Magazine jaargang 2011

GOA - Gemeenschappelijk Ontwerp Authenticatie en Autorisatie

Kees de Jong, woensdag, 28 december 2011

Een architectuur voor authenticatie en autorisatie van burgers en bedrijven voor de overheid (een tussenstand)

Overheden en overheidsinstellingen bieden burgers en bedrijven in toenemende mate de mogelijkheid om hun diensten elektronisch af te nemen en steeds meer burgers en bedrijven maken hiervan gebruik. Ter ondersteuning hiervan zijn er door de Nederlandse overheid een drietal landelijke voorzieningen ontwikkeld te weten: DigiD, DigiD Machtigen en eHerkenning. De verschillende voorzieningen zijn echter los van elkaar ontwikkeld en hoewel ze gebruik maken van dezelfde technieken en uitgangspunten werken ze allemaal net even anders. Van een eenduidige architectuur voor authenticatie en autorisatie is geen sprake. Dit is een ongewenste situatie voor gebruikers van deze voorzieningen en daarom is er een initiatief gestart om een eenduidige architectuur te ontwikkelen. Binnen het project GOA (Gemeenschappelijk Ontwerp Authenticatie en Autorisatie) hebben architecten van de landelijke voorzieningen, ondersteund door architecten van dienstenaanbieders en marktpartijen, juristen en externe authenticatie- en autorisatie experts deze architectuur vorm gegeven.

Innovatie-architectuur

Pascal Huijbersen Alexander Dortland, vrijdag, 9 december 2011

Game shift on Enterprise Architecture

Hoe visie en uitvoering te verbeteren en IT te stroomlijnen met behulp van business demands en business models.

Ontwikkeling van de enterprise architectuur

Terwijl de complexiteit van de veranderende wereld en economie waarin we leven langzaam doordringt tot onze dagelijkse werkzaamheden, wordt steeds duidelijker dat het managen van complexiteit, samenhang, flexibiliteit en innovatievermogen een belangrijke uitdaging wordt voor de komende decennia.

Infrastructure architecture focus needed on functionality and quality

Daniël Jumelet, zaterdag, 19 november 2011

New approach needed for shaping infrastructure landscapes in a Cloud era

Can architecture really be applied to infrastructure? This is certainly possible thanks to a new, functional approach to the infrastructure formation process. This approach enables architects to fulfil their responsibilities better within this field of expertise, while at the same time providing them with a workflow that is practical.

Referentiearchitecturen in de praktijk

Remco de Boer, Toine Schijvenaars en Erwin Oord, maandag 24 oktober 2011

Delen van architectuurkennis in een stelsel van semantische wiki’s

Referentiearchitecturen worden steeds belangrijker in het werk van een IT-architect. We hoeven maar naar het domein van de (elektronische) overheid te kijken om het belang in te zien van referentiearchitecturen als de NORA en de GEMMA. Aan de hand van een case uit de wereld van de gemeentelijke architectuur tonen we in dit artikel hoe een verdere structurering van referentiearchitectuurkennis architecten helpt om bij de referentiearchitectuur aan te haken en deze vervolgens in hun eigen organisatiespecifieke setting verder uit te werken. We laten bovendien zien hoe semantische wiki’s ingezet kunnen worden als architectuurkennismanagementomgeving die al deze aspecten te ondersteunt.

Stakeholder behoeften beschrijven binnen TOGAF 9

Bert Dingemans, woensdag 21 september 2011

Inventarisatie van concerns, requirements, principes en patronen

TOGAF®®9 kent verschillende entiteiten om de behoeften van stakeholders te beschrijven. Dit artikel gaat in op deze verschillen. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan om dit af te beelden op het enterprise continuüm en de ADM.

What is Data Virtualization?

Rick F. van der Lans, woensdag 07 september 2011

Data virtualization is receiving more and more attention in the IT industry, especially from those interested in data management and business intelligence. And that increased interest is well-deserved, because data virtualization has a unifying impact on how applications manage, handle, and access the many disparate data sources in an organization. But what exactly is it, and why should we be interested?

Defining the Service Notion based on the Ψ-theory

Linda Terlouw, donderdag 11 augustus 2011

Economists and business scientists have been debating about this ‘service’ notion for more than two centuries. Often, the definitions in business literature limit the service notion to the delivery of immaterial goods. The adoption of the notion of ‘service’ by computer scientists and IT practitioners has been more recent. There is however no precise and common agreed definition of the term service. This paper presents a well-defined view on services based on the Ψ-theory.

Architectuurvisie digitale agenda Europa

Danny Greefhorst, Martin van den Berg, Ria van Rijn, Bert Dingemans en Linda Terlouw, woensdag 27 juli 2011

Op weg naar één digitaal Europa

Elektronisch zakendoen binnen Europa gaat nog niet optimaal. Er zijn allerlei muurtjes die voorkomen dat burgers en bedrijven eenvoudig zaken kunnen doen bij leveranciers van producten en diensten, door landspecifieke standaarden en wet- en regelgeving. De digitale agenda Europa is gedefinieerd om bestaande muren te slechten en te komen tot één digitale markt. Dit plan bevat acties, maar geen beschrijving van de inrichting die wordt beoogd. Daarom heeft de afdeling architectuur van het Ngi een architectuurvisie opgesteld die deze op hoofdlijnen beschrijft.

Architectural descisions - why and how?

Martin Nielsen, woensdag, 20 juli 2011

Architectural descisions is a part of the software development process that often gets lost over time - at least most of them do. Yes we do make diagrams and solution description, but what about the descisions that were just natural to make? The desciosions that were just obvious? What happens to those in the future - try to ask yourself why you chose a decorator pattern over a facade five years ago - can you remember?

Aan de slag met Businessarchitectuur

Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica Dane, Bonne van Dijk, Paul Dijkwel, Jan Hoogervorst, Mario van der Leest, Henk Lof, Nanne Nauta, Bert Noorman, Alexander Pohl, Renzo Wouters, Bob Zondervan, Donderdag, 14 juli 2011

Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen

Dit paper laat voor verschillende situaties zien welke businessarchitectuur-aanpak gevolgd kan worden en wat de toegevoegde waarde daarvan is. Aangetoond wordt dat er diverse mogelijkheden beschikbaar zijn om de business te ondersteunen bij het nemen van besluiten over (de inrichting van) de organisatie.

Lean Six Sigma for non-industrial organizations

Peter Matthijssen, woensdag, 29 juni 2011

Best practices of Lean Six Sigma

More and more organizations use Lean management or Six Sigma to improve their processes. These methods are not only applied in the industrial sector, but they have proven to be very effective in other sectors as well. For example, Lean Six Sigma (LSS) programs are started up by an increasing number of hospitals, banks and municipalities. And with success. It is a logical phenomenon that more organizations want to actively optimize their processes. Company performance is under pressure, because everything has to be better, more efficient and cheaper. However is it really that easy to simply copy all the ‘tricks’ from the industrial sector to other sectors? Isn’t fabricating a tangible product completely different from delivering a service? In this article I will discuss the differences between industrial and non-industrial processes. It seems that LSS has a lot to offer for non-industrial organizations but it calls for a certain degree of re-interpretation. Based on my experience out in the field I will lay out a few best practices for successful application of LLS outside of the industrial sector.

Manifesto Overheidscloud

Martin van den Berg, Daan Rijsenbrij, maandag, 20 juni 2011

De Nederlandse overheid kiest voor een private cloud. In de brief van minister Donner aan de Tweede Kamer van 20 april 2011 valt te lezen dat het kabinet heeft gekozen ‘voor een aanpak waarbij de mogelijkheden van cloud computing gericht in gesloten vorm worden ingezet met als doel hogere prestaties tegen lagere beheerkosten en een groter gebruikersgemak.

Vorm geven aan Visie

Martin van den Berg e.a., vrijdag, 17 juni 2011

Hoe businessarchitectuur bijdraagt aan het bereiken van businessdoelen

Stel. U wilt uw klanten beter bedienen, en u vraagt zich af welke aanpassingen daarvoor nodig zijn in producten, processen en informatievoorziening. Of u gaat uw diensten aanbieden samen met uw nieuwe business partner. Wat moet u allemaal regelen voor een naadloze samenwerking?

There Ain’t No Architecture in EA

Ondrej Galik, vrijdag, 10 juni 2011

I am more and more convinced about the following:

  1. Enterprise Architecture is not about architecture. Hardly at all.
  2. Enterprise Architects do not architect, let alone the enterprise.

Putting this up front, this post is likely to be a bit longer one as I can foresee as it deserves a bit of reasoning behind the statements. But feel free to leave now as I made my point: ) Nevertheless, I hope you won’t get bored.

Emergente Architecturen - Opstart NAF Werkgroep

Frank Schalkwijk, woensdag, 18 mei 2011

Graag nodig ik u uit voor de opstart bijeenkomst voor NAF werkgroep Emergente Architecturen. Deze wordt tezamen met de opstartbijeenkomsten voor de NAF werkgroepen Event Driven Architecture en Agile Architecting vindt deze plaats op donderdag 9 juni 9:30-14:00 te Schiphol.

Why Nobody is Doing Enterprise Architecture

Jason Bloomberg, zondag, 08 mei 2011

I’m sure it comes as no surprise that I belong to a number of enterprise architecture-related forums and discussion groups. Sometimes, however, I wonder if it’s worth the trouble. After a while, the babble coming from these groups begins to repeat itself, devolving into argument after argument on what enterprise architecture really is.

Starchitectuur

Peter Bakker, vrijdag, 29 april 2011

Wat we kunnen leren van een starchitect

In dit artikel vertel ik door wie ik mij als digitale architect laat inspireren. Aan de hand van drie uitspraken van mijn grote voorbeeld beschrijf ik hoe ik de relatie zie tussen zijn ideeën en de digitale architectuur.

De generieke IT-referentie-architectuur verdiept

Danny Greefhorst, woensdag, 13 april 2011

Modellen van informatievoorziening en technologie

Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd en organisaties besluiten om (deels) zonder architectuur te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dit architectuurontwerpproces te versnellen; referentie-architecturen zijn daarbij een belangrijk instrument. Referentie-architecturen zijn generieke architecturen voor een klasse van systemen gebaseerd op best-practices. Een eerder artikel gaf een overzicht van een generieke referentie-architectuur voor de inrichting van de informatievoorziening en technologie. Dit artikel gaat dieper in op de inhoud van deze architectuur.

The Common Reference Architecture (CORA) model, Part II

Theo Elzinga, Léon Smiers, dinsdag, 05 april 2011

A practical guide on using a common reference architecture to design and deliver integrated IT Solutions successfully.

This is the second blog in a series about the Common Reference Architecture (CORA). In the first blog the CORA model was introduced, being a vendor and architecture style agnostic reference model to support the design of predictable, repeatable and risk-aware IT Solutions on Enterprise as well as Project Implementation level. In this blog post the CORA Model Methodology is explained.

Smart SOA

Piet Jan Baarda, vrijdag, 18 maart 2011

IT Foundations and Enterprise Relativity

An approach for defining the IT foundation for an enterprise is investigated in this paper. The main premise is that the foundation of enterprise IT must have sufficient quality before anything can be built on top of it. Another premise is that such a foundation can consist of a portfolio of services supporting the implementation independent essence of the enterprise. Our proposed Smart SOA approach addresses the definition of such a service portfolio in a practical way, by only capturing those services for which a business case exists. In our Smart SOA method no organizational boundaries are used. Instead a service portfolio is defined based on an enterprise whose boundaries are determined by a service business case. Organizations do play a role as the legal entity owning and maintaining service portfolios. ...

Een generieke IT-referentie-architectuur

Danny Greefhorst, dinsdag, 15 maart 2011

Versnelling van architectuurontwerp

Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd en organisaties besluiten om (deels) zonder architectuur te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dit architectuurontwerpproces te versnellen; referentie-architecturen zijn daarbij een belangrijk instrument. Referentie-architecturen zijn generieke architecturen voor een klasse van systemen gebaseerd op best-practices. Dit artikel geeft een overzicht van een generieke referentie-architectuur voor de inrichting van de informatievoorziening en technologie van organisaties.

Organisatie/ICT alignment in 13 Nederlandse organisaties

Theo Thiadens, donderdag, 10 maart 2011

Een toepassing van het Amsterdams Informatiemanagement Model (AIM-model)

Het Amsterdams Informatiemodel (AIM) ofwel het AIM-model is in Nederland bij overheid en semi-overheid populair (Maes, 2003). Het wordt gebruikt om de afstemming tussen bedrijfsprocessen en de voor nodige informatievoorziening en de ICT helder te krijgen. Dit artikel gaat in op de invulling van de zes vlakken van het AIM-model, die over informatievoorziening en ICT gaan. Deze invulling is in 13 grote overheidsorganisaties in kaart gebracht. Elk van deze zes vlakken leveren producten en diensten op. Het werk in elk vlak wordt beïnvloed door het werk in andere vlakken. En elk vlak kent een organisatie en besturing.

The Common Reference Architecture (CORA) model, Part I

Theo Elzinga, Léon Smiers, maandag, 07 maart 2011

A practical guide on using a common reference architecture to design and deliver integrated IT Solutions successfully.

Architecture has claimed its place in the IT landscape over recent years as there is a growing need to understand how increasingly integrated environments fit together. Unfortunately we now have a number of options as to which architecture method to follow. Even worse, we increasingly find we need a lighter weight solution approach that will span more than one architectural model. This may seem like a way of making life more difficult and even more complex, but maybe there could be a way of doing this in a straightforward manner. So please suspend instant judgment and take some time to understand the proposed way this could be achieved in the thoroughly practical approach, called the Common Reference Architecture (CORA) which we will show you in three parts, of which this is the first.

De Open Source Software Architect

Bert Dingemans, donderdag, 03 maart 2011

Door het overheidsbeleid omtrent open source software (OSS) en open standaarden wordt van (overheids)organisaties verwacht dat een implementatiestrategie voor OSS ontwikkeld wordt. Open source software kan kostenbesparend werken en stimuleert de lokale economie is de macro economische opstelling. Over open source bestaan veel mythen waarvan in dit artikel er een aantal beschreven worden. Echter bij de selectie van een software component zal een architect een gewogen advies moeten kunnen maken. Dit artikel beschrijft een aantal toetsingsmogelijkheden voor de gelijke geschiktheid van zowel open als gesloten software: kosten, juridisch, volwassenheid en non functionals. Daarnaast wordt kort ingegaan op de risico’s van complexiteitstoename door verandering in een applicatielandschap.

Racetrack Memory

Frank van der Wal, maandag, 28 februari 2011

Electronen geheugen als stabiele innovatie

Er is een nieuw soort geheugen in de maak waar het Almaden Research Centre hard aan werkt. Nog geen product dat morgen al in de winkel ligt, maar dat er zeer veelbelovend uitziet. Een korte introductie op deze nieuwe technologie.

Data Metamorphoses

Jaap van der Kamp, maandag, 21 februari 2011

Architecture based on changing objects

What is the colour of data? Usually black, on paper as well as on the screen. Data can be observed, processes cannot. Who ever saw a business process? I have merely seen input, output and actors. The approach described here reveals the integrated nature of data and business processes. It starts with a simple observation of data. The result is an inventory of the object lifecycle with processes being state transitions. The objective of this manuscript is to give an empirical and comprehensive approach to cope with the complexity and dynamics of current administrative and business processes.

Bedrijfsarchitectuur

Hans Tönissen, zaterdag, 19 februari 2011

Principes en modellen uit de bedrijfsarchitectuur voor inrichting en governance van een bedrijf

De complexiteit van organisaties neemt toe en veranderingen volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Door de rijksoverheid worden steeds meer taken uitbesteed aan lokale overheden. Integrale besturing (‘governance’) wordt daarmee steeds belangrijker. Hoe breng je dat in beeld? Eigendom en gebruik van systemen wordt minder transparant omdat functies ergens verborgen zitten in “the cloud”. Denk aan de dienst authenticatie van burgers met DigId. Hoe past dat binnen de processen? Inzicht in de samenhang tussen diensten, producten, processen, besturing en organisatie, informatievoorziening en ICT - via één consistente set van principes en modellen - is dan belangrijk. Niet ‘fuzzy’ beschreven maar eenduidig vastgelegd. Dat kan met behulp van bedrijfsarchitectuur. Bedrijfsarchitectuur is een middel om structuur te ontwikkelen, te onderhouden en aan te passen aan veranderingen. De bedrijfsarchitect kan er voor zorgen dat de traditionele producten van productontwikkelaar, bedrijfskundige, procesontwerper, informatieanalist en systeemanalist beter op elkaar zijn afgestemd. Validatie van beleid, controle op regels en consolidatie van cijfers wordt dan transparanter; zowel voor sturing als voor verantwoording. Bedrijfsarchitectuur levert hiermee ook een bijdrage aan (inzicht in) doelmatigheid en doeltreffendheid. Het maakt daarbij niet uit of het de publieke of private sector betreft.

The art of simplicity

Edwin Zwart, dinsdag, 08 februari 2011

"for the architect's inspiration"

Today's systems are utterly complex. Architecture is the answer to provide order in this chaos. An architecture is your compass for change, with the purpose of planning investments, development and system change in a managed way. Architects should strive for simplicity in their designs, such that they can be understood by the relevant audiences. As such, simplicity is an extremely relevant notion to information architecture, which already has a strong, if implicit, influence on the field.

Sponsoren

Advertenties

© 2021   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden