Methoden en technieken

The Framework is the Meta-Architecture of an Enterprise Architecture

Adrian Grigoriu, zaterdag 06 maart 2010

"If you have ever watched a house being built, or if you have ever had an addition put onto an existing house, you know that the standard method of communication is a big piece of paper called a blueprint. Blueprinting is the standard method used to copy large architectural and construction drawings. A blueprint used to consist of white lines on a blue background. A more recent process uses blue lines on a white background." (from here).

De PSA bevat geen Solution Architecture!

Joost Luijpers, dinsdag 01 december 2009


Bij veel organisaties bestaat het beeld dat de Project Start Architectuur (PSA) bedoeld is om de Solution Architecture van het project weer te geven en daarmee de scope te bepalen. Als gevolg daarvan is het een dik document en duurt het enkele maanden om het op te stellen. Dit artikel laat zien dat deze invulling van de PSA fundamenteel onwenselijk is. De PSA bevat geen Solution Architecture!

Why do need an EA framework

Adrian Grigoriu, donderdag 22 oktober 2009

Without a framework, in general, it is impossible to have predictable and repeatable outcomes. Without it, every EA development may take a different path with different outcomes; EA would not deliver to expectations. Each and every EA may have different components and views. Two EA teams would come at very different results for the same Enterprise. Without a framework there can be no true metamodel to describe the Enterprise entities and enable navigation. The framework reflects the definition and scope of the EA.

Using ArchiMate with TOGAF (2)

Graham Berrisford and Marc Lankhorst, woensdag 12 augustus 2009

Part 2: Aligning the entities they use to document architecture

Bedrijfsmodelleren vanuit producten en diensten

Frits Cost, woensdag 08 juli 2009

Bedrijfsprocessen in kaart brengen blijft een vak apart. Er zijn inmiddels schitterende modelleertools waarmee procesmodellen met één druk op de knop kunnen worden omgezet in werkende applicaties die die processen kunnen ondersteunen of op basis van bedrijfsregels zelfs volledig kunnen uitvoeren, maar in het woud van mogelijke tools en methodieken is het vaak moeilijk kiezen. Bovendien zijn beschikbare proces referentiemodellen die er voor verschillende branches en toepassingsgebieden zijn vaak lastig vertaalbaar naar de eigen praktijk.

Using ArchiMate with TOGAF

Graham Berrisford and Marc Lankhorst, woensdag 24 juni 2009

Part 1: Answers to nine general questions about methods

Using ArchiMate with an Architecture Method

Graham Berrisford and Marc Lankhorst, woensdag 10 juni 2009

Introduction

The ArchiMate language for enterprise architecture[1]has recently been adopted by The Open Group as a technical standard. This may result in a steep rise in its popularity. However, ArchiMate is only a language and does not prescribe a way of working. Hence, it will be used in combination with some other method to guide the process of architecting. Some assume it will be easy to use ArchiMate when following the process of their preferred architecture method. Indeed, it will be easy to use the ArchiMate box symbols in drawing artifacts/diagrams. Perhaps many will do this, thinking they have thus used the ArchiMate language with their method.

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Danny Greefhorst, Sander Rodenhuis, Toine Schijvenaars, Erwin Oord, Jan Willem van Veen, maandag 11 mei 2009

Een enterprise-architectuur in twee weken

Architectuur is een belangrijk instrument bij het veranderen van organisaties. Organisaties zijn in veel gevallen nog wel op zoek naar hoe ze dit instrument precies moeten hanteren. Deze zoektocht leidt er veelal toe dat architectuur overmatig wordt toegepast en onvoldoende aansluit op de doelstellingen. Dit artikel beschrijft een pragmatische visie en een bijbehorende aanpak voor enterprise-architectuur. Deze aanpak levert in twee weken al veel toegevoegde waarde.

Architects: Execute and evaluate your methods!

Erik Proper, dinsdag 21 april 2009

Since architecture is a relative new field, much debate goes on about the methods and techniques to be used within the field. Since one of the key competencies of an architects is to be able think conceptually, it is only natural for architects to engage in lengthy discussions about their tools, techniques, approaches and methods. A recent example of such a discussion can be found on the Via Nova Architectura website, where a rather opinionative posting on TOGAF 9 resulted in an involved discussion with 38 elaborate responses.

Methodologica

Hans Bot, vrijdag 17 april 2009

Als je nuchter kijkt naar de bedrijfsprocessen in IT-afdelingen, dan zijn het er eigenlijk niet zo heel veel. Het onderstaande rijtje zal in de meeste gevallen al behoorlijk dekkend zijn.

Boekbespreking: Bedrijfsarchitectuur - werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting

Danny Greefhorst, dinsdag 14 april 2009

In het boek "bedrijfsarchitectuur" geven de auteurs een goed overzicht van het architectuur vakgebied in de volle breedte. Het is bewonderenswaardig hoeveel informatie de auteurs in dit boek bijeen hebben kunnen brengen. Het is wel wat jammer dat het boek voor een deel weer eigen terminologie introduceert.

TOGAF: het universele wondermiddel?

Daan Rijsenbrij, maandag 30 maart 2009

In 1982 schreef Jaap van Rees het roemruchte artikel ‘de methode doet het niet’. Sinds die tijd is er een ware vloedgolf aan methodenboeken op de markt verschenen. Veel methoden zijn trouwens activiteitgeoriënteerd, dus uitermate geschikt om op basis van uurtje-factuurtje op mechanische wijze body shopping uit te voeren. Het is dan ook niet voor niets dat veel methodes door softwarehuizen zijn bedacht dan wel worden gepropageerd.

ArchiMate 1.0

Henk Jonkers, Marc M. Lankhorst, Maria-Eugenia Iacob, Erik Proper, dinsdag 17 maart 2009

De internationale standaard voor het modelleren van enterprise-architecturen

De Open Group werkt al jaren aan standaarden. Eerst waren dat standaarden op het gebied van protocollen en operating systems. Sinds het einde van de jaren negentig richt men zich ook op standaarden voor het werk van architecten. The Open Group Architecture Framework (TOGAF), waarvan onlangs versie 9 is verschenen, is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende methoden voor enterprise-architectuur. In dit artikel kijken we naar ArchiMate, de nieuwe Open Group-standaard voor architectuurmodellering.

Dragon1 - een EA methode conform het bewegingsmodel

Mark Paauwe, vrijdag 06 februari 2009

Dragon1 is een beweging die enterprise architectuur uitdraagt als ontwerp- en realisatiediscipline voor duurzame, toekomstvaste en integrale bedrijfs/IT-oplossingen.

TOGAF voor IT-architectuur of Dragon1 voor Enterprise Architectuur?

Mark Paauwe, donderdag 05 februari 2009

Architectuur leer je niet uit een boekje, maar van een meester en na jarenlange uitoefening.
Daarom: Niet TOGAF is verplichte kost voor de architect, maar de oratie van Daan Rijsenbrij.

Een volgende stap in de ontwikkeling van architectuur

Danny Greefhorst, maandag 02 februari 2009

TOGAF in vogelvlucht

Er zijn de afgelopen tien jaar veel architectuurmethoden, technieken en raamwerken verschenen. Veel van deze methoden en technieken zijn afkomstig van adviesorganisaties en niet publiek beschikbaar. Er is echter een duidelijke trend naar open standaarden en TOGAF en ArchiMate zijn daarvan goede voorbeelden. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van TOGAF, waarbij met name wordt ingegaan op TOGAF 9. Aanleiding is de publicatie ervan op 2 februari 2009 op de Open Group conferentie in San Diego.

Book review: An Enterprise Architecture Development Framework from Adrian Grigoriu

Denis Hageman, zondag 31 augustus 2008

In the introduction of the book the author promises “to answer some of the common sense business questions related to Enterprise Architecture”. Reading the book, I got very soon the impression that he in fact, wanted to answer every potential question. Some aspects are discussed on the level to guide the Architect, others to teach the Business Manager.

Why an Enterprise Architecture framework?

Adrian Grigoriu, donderdag 06 maart 2008

"The most common method of creating an Architecture is to use a framework to break down and categorize the various parts of the architecture; this approach allows focus on design while retaining the overall context within which the object is being designed" (Zachman). A framework, in general, is a frame (a support system for parts) similar to the skeleton of a body or the chassis of an automobile. It allows focus of independent efforts on parts in the context of the whole.Different parties can build similar systems, repetitively, based on the same framework.

Modelleren van organisaties - nieuwe methoden en technieken leiden tot beter inzicht

Rob Aaldijk, Erik Vermeulen, maandag 26 november 2007

Framework for evaluating architecture modeling methods

Jeroen Cloo, donderdag 08 november 2007

Businesses today face a wide range of issues that impede growth and profitability. Chief among them is the need for greater flexibility, driven by factors such as multi channel strategies, pressure to improve time to market, and the impact of mergers and de-mergers. At the same time, companies are striving for adaptive across-functional processes that can connect the silos created by ERP systems, while reducing unsupportable dependencies and costs. To overcome these challenges, business need to transform itself into a Service- Oriented Enterprise (SOE). An SOE creates business-driven value by defining and exposing its core business processes to, both the internal and external market, through the use of standardized open technology in the form of reusable services (Capgemini, 2006B). To transform an enterprise into an SOE it is necessary to identify and define those services that support in achieving the business goals. This is where Business architecture comes in.

Methods as Action Knowledge: Exploring the Concept of Method Rationale in Method Construction

Pär J Ågerfalk, Brian Fitzgerald, maandag 13 juni 2005

Systems development methods are used to express and communicate knowledge about systems and software development processes; i.e. methods encapsulate knowledge. Since methods encapsulate knowledge, they also encapsulate rationale. Rationale can in this context be understood as the reasons and arguments for particular method prescriptions.

A Metamodelling-based Approach for Method Fragment Comparison

Massimo Cossentino, Salvatore Gaglio,  Brian Henderson-Sellers, Valeria Seidita, maandag 05 juni 2006

Several different approaches to Situational Method Engineering exist. They differ in terms of the primary element of the paradigm: the method fragment definition. Here, we introduce four method fragment definitions from the literature and compare their metamodels according to structural and functional criteria.

Een aanzet tot een methode om architectuurdocumentatie te evalueren

Robin van ‘t Wout, maandag 27 augustus 2007

Het doel van dit onderzoek was om een methode te ontwikkelen voor de evaluatie van digitale architectuur. Er zijn verschillende gebieden onderkend die allemaal te evalueren zijn. Twee belangrijke stromingen zijn de productgeoriënteerde aanpak en de procesgeoriënteerde aanpak. De keuze is gemaakt om het product van architectuurontwikkeling te evalueren, de architectuurdocumentatie.

Adaptiviteit in Architectuur - Aanzet tot een evaluatiemethode en resultaten van een evaluatie

Guido Chorus, vrijdag 22 juni 2007

Tijdens de evaluatie van de gemeente Amsterdam door middel van de voorbereidende scan werd vrij snel duidelijk dat er verschillende belangrijk geachte elementen niet aanwezig zijn. Zo is de rationaliseringsketen niet expliciet gemaakt waardoor er geen fundering is voor alle gekozen oplossingen in de architectuurdocumentatie. Tevens zijn er geen stakeholders en concerns opgenomen waardoor de validiteit van de architectuurprincipes niet gegarandeerd is.

Architectuurdocumentatie Evaluatie - Aanzet tot een methode om architectuurdocumentatie te evalueren

David Campbell, Guido Chorus, Yves Janse, Chris Nellen, Paul van Vlaanderen, Robin van ’t Wout, vrijdag 15 juni 2007

Dit document is het resultaat van een onderzoek binnen het vakgebied van de Digitale Architectuur, zoals dit gedoceerd wordt aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het onderzoek is door zes studenten uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. Daan Rijsenbrij en prof. dr. Erik Proper. Dit document beschrijft de eerste fase van het onderzoek; de ontwikkeling van een architectuurevaluatiemethode. In de tweede fase wordt dit onderzoek voortgezet op individuele basis. Een aantal onderdelen van de methode worden dan verder uitgediept. Ook wordt de in dit document voorgestelde methode getest door een bestaande architectuur te evalueren. Deze fase is niet beschreven in dit document.

Successful Modelling of the Enterprise

Christopher Magee, donderdag 19 mei 2005

This report is a result of research conducted for the Radboud University of Nijmegen and Sogeti Nederland B.V. Our main research question was to determine how an architect can create a usable description of an enterprise. This research question was defined because architects require insight into the enterprise which enables them to develop a usable architecture. At the time this research initiated it was yet unknown how usable descriptions could be created.

Concepts for Modelling Enterprise Architectures

Henk Jonkers, Marc Lankhorst, René van Buuren, Stijn Hoppenbrouwers, Marcello Bonsangue, woensdag 26 november 2003

A coherent description of an enterprise architecture provides insight, enables communication among stakeholders and guides complicated change processes. Unfortunately, so far no enterprise architecture description language exists that fully enables integrated enterprise modelling, because for each architectural domain, architects use their own modelling techniques and concepts, tool support, visualisation techniques, etc.

A UML Profile for Modeling Framework-based Web Information Systems

Vítor Estêvão Silva Souza, Ricardo de Almeida Falbo, Giancarlo Guizzardi, vrijdag 22 juni 2007

The rapid evolution of the area of Web Engineering has motivated the proposal of several methods and frameworks for the development of Web Information Systems (WISs). In particular, it is becoming more and more common to use containerbased architectures and frameworks when it comes to their development.

Representation of Method Fragments: A Domain Engineering Approach

Iris Reinhartz-Berger, Anat Aharoni, vrijdag 22 juni 2007

The discipline of situational method engineering (SME) promotes the idea of retrieving, adapting, and tailoring fragments, rather than complete methodologies, to specific situations. In order to succeed in creating good methodologies that best suit given situations, fragment representation and cataloguing are very important activities. We introduce a visual SME approach,whose roots are in domain engineering.

Towards a life cycle of method engineering

Naveen Prakash, S.B. Goyal, vrijdag 22 juni 2007

We propose a three stage method development life cycle. The requirements engineering phase consists of elicitation and representation of method intentions, the design phase produces the architechture of the method and the construction phase consists of organizing method features in a coherent whole.

A Framework for Project Architecture in the Context of Enterprise Architecture

Ralph Foorthuis, Sjaak Brinkkemper, vrijdag 11 mei 2007

Little scientific research has as yet been done on projects conforming to Enterprise Architecture. To lay foundations for such research, this paper presents a theoretical framework for defining the Project Architecture (PA) in the context of working with Enterprise Architecture. One part of the PA is the Project Start Architecture (PSA), which bounds the project to the Enterprise Architecture (EA) and/or Domain Architecture (DA).

A Proposed Framework for Knowledge Discovery in Enterprise Architecture

M. El Kourdi, H. Shah, A. Atkins, vrijdag 11 mei 2007

The aim of this research is to develop an information agent framework for knowledge discovery in enterprise architecture (EA). This framework is based on specific purpose ontology and knowledge discovery techniques. Such framework would facilitate strategic decision making for EA stakeholders by enabling them to analyze and monitor the portfolio of processes, data, applications, and organizational units in terms of their correlation and impact in the overall organization.

Enterprise Architecture Development and Modelling

Marc Lankhorst, Hans van Drunen, woensdag 21 maart 2007

In this article, we explore the possibilities of combining ArchiMate, a modelling language for enterprise architecture (EA), with TOGAF, The Open Group Architecture Framework, a design method for EA. We focus on the use of views and viewpoints and investigate how these two methods may complement each other.

Een generiek en uitbreidbaar raamwerk voor (IT)-architectuur: xAF deel 1

Frank Baldinger, Jan Dietz, Martin Op 't Land, maandag 04 september 2006

In een serie van artikelen wordt een generiek uitbreidbaar (IT-)Architectuur Raamwerk beschreven zoals is ontwikkeld door de xAF werkgroep van het NAF. In dit eerste artikel wordt gedetailleerd ingegaan op de essentie van het ontwerpproces. Door een scherp gedefinieerd model van het ontwerpproces te beschrijven, is het mogelijk een generiek uitbreidbaar metamodel (xAF) te ontwerpen.

Een generiek en uitbreidbaar raamwerk voor (IT)-Architectuur: xAF deel 2

Frank Baldinger, Jan Dietz, Martin Op 't Land, donderdag, 05 oktober 2006

In een serie van artikelen wordt een generiek uitbreidbaar (IT-)Architectuur Raamwerk beschreven zoals is ontwikkeld door de xAF werkgroep van het NAF. In dit tweede artikel wordt het Metamodel xAF beschreven en zal nader worden ingegaan op de Architectuur-principes. Met dit Metamodel kunnen nieuwe (IT-) Architectuur raamwerken worden ontworpen of bestaande raamwerken onderling worden vergeleken.

 

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden