Magazine jaargang 2006-2008

Nieuwe generatie digitale architecten

Daan Rijsenbrij, zaterdag 13 december 2008

Hoe herken je een echte digitale architect? Dé lakmoesproef: architectuur behoeft geen formules en ingewikkelde modellen, engineering wel! Dus als er formules staan in een notitie of een boek dan is het van een engineer. Digitale architectuur is immers geen verzameling cryptische diagrammen, opgesteld door techneuten, bedoelt voor andere techneuten om iets ingewikkelds te bouwen.

Cohesion of Enterprise Models

Ivaylo Velitchkov, zondag 30 november 2008

The paper provides the rationale and concept for integration of models and modeling objects of Business, IT Strategy, Enterprise Architecture and Project Management. The cohesion between and within Business and IT is achieved by means of services. Among other applications this concept justifies inclusion of Enterprise Architecture as perspective in Balanced Scorecards used for IT Strategy management and measurement.

De CIO spreekt: René Steenvoorden, CIO Essent

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, maandag 17 november 2008

De CIO is veelal de directe of indirecte opdrachtgever van de digitale architect. Maar heeft de CIO zelf ook een visie op digitale architectuur? En wat vindt hij of zij van het werk en functioneren van de digitale architecten? In deze serie interviews gaan we op zoek naar de antwoorden.

Your SOA needs a business case

Piet Jan Baarda, maandag 10 november 2008

Over the last couple of years there has been a tremendous interest in Service-Oriented Architecture (SOA). It can safely be classified as a hype. As hypes go it follows the Gartner hype cycle. We now seem to be in ‘Trough of disillusionment’. Signals of ‘SOA fatigue’ are appearing everywhere

Architectuurprincipes

Daan Rijsenbrij, maandag 10 november 2008

Naast architectuurvisualisaties zijn architectuurprincipes het centrale thema in de digitale architectuur. Er bestaan echter nog grote meningsverschillen over wat architectuurprincipes precies zijn. In de praktijk zie ik naast serieuze verzamelingen van architectuurprincipes nog te vaak vage lijstjes die meer lijken op een wensenlijst voor Sinterklaas dan een serieuze opsomming van architectuurprincipes die daadwerkelijk en aantoonbaar de ontwerpruimte inperken.

De CIO spreekt: Wim Walter, EX-CIO PGGM

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, zaterdag 18 oktober 2008

De CIO is veelal de directe of indirecte opdrachtgever van de digitale architect. Maar heeft de CIO zelf ook een visie op digitale architectuur? En wat vindt hij of zij van het werk en functioneren van de digitale architecten? In deze serie interviews gaan we op zoek naar de antwoorden.

Architectuurvisualisaties

Daan Rijsenbrij, maandag 13 oktober 2008

In mijn praktijk als digitale architect zie ik veel architectuurdocumenten die voor meer dan 80 procent uit teksten bestaan. Overigens zijn de 20 procent plaatjes vaak van die technisch getinte schema’s die een business manager of gebruiker niet zonder nadere verklaring kan begrijpen.

De CIO spreekt: Kees Jans, CIO Schiphol Group

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, vrijdag 26 september 2008

Als CIO van Schiphol Group stelt Kees Jans digitale architectuur centraal bij alle beslissingen die hij neemt en alle vernieuwingen die hij doorvoert. Zonder architectuur is volgens hem innovatie niet mogelijk. “Je moet eraan bouwen om te kunnen veranderen”, zegt hij. Niet eenmalig, maar continu. De samenhang tussen de applicaties, infrastructuur, de door de IT geleverde diensten en de luchthavenprocessen evolueert namelijk voortdurend. Die boodschap moet echter wel worden uitgelegd aan de business.

De CIO spreekt: Hans Wanders, CIO Randstad Holding

Hans Wanders, CIO van Randstad Holding, vindt architectuur heel belangrijk. Toch gebruikt hij het woord zelden en is er niemand binnen zijn organisatie die de functie ‘architect’ op zijn visitekaartje heeft staan. Die begrippen zijn wat hem betreft een beetje ongelukkig gekozen. Als er dan toch een vergelijking met de fysieke wereld gemaakt moet worden, dan kiest hij voor het bestemmingsplan.

Architectuur in de digitale wereld

Daan Rijsenbrij, zaterdag 13 september 2008

In mijn inaugurele rede getiteld ‘architectuur in de digitale wereld’ uitgesproken op 1 oktober 2004 aan de Radboud Universiteit, heb ik de term ‘digitale architectuur’ geïntroduceerd. De digitale wereld bestaat uit infrastructurele elementen, het applicatielandschap, het informatieverkeer (waaronder natuurlijk ook kennismanagement en actieve informatieobjecten), digitale services, digitale producten, digitale ruimtes voor groepswerk en persoonlijke digitale werkruimtes.

Kanalen in Balans - Kanaalpatronen

M.M. Lankhorst, A.J. Klievink, P.H.W.M. Oude Luttighuis, E. Fielt, L. Heerink, D. van Leeuwen, zondag 07 september 2008

Deze patronencatalogus geeft een overzicht van kanaalpatronen: functionele structuren voor het inrichten van organisatorische en technische oplossingen voor multichannelmanagement. De catalogus helpt daarmee de ontwerper van multichanneloplossingen met concrete, aan de praktijk ontleende generieke oplossingen voor veel voorkomende ontwerpproblemen. De patronen worden uitgebreid gemotiveerd, geïllustreerd en met praktijkvoorbeelden toegelicht. Ook bespreekt de catalogus voor- en nadelen van deze patronen en de omstandigheden waarin zij typisch worden gebruikt.

Book review: An Enterprise Architecture Development Framework from Adrian Grigoriu

Denis Hageman, zondag 31 augustus 2008

In the introduction of the book the author promises “to answer some of the common sense business questions related to Enterprise Architecture”. Reading the book, I got very soon the impression that he in fact, wanted to answer every potential question. Some aspects are discussed on the level to guide the Architect, others to teach the Business Manager.

Web 2.0 & Merk Imago bescherming

Jelle Terpstra, Robbert Zijp, Michael Widjaja, donderdag 21 augustus 2008

De toenemende populariteit van Web 2.0 toepassingen geeft de consument een stem die steeds belangrijker wordt. Bedrijven hebben daardoor steeds minder invloed op publicaties die hun merk en imago bepalen. Bovendien wordt de hoeveelheid publicaties zo groot dat het onmogelijk is om alles in de gaten te houden.

Why and how to use patterns?

Borjan Cace, dinsdag 05 augustus 2008

A week ago I discussed the pattern repository of VNA with a colleague. He is a respected and experienced business architect; sharp and skeptical, but a novice in patterns. We have agreed on all issues, but I have fallen somewhat short in answering the simple question “Why would one use patterns?”. My colleague suggested that I write an article on it. In other words, he gave me some time to convince him – I hope this text will do.

De midoffice ontrafeld

Guido Bayens, Marc Lankhorst, zaterdag 28 juni 2008

In de discussie over de modernisering van gemeentelijke dienstverlening speelt het woord ‘Midoffice’ een dominante rol. De term wordt gebruikt als onderdeel van de gemeentelijke bedrijfsarchitectuur waarbij klantcontacten op een slimme manier gekoppeld worden aan de verschillende gemeentelijke organisatie-onderdelen, de ‘backoffice’. De ervaring leert dat er niettemin ook nog veel vragen zijn over de midoffice. Onderstaande analyse van het fenomeen midoffice kan helderheid verschaffen.

De Algemene Rekenkamer doorgrondt nog steeds niet het belang van architecten

Daan Rijsenbrij, vrijdag 27 juni 2008

Commentaar op het tweede rapport van de Algemene Rekenkamer, aangeboden aan de Tweede Kamer op 25 juni 2008

Kennis en Keuzen rond informatievoorziening

Jaap van Rees, woensdag 04 juni 2008

In veel organisaties worden tegenwoordig architectuurprincipes opgesteld. Bij nadere beschouwing blijkt dit vaak te gaan om een mengeling van ongelijksoortige uitspraken. Soms worden zelfs politieke, d.w.z. organisatie politieke, keuzen gepresenteerd alsof het wetenschappelijk gefundeerde vakkennis is.

Enterprise Ontology based Application Portfolio Rationalization at Rijkswaterstaat

Martin Op 't Land, Karin Middeljans and Vincent Buller, woensdag 07 mei 2008

At Rijkswaterstaat, under direct steering of its CFO and CIO, a large-scale application portfolio rationalization program is taking place. The Enterprise Architecture Rijkswaterstaat team, responsible for guarding integrated business-IT steering, shaped this program using part of an Enterprise Ontology as a stable description of the business.

Architecture Patterns for Enterprise-wide SOA

Borjan Cace, dinsdag 22 april 2008

Service Oriented Architecture has entered the mainstream of business applications and articles about SOA continue to proliferate. However, texts that share people’s real-life experiences with SOA are scarce. Partly this can be attributed to difficulties in sharing architectural knowledge in a structured way.

Korte inleiding in het informatiekundig denken

Jaap van Rees, zaterdag 22 maart 2008

In de discussie over de rol van de architect in de IT wordt steeds vaker verwezen naar de rol van de informatiekundige. In de praktijk blijkt echter dat velen tegenwoordig informatiekunde beschouwen als een ander woord voor informatica, en dat is steeds meer een ander woord voor IT of ICT. Tijd dus om informatiekunde en het informatiekundig denken weer duidelijker op de kaart te zetten, gebruikmakend van nieuwe inzichten over informatieruimten.

Waar waren eigenlijk de architecten?

Daan Rijsenbrij, donderdag 13 maart 2008

Een slagvaardige onderneming in deze uiterst veranderlijke wereld vraagt om adaptiviteit, samenwerking en lenigheid. Adaptiviteit wordt geborgd door een toekomstvaste architectuur. Samenwerking impliceert een daadwerkelijke winwin-relatie. Lenigheid - in het engels ‘agility’ - wordt verkregen door maximale outsourcing. Lenigheid draagt tevens bij aan de bestuurbaarheid in een uiterst onzekere wereld.

Boekbespreking: Managers bedrijven architectuur

Erik Vermeulen

De opzet van het boekje 'Managers Bedrijven Architectuur' is het verleiden van managers om met architectuur aan de slag te gaan. Voor ervaren architecten biedt dit boekje dan ook weinig nieuws. Maar dit is dan ook duidelijk niet de bedoeling.

Wederom probleempjes bij de Belastingdienst

Daan Rijsenbrij, woensdag 27 februari 2008

Op woensdag 27 februari heeft Jan Kees de Jager - staatssecretaris van Financiën, verantwoordelijk voor de Belastingdienst - de Tweede Kamer ingelicht over het meest recente probleem bij de Belastingdienst: 730.000 digitale belastingaangiftes inmiddels ingediend, zijn door een fout in het computersysteem onbruikbaar geworden. Als IT-deskundige vraag ik mij dan af hoe dat kan.

Enterprise Architecture Management Pattern Catalog

Alexander Ernst, woensdag 20 februari 2008

We are proud to announce the availability of the first version of the Enterprise Architecture Management Pattern Catalog. The objective of the EAM Pattern Catalog is to complement existing Enterprise Architecture (EA) management frameworks, which provide a holistic and generic view on the problem of EA management, and to provide additional detail and guidance needed to systematically establish EA management in a step-wise fashion within an enterprise.

Architectural Principles and Business Rules

Jan Dietz, dinsdag 12 februari 2008

The concepts of architectural principleand business rule are currently ill-defined. As a consequence, there is a lot of misunderstanding and confusion. Only by putting these concepts in an appropriate and theoretically sound conceptual framework can they become well-defined. Only well-defined concepts are useful, both in science and in practice.

Core Components zijn voor gisteren

Jan van Til, zaterdag 09 februari 2008

Met de Core Components Technical Specification (CCTS) wil UN/CEFACT een revolutionaire benadering bieden ter oplossing van het prangende interoperabiliteitsvraagstuk. Uitwisseling van informatie tussen applicaties/ databases is eigenlijk al vanaf de introductie van de eerste interface problematisch.

Het inrichten van een SOA governance levenscyclus

Tom Schepers, Maria Eugenia Iacob, Rob de Maat, Pascal van Eck, vrijdag 18 januari 2008

De verspreiding van diensten in een Service-Oriented Architecture (SOA) maakt het moeilijk om deze omgeving in controle te houden. Diensten worden op verschillende plekken in de organisatie beheerd, waardoor de samenhang verloren kan gaan. Het concept van SOA governance is ontstaan om een oplossing te bieden voor het sturingsprobleem in SOA’s.

SOA Terminology and the “SOA Reference Model” of OASIS

Borjan Cace, maandag 14 januari 2008

The vocabulary we use to communicate about Service Oriented Architecture is vague and is causing confusion. The negative effects caused by the lack of precision are most obvious when we communicate outside of the community of SOA professionals.

How to relate design decisions to stakeholder satisfaction

Gerrit Muller, dinsdag 30 oktober 2007

The satisfaction of stakeholders depends on “hard” factors (e.g. economical, financial and legal) and “soft” factors (e.g. psychological, social, political and cultural). We will discuss the broadness of the stakeholder universe and its relation to the depth of technical design world. In practice the stakeholder world seems to be disconnected from the technical design world.

SOA and the Virtualization of the Enterprise

Adrian Grigoriu, donderdag 11 oktober 2007

Porter conceptualized, in the 80s, the Value Chain (VC) of an Enterprise. A VC categorizes the business functions of a company in primary (operations) and secondary (support) functions. Porter also introduced Value Networks/Systems consisting of a string of Value Chains contributing to the delivery of the end product or value where each VC is implemented by a separate Enterprise.

Het domein van de IT-architect

Jaap van Rees, woensdag 26 september 2007

Of hoe de beste automonteur werd benoemd tot hoofd van de verkeersdienst

A Service-Oriented Architecture for a Flexible Digital Public Archive

Henk Jonkers, Christian Wartena, Hugo ter Doest, maandag 17 september 2007

This paper reports on the development of a service-oriented architecture in a project that aims to realise a digital archive for long time preservation of digital objects of the municipality of Rotterdam. The architecture is based on the Records Management Continuum, which argues that archiving starts with the creation of an object.

Het toepassen van een gelaagde architectuur

Bert Dingemans, maandag 13 augustus 2007

 Het toepassen van een gelaagde architectuur in softwareontwikkeltrajecten maakt het mogelijk om een objectmodel te transformeren naar een werkend informatiesysteem. Echter elk softwareparadigma heeft eigen transformatieregels voor het correct omzetten van een objectmodel naar werkende code. Dit artikel schetst een aantal strategieën voor objectgeoriënteerde en niet object georiënteerde software.

De IT van de Belastingdienst

Daan Rijsenbrij, maandag 30 juli 2007

Interview met prof. dr. Daan Rijsenbrij, hoogleraar Digitale Architectuur aan de Radboud Universiteit en voorzitter van het Platform Outsourcing Nederland.

Formalizing Architecture Principles using Object-Role Modelling

Guido Chorus , Yves Janse, Chris Nellen, Stijn Hoppenbrouwers, Erik Proper, dinsdag 24 juli 2007

This technical report is the result of two experiments conducted as part of an ongoing research effort to formalize architecture principles. The experiment involves a first, and modest, evaluation of the use of ORM and ORC as a means to formalize and ground architecture principles. The experiments involve the evaluation of the use of ORM and ORC to formalize the example principles provided by the TOGAF (The Open Group Architecture Framework) and principles taken from industrial practice.

Gebruik je gevoel bij het in formatie brengen van gegevens

Victor Wegener, maandag 16 juli 2007

We zitten in een interessant tijdsgewricht. Vanuit het industriële tijdperk, waarin we op mechanische wijze tastbare producten leverden, zitten we nu in het informatietijdperk, waarin we op rationele wijze informatie produceren en verwerken. We worden van alle kanten overspoeld met informatie. Het aantal internetsites groeit, radio- en televisiestations veranderen zich continu, nieuwe kranten en magazines komen en/of vernieuwen zich drastisch.

Enterprise Architecture in de praktijk - het belang van awareness

Jan Dietz, Andrew Go en Calvin Lee, maandag 18 juni 2007

Een wendbare organisatie is in staat de concurrentie voor te blijven en kansen op de markt optimaal te benutten. Enterprise Architecture, zoals gepresenteerd in dit artikel, is in staat deze wendbaarheid te realiseren. Met voorbeelden uit de praktijk zal worden toegelicht hoe men dit Enterprise Architecture concept kan implementeren.

The challenges of Web 2.0

Dieter Hammer, Working Group Human Measure in IT, vrijdag 15 juni 2007

This article is a reflection on the yearly Architecture event organized by Sun Microsystems. This year’s subject was Web 2.0, a challenging and also controversial subject. With respect to its predecessor, Web 2.0 is 3D, interactive and thus more immersive. The evolutionary step of Web 2.0’s interactivity leads to many new opportunities based on active participation for everybody.

Capturing Architecture for the Adaptive Enterprise

Maria-Eugenia Iacob, Henry M. Franken, Harmen van den Berg, Harm Bakker, woensdag 25 april 2007

Rapidly and flexibly adapting to changing customer needs and company goals has become of vital importance to a growing number of organisations. As a consequence, changes in product, process, organizational structure, application and infrastructure are large, and need to be made clear upfront.

Information Innovation Patterns

Ruud van Vliet, vrijdag 30 maart 2007

Hoe kan ‘Informatie’ worden ingezet als productiefactor bij het ontwikkelen van innovatieve business modellen? Bij het zoeken naar antwoorden op deze vraag blijken mentale barrières ons denken te beperken. Een Information Innovation Pattern beschrijft zo’n barrière, keert hem om en maakt het daardoor mogelijk er doorheen te breken. In dit artikel worden Information Innovation Patterns nader geïntroduceerd en wordt mede aan de hand van toepasbare voorbeelden de werking verklaard.

Enterprise Architecture Development and Modelling

Marc Lankhorst, Hans van Drunen, woensdag 21 maart 2007

In this article, we explore the possibilities of combining ArchiMate, a modelling language for enterprise architecture (EA), with TOGAF, The Open Group Architecture Framework, a design method for EA. We focus on the use of views and viewpoints and investigate how these two methods may complement each other.

De kracht van Enterprise Architectuur

Henry M. Franken, Harmen van den Berg, Harm Bakker, Remco Blom, dinsdag 06 maart 2007

Enterprise architectuur krijgt aandacht. Ieder zichzelf respecterend adviesbureau op het raakvlak van processen, organisatie en informatie technologie (IT) heeft er inmiddels wel een mening over. Op het Gartner IT Expo symposium in Cannes, begin november 2006, trok de interest community Enterprise Architecture veruit de meeste aandacht.

Semantische interoperabiliteit met behulp van een bedrijfsbrede taxonomie

Richard Claassens, dinsdag 27 februari 2007

Steeds meer worden geautomatiseerde systemen aan elkaar gekoppeld die onafhankelijk van elkaar ontwikkeld zijn. Hierbij kunnen gemakkelijk semantische conflicten ontstaan. In veel publicaties wordt een taxonomie, als oplossing aangedragen.

ICT-Trends de komende 5 jaar

Frank Baldinger, zaterdag 27 januari 2007

In een brainstormsessie van het NAF bestuur is de vraag gesteld welke trends verwacht je de komende 5 jaar? Dezelfde vraag is op 7 juni 2006 gesteld aan de Algemene Leden Vergadering van het NAF, om de onderwerpen aan te vullen; de resultaten zijn in dit document verwerkt.

SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur

Jaap Schekkerman, dinsdag 16 januari 2007

Service Oriented Architecture staat volop in de belangstelling en veel IT leveranciers promoten hun SOA oplossingen via diverse kanalen. Wat hierbij belangrijk is, is om te onderkennen dat SOA geen technologie oplossing onder de IT motorkap is maar dat service orientatie een manier van inrichten en vormgeven van de organisatie is en derhalve een inrichtingsstijl van de Enterprise.

What is a good mobile application anyway?

Jaap van Ekris, woensdag 03 januari 2007

There are many mobile applications out there, but some are better than others. Good mobile applications are designed for people who are on the move. But when is a mobile application a good application for daily use? Are there any common pitfalls that developers and users step into?

Architecture and the Network Organization: Inextricably Bound Up

Sietse Overbeek, Sergej van Middendorp, dinsdag 19 december 2006

Contemporary organizations experience difficulties to convert their strategies into concrete actions, due to tensions between old and new paradigms. A new paradigm is a compilation of values, starting points, methods and knowledge that are part of a way of acting. In practice there is always a small group trying to explore a new paradigm. When a larger group starts to consider this paradigm as important, actions are needed to shift well prepared into the new paradigm can then be taken into consideration.

Achmea streamlines application development and integration

Danny Greefhorst, Patrick Gehner, dinsdag 05 december 2006

Achmea is in the process of standardizing application development, integration and the accompanying infrastructure in order to lower costs and increase the agility of the business. Architecture is needed to guide Achmea in this journey, in order to prevent developing tomorrow’s legacy.

About a love-hate relationship with complexity

Erik Philippus, Working Group Human Measure in IT, maandag 04 december 2006

Although I’m currently surrounded by complicated devices and systems with an unprecedented abundance of functionality, I sometimes think back nostalgically to the more convenient arrangements in my life. To control my home cinema set with Dolby surround sound and satellite receiver, I have five different remote control units at my disposal.

The Human Measure in IT

Dieter Hammer and Aad Koppenhol, maandag 16 oktober 2006

With this column, the workgroup “The Human Measure in IT – The Responsibility of the Architect”[1] wants to generate more awareness for this subject. We hope that this column will provide a platform for IT-professionals to discuss the personal and social aspects of the interaction between human beings and IT.

Architectuurprincipes en clustercriteria voor de afbakening van outsourcebare kavels

Erwin van der Graaf, Daan Rijsenbrij, zaterdag, 14 oktober 2006

Dit artikel beschrijft hoe een onderneming inzicht kan krijgen in haar uitbestedingsmogelijkheden. Welke processen kan een onderneming uitbesteden en welke processen kan de onderneming beter in eigen beheer houden? Architectuur dient hierbij als middel om te komen tot een methode waarmee dit inzicht verkregen kan worden.

E Government in The Netherlands: an architectural approach

Guido Bayens, dinsdag 10 oktober 2006

Some years ago the Dutch government started improving the service level of public agencies. Since then many projects have been started and the first results are apparent. With so many projects being undertaken, it became necessary to implement a programme aimed at developing a reference architecture for Dutch governmental institutions to be able to steer the many different programmes and projects.

SOA agility in practice

Alcedo Coenen, maandag 09 oktober 2006

ING Card built an application for its customer base that enables it to link to new websites, implement new product features, and maintain credit scoring rules, easily and quickly. It achieved this by applying three construction principles, one of which was service orientation. This article describes the application, and explains how SOA helped to meet the business needs of a credit card issuer with particular challenges.

De ontdekking van de informatieruimte - een eerste inleiding

Jaap van Rees, zondag 08 oktober 2006

Jaloers was ik op de bouwkundig architecten, toen ik inzag dat zij in hun plattegrond van een gebouw de cultuur van een organisatie kunnen weerspiegelen. Alternatieven voor de indeling van de fysieke ruimten op zoek naar een indeling, die past bij de cultuur van de organisatie.

Eenvoud is een complexe zaak - Architectuur en de beheersing van complexiteit

Serge Bouwens, zaterdag 07 oktober 2006

Dit artikel is bedoeld voor architecten. Het gaat in op het voor organisaties steeds groter wordende knelpunt van complexiteit, en de rol die de architect kan spelen bij het managen van complexiteit. Daartoe worden enkele praktisch toepasbare instrumenten aangereikt.

Onderzoek naar architectuurprincipes voor de Radboud Universiteit

Ron van Nuland, Hans Janssen, Daan Rijsenbrij, vrijdag 06 oktober 2006

Door het toepassen van digitale architectuur zijn ondernemingen en instellingen beter en sneller in staat om zich aan te passen bij wat medewerkers in een organisatie doen en veranderingen in het ecosysteem. Binnen de Radboud Universiteit (RU) ontbreekt het aan systematisch inzicht in de wisselwerking tussen het bedrijfsgebeuren en de informatiesystemen.

Een generiek en uitbreidbaar raamwerk voor (IT)-Architectuur: xAF deel 2

Frank Baldinger, Jan Dietz, Martin Op 't Land, donderdag, 05 oktober 2006

In een serie van artikelen wordt een generiek uitbreidbaar (IT-)Architectuur Raamwerk beschreven zoals is ontwikkeld door de xAF werkgroep van het NAF. In dit tweede artikel wordt het Metamodel xAF beschreven en zal nader worden ingegaan op de Architectuur-principes. Met dit Metamodel kunnen nieuwe (IT-) Architectuur raamwerken worden ontworpen of bestaande raamwerken onderling worden vergeleken.

Een generiek en uitbreidbaar raamwerk voor (IT)-architectuur: xAF deel 1

Frank Baldinger, Jan Dietz, Martin Op 't Land, maandag 04 september 2006

In een serie van artikelen wordt een generiek uitbreidbaar (IT-)Architectuur Raamwerk beschreven zoals is ontwikkeld door de xAF werkgroep van het NAF. In dit eerste artikel wordt gedetailleerd ingegaan op de essentie van het ontwerpproces. Door een scherp gedefinieerd model van het ontwerpproces te beschrijven, is het mogelijk een generiek uitbreidbaar metamodel (xAF) te ontwerpen.

Sponsoren

Advertenties

© 2021   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden