Magazine jaargang 2012 - 2013

Verslag NAF Ronde Tafel ‘Security onder Architectuur’

Organisatoren: Daan Rijsenbrij en Lex Borger, 30 mei 2013

Op donderdagmiddag 30 mei heeft Daan Rijsenbrij namens het NAF een Ronde Tafel bijeenkomst gefaciliteerd over ‘security onder architectuur’. De onderwerpen aan de discussietafels:1. kwetsbaarheden zijn bedrijfsrisico’s; 2. security principes in de enterprise architectuur; 3. security bouwstenen op het lijstje van de lead architect; 4. security onder de aandacht van de Boardroom

Dit verslag is een weergave van de resultaten van de Ronde Tafel.

Verslag NAF Ronde Tafel ‘Businessarchitectuur’

Daan Rijsenbrij en Karin Middeljans 16 mei 2013

Onderstaand verslag is een weergave van de resultaten van de Ronde Tafel. Veel dank is verschuldigd aan alle deelnemers (zie de paragraaf deelnemers) voor hun waardevolle bijdragen en open instelling.

Uit het verslag blijkt duidelijk dat door deze Ronde Tafel het onderwerp businessarchitectuur nog lang niet afgerond is.

Sessies business architectuur en informatie architectuur LAC 2012

Organisatie: Daan Rijsenbrij 3 februari 2013

De beeldverslagen van twee sessies op het Landelijk Architectuur Congres 2012 zijn nu te zien op Via Nova Architectura.

Businessarchitectuur slaat de brug tussen enerzijds de strategie en het beleid van de organisatie en anderzijds de veranderingen in die organisatie. Zij vormt dus de basis voor de langetermijnplanning van veranderingen, maar is ook nuttig voor het plannen van veranderingen die op de korte termijn noodzakelijk zijn door bijvoorbeeld marktveranderingen, fusies en overnames. De benodigde veranderingen zoals bepaald in de businessarchitectuur, zijn input voor de informatiearchitectuur die bepaalt welke veranderingen in de informatievoorziening en de gegevenshuishouding nodig zijn.

CIO Panel LAC 2012

Organisatie: Frank Baldinger, Daan Rijsenbrij 31 december 2012

Tijdens het Landelijk Architectuur Congres in november vond een paneldiscussie plaats met drie CIO's over vier stellingen. De video opnames van deze discussie zijn nu te vinden op vianovaarchitectura.

Architectuurinterview met Paul Hillman CIO van de Hogeschool Utrecht

Interviewers: Daan Rijsenbrij en Raymond Slot, 23 december 2012

Toen Paul Hillman begon bij de Hogeschool Utrecht (HU) was er geen IT-visie, noch beleid, noch architectuur. Als eerste heeft hij de governance voor de IT neergezet, met als noodzakelijk onderdeel een architectuurgroep om een toetsingskader te ontwikkelen en de eenheid in de applicatieportfolio te borgen. Vervolgens is portfoliomanagement geïnstalleerd.

Architectuurinterview met Lourens Visser CIO van de Haven van Rotterdam

Interviewers: Daan Rijsenbrij en Raymond Slot, 17 december 2012

Lourens Visser is pas twee jaar CIO van de Haven van Rotterdam. Daarvoor werkte hij in de IT industrie: IBM, Accenture en Logica. Eigenlijk hoofdzakelijk in de outsourcing: infrastructuur outsourcing en applicatie outsourcing.

Bij die vorige werkgevers was architectuur natuurlijk de gewoonste zaak van de wereld. De Haven van Rotterdam is een relatief klein bedrijf zodat architectuur daar nog in de kinderschoenen staat.

Visualisatie Enterprise Architectuur ten behoeve van het strategisch besluitvormingsproces

Paul Wokke, 20 november 2012

Met het oog op morgen: Visualisatie van Enterprise Architectuur ten behoeve van het strategisch besluitvormingsproces.
Adviesrapport met inventarisatie en aanbevelingen.

Visualisatie van EA kan als kennisintensieve informatiedrager een waardevolle bijdrage leveren aan het strategisch beslissingsproces. Dat belang wordt vooralsnog onvoldoende erkend. Architecten slagen er niet in de toegevoegde waarde van hun visualisatie aan te tonen als beslissingsinstrument bij door het topmanagement te nemen strategische beslissingen.
Dit adviesrapport bevat een inventarisatie en aanbevelingen ten aanzien van de centrale vraagstelling:
Welke EA-visualisaties zijn geschikt voor het topmanagement ter ondersteuning bij het nemen van strategische beslissingen?

NAF interview met Tijmen Mekel

Interviewers: Frank Baldinger, Daan Rijsenbrij 28 oktober 2012

Tijmen Mekel is Senior Vice President IT bij Athlon Car Lease International. In deze rol is Tijmen verantwoordelijk voor IT strategie, demand en supply. Voor deze positie was Tijmen actief als interim IT consultant en heeft verschillende opdrachten uitgevoerd bij overheidsorganisaties en bedrijfsleven. Tijmen is lid van het CIO Platform, een onafhankelijke organisatie van CIO’s in Nederland. Hij heeft bedrijfseconomie en bestuurlijke informatiekunde gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg.

NAF interview met Jeroen Tas

Interviewers: Frank Baldinger, Daan Rijsenbrij 27 oktober 2012

Philips heeft altijd al sterke producten en een sterke brand gehad. In plaats van een productgeoriënteerde en functionele organisatie hebben wij nu richting gekozen om ons te laten leiden door wat er in de markt gebeurt en ons interne functioneren daarop in te richten. Wij noemen dat het ‘locally relevant’ maken van onze producten en oplossingen.

NAF interview met Aart van der Vlist

Interviewers: Frank Baldinger, Daan Rijsenbrij 26 oktober 2012

Aart van der Vlist is Chief Information & Technology Officer binnen de directie van Nationale-Nederlanden en onder andere verantwoordelijk voor SAP-implementaties en de IT-splitsing tussen bank en verzekeraar binnen ING. Voor 2005 heeft hij 12 jaar gewerkt bij KPMG Consulting waarvan een aantal jaar als senior partner IT-management in de financiële markten. Van der Vlist heeft diverse studies in IT, EDP Auditing en Consulting gedaan aan de Erasmus - en de Vrije Universiteit. Naast deze activiteiten heeft Van der Vlist zich sinds 1995 beziggehouden met IT-trendwatching, hij is medeauteur van de jaarlijks uitgebrachte bestseller “Trends in IT, op tijd investeren in de juiste technologie”.

NAF interview met Arjen Boersma

Interviewers: Frank BaldingerDaan Rijsenbrij  22 oktober 2012

Arjen Boersma is, na 14 jaar gewerkt te hebben als consultant, sinds januari 2009 in dienst bij ProRail en sinds kort heeft hij de functie van Manager Informatiebeleid. Als centrale staf is Informatiebeleid verantwoordelijk voor o.a. de Enterprise Architectuur, de IT governance en Informatieplanning. Dit doet hij met een klein team van professionals die altijd op zoek is naar de balans tussen wat moet, wat kan en waar de organisatie behoefte aan heeft.

NAF interview met Maarten Smorenburg

Interviewers: Frank Baldinger, Daan Rijsenbrij 19 oktober 2012

Maarten Smorenburg is sinds 2008 werkzaam bij Dienst Regelingen, eerst als directeur Financiën en vanaf begin 2012 als waarnemend algemeen directeur. In het directieteam van DR vervult hij tevens de rol van CIO. Hij is sinds 1987 werkzaam in de Rijksdienst, in diverse functies bij het voormalige ministerie van LNV (sinds 2010 onderdeel van het ministerie van EL&I).

NAF interview met Mansour Jouhri

Interviewers: Frank BaldingerDaan Rijsenbrij 18 oktober 2012

Mansour Jouhri is CIO van de Kamer van Koophandel: "Ik ben een visionair op het gebied van ICT en verandertrajecten en heb ondernemersbloed. Omdat ik niet bang ben de controle een beetje te verliezen, geef ik de mensen om mij heen maximale ruimte zich te ontwikkelen. Daardoor ontstaat er heel veel inspiratie, interactie en innovatie bij de mensen en dat leidt weer tot intelligente informatiestromen. Deze aanpak vraagt het lef om risico s die je onderweg tegenkomt te nemen en te managen. Ik streef er naar alle veranderingen zo makkelijk mogelijk te laten verlopen maar niet alles verloopt altijd vlekkeloos in complexe verandertrajecten."

NAF interview met Maarten Hillenaar en Ron Roozendaal

Interviewers: Frank BaldingerDaan Rijsenbrij 16 oktober 2012

Maarten Hillenaar is sinds 1 januari 2009 CIO Rijk en in die rol voorzitter van de Interdepartementale Commissie van CIO’s (ICCIO). In november 2011 presenteerde de ICCIO de iStrategie van het Rijk met daarin de ambitie voor de periode tot en met 2015. In de iStrategie is een belangrijke plaats ingeruimd voor architectuur. Maarten begon zijn loopbaan bij de VNG en vervolgde die bij PinkRoccade en Het Expertise Centrum.

The role of Architecture in Enterprise Change – Looking back on 10 years NAF

J.L.G. Dietz, J.A.P. Hoogervorst, 10 oktober 2012

Inconsistent and incoherent approaches to enterprise change lie at the heart of numerous failures. After having reviewed historic developments in thinking about enterprises, the authors argue that considerable and unfortunate theory fragmentation hampers the achievement of coherence and consistency. Hence, the need is discussed for an overarching, integrated, approach that is capable of effectively addressing the enormous complexity of enterprises in all their different aspects, and of ensuring unified and integrated enterprise design.

The authors critically look back at the achievements of 10 years NAF, and observe that the available sound theories and methodologies are hardly used in practice. Worse, they are often carelessly brushed aside for irrational reasons.

NAF interview met Marjo Vissers

Frank Baldinger en Daan Rijsenbrij, 9 oktober 2012

Marjo Vissers is directeur PCI sinds 1 januari 2011. Voor die tijd heeft zij diverse management posities bekleed bij verschillende verzekeraars. Ze gaf zowel leiding aan business afdelingen, als productontwikkelingsafdelingen, als informatiemanagement afdelingen en grote verander programma’s. Deze achtergrond zorgt voor ruime ervaring op het vlak van zowel de business problematiek als de ICT uitdagingen, zicht op hoe deze te verenigen en te laten leiden tot tastbare en aansprekende resultaten. Marjo stuurt graag op concrete resultaten, die vooraf helder en begrijpelijk zijn gedefinieerd.

Trends en issues in architectuur

Daan Rijsenbrij en Frank Baldinger, 3 oktober 2012

In het kader van haar tweede lustrum heeft het NAF op 13 september 2012 een workshop georganiseerd met chief architects en managers van architectuurafdelingen over trends en issues in architectuur, gemodereerd door Daan Rijsenbrij en Frank Baldinger.

De bedoeling van deze workshop was een lijst van architectuurtrends (belangrijke issues die zich ontwikkelen) te laten opstellen. Wij zijn er van overtuigd dat er in Nederland veel praktische visie aanwezig is over architectuur en zouden dit graag expliciet maken.

Het woord ‘trend’ interpreteren wij nogal breed: trends, hypes, cruciale onderwerpen, aandachtsgebieden e.d. Wij hebben voor deze brede interpretatie gekozen omdat dit de eerste inventarisatie betreft in Nederland en wij nog zoekende zijn naar de juiste vorm en inhoud van een bruikbare, betrouwbare trendinventarisatie. De komende jaren zullen wij een dergelijke inventarisatie stap voor stap professionaliseren tot wellicht een Gartner-achtig niveau van hype cycles.

NAF interview met Pascal Kolkman

Frank Baldinger en Daan Rijsenbrij, 9 september 2012

Pascal Kolkman is in dienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het onderdeel ‘I-Interim Rijk’. Dat is een rijksbrede pool die opgericht is voor de bemensing van interim project- en programmamanagement, maar ook architectuur(-management) binnen de topprojecten van de overheid.
Hij is gedetacheerd als waarnemend CIO voor EL&I. Voorafgaand daaraan heeft hij de ICT-integratie binnen EL&I ter hand genomen. Daarbij speelt architectuur een belangrijke rol. Pascal Kolkman zit vanuit EL&I in het ICCIO, in de CIO-Raad van het ministerie en is manager van het CIO-Office van EL&I. Door de aard van zijn taken, met integratie als aspect, komt steeds weer architectuur als belangrijk onderwerp naar voren.

NAF Interview met Martin Misseyer

Frank Baldinger, 22 augustus 2012

Martin Misseyer heeft zich de afgelopen decennia bezig gehouden met organisatiebesturing, (management)informatievoorziening, business-IT alignment, IT strategie, data-, informatie- en kennismanagement en architectuur- en infrastructuurvraagstukken. Van 1991 tot 2001 was hij als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, sinds 1999 is hij werkzaam bij Ordina als directeur informatiemanagement.

NAF rondetafelsessie 2 - 'Businessarchitectuur'

Daan Rijsenbrij (organisator) en Niels Klinkenberg (moderator), 12 augustus 2012

Op 24 mei 2012 is een middag gebrainstormd over businessarchitectuur op initiatief van het NAF om meer overeenstemming en begrip te krijgen over businessarchitectuur zoals het wordt gebruikt in Nederland.

NAF Interview met Kees Jans

Frank Baldinger en Daan Rijsenbrij, 6 augustus 2012

Een kleine zes jaar geleden werd Kees Jans, CIO van Schiphol Group, uitgeroepen tot CIO of the Year door het Nederlandse CIO-magazine. Hij dankte zijn uitverkiezing aan een sterke innovatiedrang, gekoppeld aan een solide en consistente operatie. De door hem geleide ICT-afdeling levert onverminderd een cruciale bijdrage aan de hoge kwaliteit en klantwaardering van het luchthavenbedrijf.

De CIO spreekt: Jan Willem Duijzer, CIO gemeente Den Haag

Daan Rijsenbrij en Raymond Slot, 29 juli 2012

Jan Willem is sinds maart 2011 CIO van de gemeente Den Haag. Daarvoor was Jan Willem CIO van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Naar een geïntegreerde interventie in de organisatie van de informatievoorziening

Fons Panneman, Casper van den Wall Bake, Linda Terlouw, Danny Greefhorst, Pascal van Ecken Jaap de Hoog, 13 juni 2012

Binnen het managementdomein van informatievoorziening is een aantal disciplines ontstaan, allen gericht op een optimale inzet van ICT in organisaties. Zo tref je ook binnen het Ngi de afdelingen Informatiemanagement, Architectuur en Governance aan, die elkaar inhoudelijk lijken te overlappen.

NAF rondetafelsessie 1 - ‘Bouwen onder Architectuur’

Frank Baldinger,Voorzitter NAF, 16 mei 2012

Begin 2012 startte het NAF met een project, dat vooral op gericht is op het verkrijgen van meer inbreng vanuit de leden, het management van de NAF-leden en de dagelijkse praktijk in Nederland. Het eerste deel van het project bestond uit een inventariserend onderzoek uitgevoerd door Daan Rijsenbrij, Hans Goedvolk en Raymond Slot onder Architecten.. In april 2012 is door het NAF een tweetal enquêtes (kwantitatief en kwalitatief) onder de leden gehouden.

Architectuurinterview met Koos Veefkind

Interviewers: Daan Rijsenbrij en Raymond Slot(16 april 2012)

Koos Veefkind is sinds juli 2011 CIO van DNB. De architectuur bij DNB was reeds vrij goed neergezet door de zeer ervaren ‘lead architect’ Henrik Jacobsen. Daarvoor was Koos ruim 4 jaar CIO van het CBS, waar hij ook al met architectuur bezig was. Zijn vorming in de IT heeft hij doorlopen gedurende een 16 jarig dienstverband bij Capgemini.

De CIO spreekt: Hyleco Nauta, CIO UMC Utrecht

Daan Rijsenbrij en Raymond Slot, 25 maart 2012

Hyleco Nauta is sinds 2006 werkzaam voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), met bijna 11.000 medewerkers één van de grootste instellingen voor gezondheidszorg in Nederland. Onder zijn leiding zijn een aantal grote programma’s gestart, die gezamenlijk de gehele centrale IT-infrastructuur en organisatie reorganiseren.

Goede architectuur

Robert Deckers, 3 maart 2012

Succesvolle systeemrealisatie en beheer kunnen niet zonder een goede architectuur. Maar, waar moet een goede architectuur aan voldoen of op welke vlakken is een architectuur te verbeteren? Dit artikel reikt handvatten aan om die vragen te beantwoorden.Het is de taak van de architect om een zo goed mogelijke architectuur op te stellen en uit te dragen.

State-of-the-Art Architectuur na 2012

Frank Baldinger (Voorzitter NAF) en Daan Rijsenbrij (Oprichter NAF, LAC, VNA)

Het Nederlands Architectuur Forum (NAF) bestaat dit jaar 10 jaar en heeft meer dan 100 organisaties als lid. Het NAF (www.naf.nl) bestaat dit jaar 10 jaar en heeft meer dan 100 organisaties als lid. Een belangrijke mijlpaal.

Manifesto Rijkscloud (versie 0.6)

Martin van den Berg en Daan Rijsenbrij, 17 februari 2012

De Nederlandse overheid kiest voor een private cloud. Wij hebben op 19 juni een 0.3 versie van dit Manifesto uitgebracht waarin wij een aantal kritische kanttekeningen hebben geplaatst bij de beoogde cloudstrategie. In deze versie zetten we (wellicht ten overvloede) nog eens op een rij wat cloud computing is. Daarnaast geven we, gekoppeld aan mogelijke risico’s, suggesties voor implementatie van de rijkscloud.

Sponsoren

Advertenties

© 2021   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden