Magazine jaargang 2009

Working more dynamically with Architecture

Stefan Dreverman, dinsdag 29 december 2009

During the past six months the architecture department of Portbase, a service provider in the Dutch harbor, has executed a pilot with an architecture repository to manage architecture principles. The tool that forms the basis for the repository is zAgile's Wikidsmart, a semantic plug-in for Confluence, the enterprise wiki from Atlassian. The result was that the quality of the architecture products has improved and the time-to-make was reduced. It has also enabled focused context searches, sharing with the organization and flexibility for future additions and improvements.

Bart Visser en Richard Valkering, architecten bij de Universiteit van Amsterdam

Daan Rijsenbrij, donderdag 24 december 2009

Bart Visser is ruim dertig jaar werkzaam in de IT met speciale aandacht voor analyse- en ontwerpmodellen waarmee de samenhang tussen de diverse IT-elementen kan worden beschreven. Een soort voorfase van wat we tegenwoordig architectuur noemen.
In de afgelopen jaren is hij aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) betrokken geweest bij twee cruciale architectuurtrajecten. Hij is actief geweest met het ontwikkelen resp. actualiseren van de informatiearchitectuur. Daarnaast is hij bezig het ‘werken onder architectuur’ binnen de UvA op te zetten en breder onder de aandacht te brengen.

Architectuur is mensenwerk

Marc Gill'ard, Martijn Hunsche, dinsdag 22 december 2009

Medewerkers moeten de architectuurproducten wel kunnen en willen gebruiken.

Als een organisatie goede architectuurproducten heeft – ontwikkeld in een zorgvuldig ontwikkelproces – en de architectuurgovernance effectief heeft ingericht, dan moet er sprake zijn van toegevoegde waarde. En toch, zeggen Marc Gill’ard en Martijn Hunsche, is succes niet verzekerd. Organisaties vergeten vaak de medewerkers. Vijf aanbevelingen.

Tom Austin, The High-Performance Workplace (HPW) as an architectural concept

Daan Rijsenbrij, dinsdag 15 december 2009


about Tom Austin

Tom is Gartner’s chief of research for social software, collaboration, communications, information management, business intelligence and high-performance workplace (HPW) research. Collaboration, social process support and Enterprise 2.0 are some of his specialties.

Revenge of the apps

Jan Turk, zondag 13 december 2009

Marjo Smulders, Hoofd ICT Beleid en Architectuur bij Rabobank

Daan Rijsenbrij, donderdag 03 december 2009

Marjo Smulders is hoofd van de afdeling ‘ICT-beleid en architectuur’ van Rabobank. Deze afdeling die ongeveer 50 medewerkers telt, wordt in de vakliteratuur ook wel aangeduid met CIO Office en werkt zowel voor Rabobank Groep als voor Rabobank Nederland.

De PSA bevat geen Solution Architecture!

Joost Luijpers, dinsdag 01 december 2009


Bij veel organisaties bestaat het beeld dat de Project Start Architectuur (PSA) bedoeld is om de Solution Architecture van het project weer te geven en daarmee de scope te bepalen. Als gevolg daarvan is het een dik document en duurt het enkele maanden om het op te stellen. Dit artikel laat zien dat deze invulling van de PSA fundamenteel onwenselijk is. De PSA bevat geen Solution Architecture!

De CIO, de informatiearchitect, en de betekenis van informatie

André Hollants, dinsdag 24 november 2009

De ‘I’ in CIO staat voor ‘informatie’. Bij de inrichting van de informatievoorziening van bedrijven is er vaak verwarring over de termen ‘informatie’ en ‘gegevens’. Wat is informatie? En hoe verhoudt informatie zich dan tot gegevens binnen het werkveld van de IT? Deze vragen zijn zeer relevant omdat ik als informatiearchitect ervaar dat er in de praktijk vaak geen onderscheid wordt gemaakt tussen informatie en gegevens.

De principegenerator

Erik Vermeulen, dinsdag 17 november 2009

Principes in de 5e versnelling.

Met behulp van de principegenerator kun je in enkele minuten gevoel ontwikkelen voor de werking van principes en – niet onbelangrijk – je hebt direct een handjevol principes die te gebruiken zijn als vertrekpunt voor een dialoog over principes binnen de eigen organisatie. In dit artikel wordt kort ingegaan op het idee achter de principegenerator en wordt de werking beschreven.

Gene Leganza, The role of architecture during Outsourcing

Daan Rijsenbrij, donderdag, 12 november 2009

About Gene Leganza

Gene Leganza provides research and advisory services that address the needs of enterprise architecture professionals. He focuses on helping clients implement a pragmatic approach to enterprise architecture that has clear value to business and IT leaders.

Overheidsorganisaties gebaat bij referentiearchitecturen

Ria van Rijn, dinsdag 10 november 2009


Op dit moment zijn van de referentie architecturen voor Nederlandse overheidsorganisaties zowel de NORA als de GEMMA volop in ontwikkeling. Bovendien wordt er gewerkt aan de PETRA, voor provincies en wordt de informatie architectuur voor waterschappen WIA verder uitgewerkt in de WILMA. Samen met de MARIJ voor de rijksoverheid vormen deze referentie architecturen de kaders waarbinnen overheidsorganisaties hun architectuur zouden moeten vormgeven.

Peter Hermans, Chief Architect Eneco

Daan Rijsenbrij, dinsdag 03 november 2009

Als Chief Architect - vanuit het CIO office - is Peter werkzaam op het snijvlak tussen business en IT.

Zijn huidige taak omvat enterprise architectuur, applicatieportfolio management en het zorgen voor de adequate IST-SOLL roadmaps. Zijn uitdaging is de hieraan verbonden thema’s duidelijk op de agenda van de onderneming te laten zetten, en daadwerkelijk de gewenste verandering op gang te krijgen en te kunnen (bij)sturen.

Pieter Janssen, Chief Architect KLM

Daan Rijsenbrij, donderdag 29 oktober 2009


The Business Architect reinvented

Binnen KLM is Pieter Janssen verantwoordelijk voor de gebieden Enterprise Architecture, Information Security en Corporate Commodity Infrastucture.

Sourcing en architectuur: twee kanten van dezelfde medaille

Corné Pol en Frank de Vries, dinsdag 27 oktober 2009

Selectieve sourcing succesvoller bij daadwerkelijk gebruik van Enterprise-architectuur als stuurinstrument.Selectieve uitbesteding van IT-dienstverlening staat in het brandpunt van de belangstelling, ‘aangemoedigd’ door de economische crisis en de noodzaak te (her)overwegen welke partij welk deel van de IT-dienstverlening voor zijn rekening neemt. Te weinig organisaties blijken bij het nemen van dergelijke belangrijke beslissingen gebruik te maken van enterprise-architectuur (EA) als hulpmiddel. Haastige spoed is zelden goed, maar bij de wens om op korte termijn kostenbesparingen te realiseren ontbreekt EA als instrument maar al te vaak. Het gevolg kan zijn dat de gemaakte keuzes kwalitatief en financieel niet toekomstbestendig blijken omdat men de consequenties van de gemaakte keuzes onvoldoende kan overzien.

Corné den Ouden, voorzitter van het Enterprise Architectuur Team van Achmea

Daan Rijsenbrij, vrijdag 23 oktober 2009

Corné den Ouden is enterprise architect bij Achmea en tevens voorzitter van het Enterprise Architectuur Team (EA-team). Dat EA-team - bestaande uit elf leden en een secretaris - bestrijkt alle aspecten van architectuur, van business tot en met technologie infrastructuur en de security.
De teamleden hebben een ‘voorkeur’ voor één of meerdere aspecten, maar dienen ook de andere aspecten - weliswaar minder diepgaand - te beheersen. Hiervoor is bewust gekozen om te zorgen voor een integrale architectuur over de diverse aspecten heen.

Introducing Enterprise Architecture at TNT post

Martijn Smeets, dinsdag 20 oktober 2009

Many large organizations encounter great diffi

Taakverdeling en samenhang: een architectuurdilemma

Marlies van Steenbergen, woensdag 14 oktober 2009


Een beetje organisatie heeft tegenwoordig al gauw een flinke architectuurfunctie. Bij grote organisaties met tienduizenden medewerkers zijn aantallen van 100 tot 150 architecten niet uitzonderlijk. Maar ook organisaties met enkele duizenden medewerkers komen al snel tot 20 architecten. Hoe zorgen al die architecten dat ze samen tot een integrale, consistente en coherente architectuur komen? Want dat is immers waar architectuur om gaat: de samenhang bewaken. Dit artikel adresseert de vraag: hoe kunnen organisaties het dilemma tussen taakverdeling en kennisintegratie oplossen? Het blijkt dat de sociologie en organisatieleer ons kunnen helpen bij het beantwoorden van die vraag.

Zaakgericht werken

Leida van Oene, dinsdag 13 oktober 2009

Een architectuurbeschrijving met behulp van bedrijfsregels in ADL (A Description Language)

Voor u ligt het verslag van het onderzoek naar de vraag “in hoeverre het ontwerp van een ICToplossing kan bijdragen aan een ICT-oplossing die recht doet aan de ambitie en de eisen van de business”. Dit afstudeeronderzoek is verricht in het kader van de Masteropleiding “Business Process Management & IT” van de Open Universiteit Nederland, faculteit Informatica.

Wendbaarheid met business rules?

Paul Oude Luttighuis, Marc Lankhorsten Dick Quartel, donderdag 08 oktober 2009

De laatste tijd is het gebruik van regel-gebaseerde architecturen sterk in opkomst. De belofte is dat deze kunnen bijdragen aan wendbaarheid, transparantie en betere dienstverlening, doordat business- en software-aspecten beter gescheiden worden. Een panacee is deze aanpak echter niet en we moeten oppassen dat dit niet het zoveelste paradigma wordt dat naast de al bestaande aanpakken een volgende laag van complexiteit introduceert.

Schot in informatiesamenleving

Jan van Til, dinsdag 06 oktober 2009

Aanbevolen: Semantiek op stelselschaal

Context is de missende schakel in onze veelheid aan onderling intensief gekoppelde ICT-systemen. Dat maakt het rapport Semantiek op stelselschaal voldoende duidelijk. Wie context stelselmatig expliciteert, werkt van moment tot moment met betekenis op maat en komt daardoor soepel en snel tot zinvolle activiteit. Zo komt er (weer) schot in informatiesamenleving.

Architectuur van onze vakgroep (2); stel je voor...

Guido Bayens, vrijdag 02 oktober 2009

Het wordt tijd om gezamenlijk na te denken over een herschikking van taken tussen de belangrijkste beroepsorganisaties binnen het vakgebied van bedrijfsarchitectuur. In dit artikel wordt daarvoor een serie voorstellen gedaan. Het doel van dit alles: meer resultaten van inspanningen die voornamelijk op vrijwillige basis worden gedaan om het vakgebied een stapje verder te brengen. Het aanbrengen van een zekere architectuur binnen onze beroepsgroep.

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

Danny Greefhorst, dinsdag 15 september 2009

Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus

Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op hun informatievoorziening. Belangrijke ontwikkeling in dat kader is de verplichting om bepaalde gegevens nog maar eenmalig uit te vragen en meervoudig te gebruiken. Dit roept allerlei vragen op rondom de noodzakelijke gegevensuitwisseling tussen applicaties en de wijze waarop deze wordt ondersteund door generieke voorzieningen. Kan zoiets als een Gemeentelijke Service Bus hierin ondersteunen en hoe zou een dergelijke voorziening er uit zien? Dit artikel beschrijft het resultaat van een onderzoek in de gemeente Gouda naar een dergelijke voorziening.

De CIO spreekt: Rob de Haas, voormalig group CIO ABN AMRO

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, dinsdag 08 september 2009

‘Een knoeperd van een uitdaging’

De CIO is veelal de directe of indirecte opdrachtgever van de digitale architect. Maar heeft de CIO zelf ook een visie op digitale architectuur? En wat vindt hij of zij van het werk en functioneren van de digitale architecten? In deze serie interviews gaan we op zoek naar de antwoorden.

Hoe architectuurprincipes je kunnen onderscheiden van de concurrent

Benny Prij, vrijdag 04 september 2009

Toepassing van architectuurprincipes bij TKP Pensioen

Het is belangrijk om een duidelijke visie te hebben als organisatie om je te onderscheiden van je concurrenten. Door deze visie te vertalen in een aantal heel fundamentele principes zorg je dat je deze ook kunt omzetten in realiteit. Dit artikel beschrijft een aantal principes die TKP Pensioen heeft gekozen bij het inrichten van haar informatievoorziening, en de wijze waarop dit heeft bijgedragen in haar onderscheidend vermogen ten opzichte van andere pensioenuitvoerders.

Jeff Scott, Senior Analyst 'Business Architecture' at FORRESTER

Daan Rijsenbrij, dinsdag 01 september 2009

The Business Architect reinvented

Jeff Scott is one of Forrester’s leading experts in business architecture and delivering EA value. Prior to joining Forrester, Jeff managed his own consulting practice, where he worked with Fortune 500 companies developing enterprise architecture practices and IT strategy. Before that, Jeff was the director of advanced technology for First Union (now Wells Fargo) where he created innovative organizational models for IT delivery, developed IT strategy, and implemented leading-edge technologies.

Architectural information economics

Hans Wierenga, vrijdag 28 augustus 2009

The synthesis of Enterprise Architecture and Information Economics

The success statistics of IT projects make for miserable reading. Many of the failures are the result of basic patterns of organizational behaviour, which, although not peculiar to IT, are particularly damaging to IT investments. Enterprise architecture supports a project portfolio approach by means of which these patterns can be avoided. When the project portfolio approach is used in combination with information economics, the result is a powerful instrument that avoids the misuse to which information economics is prone, and enhances the ability of enterprise architects to shape the decision-making process.

De CIO spreekt: Jan Muchez, CIO KPN

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, donderdag 27 augustus 2009

De zaken ordenen

De CIO is veelal de directe of indirecte opdrachtgever van de digitale architect. Maar heeft de CIO zelf ook een visie op digitale architectuur? En wat vindt hij of zij van het werk en functioneren van de digitale architecten? In deze serie interviews gaan we op zoek naar de antwoorden.

Jan Herbrink, businessarchitect NS

Daan Rijsenbrij, dinsdag, 25 augustus 2009

Jan Herbrink werkt als architect in opdracht van managers uit de businessonderdelen aan beeldvorming (over een te realiseren doelsituatie), besluitvorming (voorbereiden van besluiten over inhoudelijke uitgangspunten en keuzes) en kadervorming (vertalen van de uitgangspunten naar hanteerbare kaders voor onder andere systeemontwikkeling). De op te leveren architectuur is in essentie een samenhangend overzicht van alle principes en richtinggevende uitspraken die voor een gedefinieerd veranderdomein van toepassing zijn.

Henk Dado, manager Concern Informatiemanagement bij APG

Daan Rijsenbrij, dinsdag 18 augustus 2009

Henk Dado geeft momenteel leiding aan het Concern Informatiemanagement bij de Algemene Pensioen Groep (APG). Daarmee is hij verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie en implementatie van het ICT-beleid, waaronder de ICT-architectuur, inclusief de infrastructuur. Zijn verantwoordelijkheid omvat tevens consultancy, beveiliging en methoden, technieken en hulpmiddelen voor systeemontwikkeling. De totale groep is, inclusief ondersteuning op methoden en tools, ongeveer 50 FTE. Overigens zal hij deze rol binnenkort verruilen voor een andere managementpositie binnen APG.

Business Engineering

Alcedo Coenen, Leo Hermans, Matthijs van Roosmalen en Silvie Spreeuwenberg, maandag 17 augustus 2009

Volwassen Business Rule Management leidt tot Business Engineering

Using ArchiMate with TOGAF (2)

Graham Berrisford and Marc Lankhorst, woensdag 12 augustus 2009

Part 2: Aligning the entities they use to document architecture

Evolutie van het Web

Michael Widjaja, woensdag, 05 augustus 2009

De basistrends van het web van vandaag en morgen

Het web is de laatste jaren in rap tempo geëvolueerd van een information-only media naar een verrijkt en dynamisch internet zoals we het vandaag kennen. Het web van vandaag is te beschrijven op basis van drie kenmerkende trends, namelijk als collaboratief en participatief platform, verrijkte gebruikerstoegankelijkheid en gestandaardiseerde integratie. Deze ontwikkelingen geven ook een beeld waar de toekomst van het web naar toe beweegt.

NORA raakt haar draagvlak kwijt

Rolf Meursing, woensdag 29 juli 2009

Gemeenten, ministeries, provincies, waterschappen en uitvoeringsinstellingen hebben enthousiast gereageerd op het verschijnen van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Inmiddels is een nieuw document verschenen: het Strategiekatern. Hierin wordt een drastische koerswijziging aangekondigd, waarover dan ook een heftige discussie is ontstaan. Velen maken zich daardoor zorgen over het draagvlak onder de NORA. Een analyse.

Structural and behavioural views and the ambiguity of “Function”

woensdag 15 juli 2009

Introduction

This paper is the third in a series in which we intend to shed light on the possibilities of using the ArchiMate language with an architecture method (in particular with TOGAF) and inform you of some challenges you may face. In the first paper of the series, “Using ArchiMate with an Architecture Method” [1], we outlined some of the fundamental ideas behind Archimate and TOGAF and posed nine questions to ask of a method to be used in conjunction with it. The second, “Using ArchiMate with TOGAF” [2], answered these questions specifically for TOGAF.

Bedrijfsmodelleren vanuit producten en diensten

Frits Cost, woensdag 08 juli 2009

Bedrijfsprocessen in kaart brengen blijft een vak apart. Er zijn inmiddels schitterende modelleertools waarmee procesmodellen met één druk op de knop kunnen worden omgezet in werkende applicaties die die processen kunnen ondersteunen of op basis van bedrijfsregels zelfs volledig kunnen uitvoeren, maar in het woud van mogelijke tools en methodieken is het vaak moeilijk kiezen. Bovendien zijn beschikbare proces referentiemodellen die er voor verschillende branches en toepassingsgebieden zijn vaak lastig vertaalbaar naar de eigen praktijk.

Digitale Rijksbouwmeester

Daan Rijsenbrij, vrijdag 03 juli 2009

NORA, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur1, is vooral bedoeld om de samenhang tussen de relatief onafhankelijke overheidsorganisaties te optimaliseren en de organisatieoverschrijdende ketens te borgen. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke architectuur dient te worden gecoördineerd en beheerd. Meestal benoemen we voor deze functie een Chief Architect, maar in dit geval geef ik de voorkeur aan de titel ‘Digitale Rijksbouwmeester’. Reeds in 2004 poneerde ik middels stelling tien van mijn tweede inaugurele rede dat het tijd werd voor een functionaris die voor de digitale Nederlandse samenleving een soortgelijke taak krijgt als de Rijksbouwmeester voor de fysieke wereld2. Sinds mijn introductie van deze functieaanduiding is er veel discussie gevoerd of dit wel de juiste benaming zou zijn, maar ‘Digitale Rijksbouwmeester’ is een titel die door de man in de straat begrepen kan worden. Onze samenleving wordt immers steeds digitaler en daar is een Rijksbouwmeester voor nodig!

Samenspel

Michael Widjaja, Harm-Jan Nijlunsing en Kiran Garimella, woensdag 01 juli 2009

SOA integreert systemen door een gestandaardiseerde aanpak

Het Business Process Management System trekt steeds meer de aandacht. Maar waarom heeft toepassen van een BPMS nog niet tot de grote successen geleid die menigeen voor ogen stonden? En misschien nog wel belangrijker: hoe valt succes van een BPMS in de toekomst te bewerkstelligen?

De CIO spreekt: Ton van der Linden, CIO Nationale-Nederlanden

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, donderdag 25 juni 2009

'Van product- naar informatiegericht’

De CIO is veelal de directe of indirecte opdrachtgever van de digitale architect. Maar heeft de CIO zelf ook een visie op digitale architectuur? En wat vindt hij of zij van het werk en functioneren van de digitale architecten? In deze serie interviews gaan we op zoek naar de antwoorden.

Using ArchiMate with TOGAF

Graham Berrisford and Marc Lankhorst, woensdag 24 juni 2009

Part 1: Answers to nine general questions about methods

Wouter Schmitz, chief architect ABN AMRO

Daan Rijsenbrij, woensdag 17 juni 2009

Wouter Schmitz geeft leiding aan een groep van 17 business- en enterprisearchitecten. Deze groep vormt het ‘Center of Expertise’ voor architectuur bij het gedeelte van ABN AMRO dat in handen is van de Nederlandse staat. Wouter is met zijn team eigenaar van de architectuurmethode en tooling. Tevens supervideert hij de totale architectuurcommunity van alle architecten binnen ABN AMRO.
Wouter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de architectuurgovernance binnen de ABN AMRO. Voorts ligt bij hem het beheer van de architectuurkennis en de Current State Architecture, een diepgaand systeemoverzicht van de ABN AMRO organisatie.

Scherp stellen op verandering

Hans Seinen en Marnix van Welie, woensdag 17 juni 2009

Het juiste perspectief bij invoering van Klantcontactcentrum en midoffice binnen gemeenten1

Gemeenten staan voor grote uitdagingen bij het inrichten van het Klantcontactcentrum en de midoffice. Op allerlei fronten spelen veranderingen en moeten keuzes gemaakt worden. De auteurs gaan in op de vraagstukken die spelen bij de invoering van het Klantcontactcentrum en de midoffice en doen aanbevelingen om de veranderingen effectief aan te sturen.

Using ArchiMate with an Architecture Method

Graham Berrisford and Marc Lankhorst, woensdag 10 juni 2009

Introduction

The ArchiMate language for enterprise architecture[1]has recently been adopted by The Open Group as a technical standard. This may result in a steep rise in its popularity. However, ArchiMate is only a language and does not prescribe a way of working. Hence, it will be used in combination with some other method to guide the process of architecting. Some assume it will be easy to use ArchiMate when following the process of their preferred architecture method. Indeed, it will be easy to use the ArchiMate box symbols in drawing artifacts/diagrams. Perhaps many will do this, thinking they have thus used the ArchiMate language with their method.

Enterprise Reference Architecture

Ahmed Fattah, woensdag 03 juni 2009

This paper relates my experience in developing and applying an approach that successfully used Reference Architecture to bridge the gap or disconnect between Enterprise Architecture and Project-level Architecture. Although there is a huge amount of information about Reference Architecture, there is considerable confusion about what it is and how it can be used effectively. I analysed and positioned various types of RAs within a simple classification scheme that cleared up some of this confusion. The scheme delineates a category of Reference Architecture which I refer to as Enterprise Reference Architecture (ERA). The paper discusses how ERA can be used to address some of the challenges facing EA including the enterprise-wide adoption of SOA.

The role of enterprise architecture in knowledge conversion

Frederike Schweers, woensdag 03 juni 2009

In this article we explore the role of enterprise architecture in knowledge conversion. Enterprise architecture is high level, abstract representation of an enterprise and knowledge conversion is the creation of new knowledge from existing knowledge. Based on a literature research we can conclude that enterprise architecture provides a context for constructive dialogue, makes the concepts that are a result of knowledge conversion explicit and provides explicit knowledge for conversion processes. The role of enterprise architecture is limited due to the nature of the type of knowledge that is captured in enterprise architecture.

De vernieuwde NORA

Daan Rijsenbrij, zaterdag 30 mei 2009

Na NORA1 1.0 (2006) en NORA 2.0 (2007) werkt ICTU nu aan NORA 3.0. Door de modulaire structuur van deze laatste versie wordt ons beloofd dat het geheel veel overzichtelijker zal worden. Het katern ‘Strategie’2 is het eerste document dat nu min of meer klaar is3. Dit katern beschouwen de auteurs als de basis voor NORA. Een echt basisdocument is een hele verbetering ten opzichte van NORA 2.0., maar ik begrijp niet waarom het dan niet gewoon basisdocument heet in plaats van strategiekatern. Er is trouwens niets strategisch aan, en het is in feite bedoeld als een ‘verkoopbrochure’ over architectuur voor het topmanagement.

A Stage Maturity Model for the adoption of an enterprisewide Service-Oriented Architecture (SMM-SOA)

Maarten Veger, woensdag 27 mei 2009

A Service-Oriented Architecture (SOA) is an architectural style that supports loosely coupled services to enable business flexibility in an interoperable, technology-agnostic manner. SOA adoption can be a solution to integrate the heterogeneous applications in an organization. In a SOA, existing applications are decomposed into application services, and business processes are decomposed into business services. Application services can be reused throughout the organization because their service descriptions are published in a service registry, and they can interact using standards for the exchange of messages. Application services are loosely coupled, and can therefore be orchestrated to automate business processes. By using standards for message exchange, service description and service discovery, functionality residing in different business functions can be composed to automate business processes that span different business functions.

State of the Art in Enterprise Architecture Management 2009

Sabine Buckl, Alexander M. Ernst, Josef Lankes, Florian Matthes, Christian M. Schweda, maandag 25 mei 2009

EA management is a relatively new and hence constantly evolving discipline, which targets at establishing methods for aligning business and IT on a company-wide level. As state of the art and trends in this discipline are widely diverse in the industry, we compiled this report as a comprehensive insight into the current state of the practice and the roles, which it is going to take in the future. This report is based on the results and findings of a survey, which was conducted from 2006 to 2008 to determine the state of the art in EA management in Europe.

Architectuuraudit: de toegevoegde waarde

David Campbell en Arjan de Vries, maandag 18 mei 2009

In de automatiseringsgids van 30 januari 2009 brak Daan Rijsenbrij een lans voor de architectuuraudit. Een opdrachtgever staat voor een nogal verstrekkend besluit wanneer hij een realisatietraject start op basis van een (kersverse) architectuur. De architectuur moet ondersteuning bieden bij dit besluit. De auditor kan aanvullende zekerheid geven over de aanwezige beheersmaatregelen ter borging van de kwaliteit van de architectuur en het werken onder architectuur. De auteurs hebben binnen de Rijksauditdienst ervaring opgedaan met het managementinstrument architectuuraudits. Met dit artikel willen wij onze ervaringen met de lezers delen.

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Danny Greefhorst, Sander Rodenhuis, Toine Schijvenaars, Erwin Oord, Jan Willem van Veen, maandag 11 mei 2009

Een enterprise-architectuur in twee weken

Architectuur is een belangrijk instrument bij het veranderen van organisaties. Organisaties zijn in veel gevallen nog wel op zoek naar hoe ze dit instrument precies moeten hanteren. Deze zoektocht leidt er veelal toe dat architectuur overmatig wordt toegepast en onvoldoende aansluit op de doelstellingen. Dit artikel beschrijft een pragmatische visie en een bijbehorende aanpak voor enterprise-architectuur. Deze aanpak levert in twee weken al veel toegevoegde waarde.

Architectuur+Engineering, Model-Based Systems Engineering

Peter Bakker, dinsdag 05 mei 2009

Op 3 april 2009 deed Daan Rijsenbrij een oproep op Via Nova Architectura dat begon met de volgende tekst “Er is behoefte aan een breder denkkader voor ‘architectuur + engineering’” Hij deed dit tijdens een verhitte discussie naar aanleiding van zijn artikel TOGAF: het universele wondermiddel? Later in de discussie gaf hij nog een toelichting op dit verzoek met daarin de volgende alinea: “Als oprichter van de Landelijke Architectuur Congressen (vanaf 1999) en als initiator van dit E-Magazine ’Via Nova Architectura’ heeft mij altijd voor ogen gestaan platformen in het leven te roepen waar niet alleen architecten met elkaar kunnen communiceren, maar ook architecten met engineers en engineers onderling, allen op voet van gelijkwaardigheid. Immers de discussie tussen architecten en engineers is de strijd tussen esthetische vormgeving (liefst met de mens centraal) en technische haalbaarheid: zie mijn presentatieset op het tiende Landelijk ArchitectuurCongres. Dus Peter, ik zie graag een publicatie van jouw hand over de engineer in dit E-Magazine.”

De CIO spreekt: Henk Grevelman, CIO Zwitserleven

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, vrijdag 01 mei 2009

De CIO is veelal de directe of indirecte opdrachtgever van de digitale architect. Maar heeft de CIO zelf ook een visie op digitale architectuur? En wat vindt hij of zij van het werk en functioneren van de digitale architecten? In deze serie interviews gaan we op zoek naar de antwoorden.

Henk Grevelman is naast CIO van pensioenverzekeraar Zwitserleven tevens de bedenker van een volwassenheidsmodel voor IT-organisaties. De architect kan wat hem betreft worden meegenomen in het ontwikkelpad, dat in vijf stappen van ‘stabiliteit’ naar ‘uitdagendheid’ moet leiden. Communicatie, inlevingsvermogen en verwachtingenmanagement zijn volgens de CIO de aandachtspunten.

Architectuurvolwassenheid

Daan Rijsenbrij, vrijdag 01 mei 2009

Regelmatig vraagt een klant of een deelnemer aan een van mijn lezingen/workshops naar de drie ondernemingen in Nederland die hun digitale architectuur echt goed voor elkaar hebben. Mijn soms wat teleurstellend antwoord is dat nog geen enkele onderneming zo ver is. Dat komt niet omdat ik de lat zo hoog leg, maar omdat wij met z’n allen bezig zijn digitale architectuur te ontdekken en met vallen en opstaan leren wat een juiste architectuur is.

The Cloud Enterprise

Adrian Grigoriu, woensdag 22 april 2009

Business Process Utility, the Virtual Enterprise, Cloud Computing, Enterprise Architecture, SOA, all these business and IT developments – how could they all be deployed and integrated in a company? How would the concepts fit together and what would the outcome look like? There is so much confusion, particularly with IT concepts and technologies coming faster than we can absorb them, it is difficult to understand their consequences and their positioning next to each other

Boekbespreking: Bedrijfsarchitectuur - werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting

Danny Greefhorst, dinsdag 14 april 2009

In het boek "bedrijfsarchitectuur" geven de auteurs een goed overzicht van het architectuur vakgebied in de volle breedte. Het is bewonderenswaardig hoeveel informatie de auteurs in dit boek bijeen hebben kunnen brengen. Het is wel wat jammer dat het boek voor een deel weer eigen terminologie introduceert.

De CIO spreekt: Aloys Kregting, CIO DSM

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, vrijdag 03 april 2009

De CIO is veelal de directe of indirecte opdrachtgever van de digitale architect. Maar heeft de CIO zelf ook een visie op digitale architectuur? En wat vindt hij of zij van het werk en functioneren van de digitale architecten? In deze serie interviews gaan we op zoek naar de antwoorden.

DSM heeft zich van steenkool via de petrochemie ontwikkeld naar een bedrijf dat met Dyneema de sterkste kunstvezel ter wereld maakt. De derde generatie van het bedrijf richt zich op zogenoemde Life Sciences, Materials Sciences en de combinatie daarvan. Ook op het gebied van IT is er de nodige dynamiek binnen DSM. De kunst is volgens CIO Aloys Kregting de informatietechnologie te laten aansluiten bij de context, behoeften en volwassenheidsfase. Architecten kunnen daarbij hun nut bewijzen.

TOGAF: het universele wondermiddel?

Daan Rijsenbrij, maandag 30 maart 2009

In 1982 schreef Jaap van Rees het roemruchte artikel ‘de methode doet het niet’. Sinds die tijd is er een ware vloedgolf aan methodenboeken op de markt verschenen. Veel methoden zijn trouwens activiteitgeoriënteerd, dus uitermate geschikt om op basis van uurtje-factuurtje op mechanische wijze body shopping uit te voeren. Het is dan ook niet voor niets dat veel methodes door softwarehuizen zijn bedacht dan wel worden gepropageerd.

“The business” does not exist!

Piet Jan Baarda, donderdag 26 maart 2009

Why Enterprise Architecture is often a mission impossible

ArchiMate 1.0

Henk Jonkers, Marc M. Lankhorst, Maria-Eugenia Iacob, Erik Proper, dinsdag 17 maart 2009

De internationale standaard voor het modelleren van enterprise-architecturen

De Open Group werkt al jaren aan standaarden. Eerst waren dat standaarden op het gebied van protocollen en operating systems. Sinds het einde van de jaren negentig richt men zich ook op standaarden voor het werk van architecten. The Open Group Architecture Framework (TOGAF), waarvan onlangs versie 9 is verschenen, is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende methoden voor enterprise-architectuur. In dit artikel kijken we naar ArchiMate, de nieuwe Open Group-standaard voor architectuurmodellering.

Persoonlijke Digitale Werkruimte

Daan Rijsenbrij, maandag 02 maart 2009

De Persoonlijke Digitale Werkruimte – afgekort PDW - is een uiterst cruciaal architectuurconcept, dat ik in 2001 vanuit Capgemini ten doop heb gehouden. In een steeds sneller digitaliserend tijdperk waarin digitale faciliteiten/instrumenten tot services worden verpakt, zijn de digitale ruimtes de plaatsen waar deze services op een geordende manier bij elkaar komen. Ruimtes waarin wij kunnen kijken, ruimtes waarin wij kunnen communiceren en samenwerken, persoonlijke werkruimtes waarin wij ons individuele werk kunnen uitvoeren. Doelbewust spreek ik over werkruimte in plaats van werkplek. Werkplek is voor mij iets fysieks waar je zit, een werkruimte biedt een verzameling mogelijkheden waarin je functioneert. Een werkruimte die ‘any place, any time on any device’ oproepbaar is. Waar ik mij fysiek ook bevind, thuis, onderweg of bij een klant, ik kan overal in mijn eigen digitale werkruimte verblijven. De PDW wordt vanzelfsprekend de opvolger van de PC.

SABSA

Danny Greefhorst, vrijdag 27 februari 2009

SABSA is a model and a methodology for developing risk-driven enterprise information security architectures and for delivering security infrastructure solutions that support critical business initiatives.  The primary characteristic of the SABSA model is that everything must be derived from an analysis of the business requirements for security, especially those in which security has an enabling function through which new business opportunities can be developed and exploited.

De CIO spreekt: John Froger, oud-CIO ABP

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, maandag 23 februari 2009

De CIO is veelal de directe of indirecte opdrachtgever van de digitale architect. Maar heeft de CIO zelf ook een visie op digitale architectuur? En wat vindt hij of zij van het werk en functioneren van de digitale architecten? In deze serie interviews gaan we op zoek naar de antwoorden.

NORA te kort geknipt

Guido Bayens, maandag 09 februari 2009

Er dreigt een groot misverstand rondom de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Van een brede benadering van de architectuur van de Nederlandse overheid, lijken we terecht te komen in een enkel op interoperabiliteit gerichte ontwikkeling. In het “NORA katern Strategie” wordt een enorme versmalling van de intentie en werking van de NORA voorgesteld. De opstellers van dit katern hebben een oproep gedaan om dit document te reviewen. In dit artikel wordt in dat kader gezocht naar de oorzaak van het dreigende misverstand. Ook worden voorstellen gedaan om een drastische inperking van de werking van NORA te voorkomen.

ArchitectuurAudit

Daan Rijsenbrij, donderdag 05 februari 2009

ArchitectuurAudit1

Digitale architectuur is in dit IT-intensieve tijdperk zó belangrijk voor het functioneren en de continuïteit van een onderneming dat het onverantwoord is om een digitale architectuur te gaan toepassen zonder dat deze van te voren onafhankelijk is geaudit. Maar veel ondernemingen zijn al te krenterig om een behoorlijke architectuur te laten formuleren, laat staan dat zij die nog eens voor veel geld door enkele onafhankelijke, onpartijdige architectuurauditors tegen het licht laten houden.

De architectuur van onze beroepsgroep

Guido Bayens, donderdag 05 februari 2009

De initiatieven binnen onze beroepsgroep buitelen over elkaar heen. Overzicht ontbreekt. Samenwerking kan beter. Een oproep om samen te werken aan een meer transparante architectuur binnen onze beroepsgroep en daarmee nieuwe mogelijkheden te creëren voor verdere professionalisering.

A Tool-Set to Query Source Code for Crosscutting Concerns

Marius Marin, woensdag 04 februari 2009

Software systems are continuously evolved to enhance or correct functionality of earlier releases, to integrate new requirements, or to adopt new technologies. Many of the software systems in use today have been developed over multiple iterations and several years by teams that changed over time or handed over their work. As a result, such systems have become inherently complex, difficult to understand and costly to modify and evolve.

Een volgende stap in de ontwikkeling van architectuur

Danny Greefhorst, maandag 02 februari 2009

TOGAF in vogelvlucht

Er zijn de afgelopen tien jaar veel architectuurmethoden, technieken en raamwerken verschenen. Veel van deze methoden en technieken zijn afkomstig van adviesorganisaties en niet publiek beschikbaar. Er is echter een duidelijke trend naar open standaarden en TOGAF en ArchiMate zijn daarvan goede voorbeelden. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van TOGAF, waarbij met name wordt ingegaan op TOGAF 9. Aanleiding is de publicatie ervan op 2 februari 2009 op de Open Group conferentie in San Diego.

Recession proof SOA

Piet Jan Baarda, Martin van den Berg, vrijdag 23 januari 2009

SOA4SOA is the solution

Only extraterrestrials just arrived from outer space can have missed the fact that we are in a global economic recession right now. Maybe it will blow over soon, but many expect worse conditions ahead. Organizations prepare for a period with very little room to maneuver. Revenue is drying up and the only way to make a profit is to cut cost and wait for better times. Projects are stopped as it is recognized their business cases are no longer valid. This includes many SOA initiatives, even when based on solid business cases at the time. Only projects that directly reduce cost in a very short term are started or kept alive.

Review strategisch katern NORA 3.0

Erik Saaman, vrijdag 16 januari 2009

Op 12 januari is op het NORA-Forum de openbare review van het NORA-katern Strategievan start gegaan. In versie 3.0 van NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) is dit het centrale, verbindende katern. In 2008 heeft het kabinet NORA vastgesteld als norm voor de gehele overheid. Daarom kunnen alle overheidsorganisaties reageren op de voorgestelde tekst. Na verwerking van de reacties zal het katern door het College Standaardisatie ter besluitvorming worden aangeboden aan de staatssecretaris van BZK.

De CIO spreekt: Eric Sluis, GIO Achmea

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, donderdag 15 januari 2009

De CIO is veelal de directe of indirecte opdrachtgever van de digitale architect. Maar heeft de CIO zelf ook een visie op digitale architectuur? En wat vindt hij of zij van het werk en functioneren van de digitale architecten? In deze serie interviews gaan we op zoek naar de antwoorden.

De CIO spreekt: Hennie Wesseling, CIO TNT Post

Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland, donderdag 08 januari 2009

De CIO is veelal de directe of indirecte opdrachtgever van de digitale architect. Maar heeft de CIO zelf ook een visie op digitale architectuur? En wat vindt hij of zij van het werk en functioneren van de digitale architecten? In deze serie interviews gaan we op zoek naar de antwoorden.


Sponsoren

Advertenties

© 2021   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden