamelingen
 • Opnemen privacy aspecten bij masterdata
 • Tools selecteren en implementeren

Vraag 6: Wat zijn conflicten en is synergie tussen standaarden en metadata?

Metadata is in de organisatie standaarden gaat over de grenzen

Standaarden kunnen heel goed gebruikt worden als uitgangspunt

Standaarden kunnen vereenvoudigd worden want ze zijn vaak te complex voor de behoefte binnen de metadata.

Doe aan cherry picking en gebruik bouwblokken

Ad hoc standaardisatie is nodig om problemen op te lossen, werk dan met oplossingen van een standaard breder en een niveau hoger

Er zijn meerdere standaarden die vaak een eigen doel dienen, niet gezegd dat deze brukbaar zijn voor metadata, er is een tegenstrijdigheid

Werk met een aantal ketenpartners samen om een bepaalde standaard te selecteren. Kies je een productstandaard dan is dat een risico

Niet iedere organisatie wil een standaard inzetten, bijvoorbeeld om zich te onderscheiden op de markt.

Compliancy en transparantie zijn een synergie tussen standaarden en metadata

Conclusie: Masterdata en standaarden kunnen compliant zijn, denk na over of master data bij de IT of bij de business hoort.

Vraag 7. Hoe ga ik om met Privacy aspecten in combinatie met targeted advertizing.

In  de rol van architect

Even spiegelen: Hoe ga ik als architect om met morele grenzen? Kaderstellend of als prostitue?

Inzicht: Modeleer bewust wat NIET mag. Dan wordt transparant hoe om te gaan met beperkingen. Gebruik ze juist waar ze nodig zijn (teamen) en maak de marketeer bewust / verantwoordelijk voor de risico's.

In de implementatie

Kijk naar het begrip doelbinding in WBP artikel 9. Is er sprake van verenigbaar gebruik?

Denk na over toestemming van klant (optin/optout)

Benoem de risico's

uit te zoeken: Waar ligt de grens van open data

Mogelijk security / privacy regelen op de interfaces die gegevensverzamelingen ontsluiten.

Zorg voor voldoende principes en richtlijnen vanuit security beleid.

Zit er een grens aan de genericiteit van systemen?

Vraag 8: Met welke partijen moet ik samenwerken, in het kader van identity management?

Rollen: eigenaar van gegevens, eigenaar van processen, eigenaar van probleem. Zijn allemaal van belang.

Conclusie: in dit geval moet je als architect erg aan de communicatie kant gaan zitten, bij de partijen langs gaan, als olie fungeren, en met de partijen over de risico's gaan praten. Welke risico's lopen de partijen, welke willen ze lopen.De architect moet de spin in het web zijn. De architect is de stabiele factor. Streef naar samenwerking als organisatievorm.

Als je geen probleemhouder kunt vinden, moet je de stekker er uit trekken.

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden