NAF interview met Marjo Vissers

Frank Baldinger en Daan Rijsenbrij, 9 oktober 2012

Introductie van Marjo Vissers, Directeur Proces Change en Informatiemanagement [PCI] bij Coöperatie VGZ.

Marjo Vissers is directeur PCI sinds 1 januari 2011. Voor die tijd heeft zij diverse management posities bekleed bij verschillende verzekeraars. Ze gaf zowel leiding aan business afdelingen, als productontwikkelingsafdelingen, als informatiemanagement afdelingen en grote verander programma’s. Deze achtergrond zorgt voor ruime ervaring op het vlak van zowel de business problematiek als de ICT uitdagingen, zicht op hoe deze te verenigen en te laten leiden tot tastbare en aansprekende resultaten. Marjo stuurt graag op concrete resultaten, die vooraf helder en begrijpelijk zijn gedefinieerd.

Algemene informatie Coöperatie VGZ:

Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, die samen met het zorgveld werkt aan het slimmer organiseren van de zorg in Nederland. We geven onze klanten de regie over hun belangrijkste bezit: hun gezondheid. Voor hen organiseren we de juiste zorg op de juiste plaats tegen een betaalbare premie, op basis van medisch-inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en doelmatigheid. Coöperatie VGZ heeft 4,1 miljoen verzekerden en een omzet van 10 miljard euro (2011).

De afdeling Proces Change en Informatiemanagement van Coöperatie VGZ heeft in de afgelopen periode gewerkt aan een stevige professionaliseringsslag van haar Informatievoorzienings-organisatie. Ze heeft een split ingevoerd tussen een stevige demandorganisatie enerzijds – het directoraat Proces Change en Informatiemanagement –PCI. Dit onderdeel is deels centraal en deels decentraal georganiseerd en een professioneel ICT service center anderzijds. Dit leidt ertoe dat de business meer en meer in de lead komt bij business changes, hierbij professioneel ondersteund door de PCI organisatie. Business changes zullen zo meer geïntegreerd en passend op de business behoeften (de vraag achter de vraag) worden opgeleverd en geïmplementeerd, terwijl ICT zich kan concentreren op state of the art, stabiele en kosten-efficiënte oplossingen.

Werken onder architectuur is een belangrijk uitgangspunt onder deze nieuwe procesvisie. Hierbij vragen we van onze architecten aan te sluiten op de business belangen en business belevingswereld (onze architectuurplaten moeten toepasbaar en uitlegbaar zijn, waarbij business directeuren tot de doelgroep behoren), maar daarnaast ook voldoende concreet en richtinggevend zijn richting de ICT organisatie. Een continue uitdaging.

Algemeen: In 2012 bestaat het NAF 10 jaar en telt meer dan 100 organisaties als lid. Wij gaan een lustrumboek produceren ‘state-of-art architectuur 2012’ en presenteren dat op het LAC 2012. Een aantal onderwerpen die in onze activiteiten voor het NAF –lustrumboek naar voren zijn gekomen willen wij hier bespreken. Daarnaast willen wij je als Directeur PCI bij Coöperatie VGZ vragen om aan te geven, wat jij zelf belangrijk vindt voor de verdere professionalisering van architecten en architectuurproducten.

Interviewers: Het eerste onderwerp is ‘Bouwen onder Architectuur’. Architecten in het algemeen vinden dat daarin nog verbetering nodig is. Wat vind jij als directeur PCI van deze stelling in het algemeen?

Marjo Vissers: Vanuit mijn perceptie onderschrijf ik dat, hoewel ik wellicht andere redenen heb dan die de architecten zelf aangeven. Ik vind een competentie pas volwassen, als je het ook zijn waarde ziet bewijzen in de daadwerkelijk primaire business. En dat het ook als toegevoegde waarde van architectuur wordt herkend.

Een voorbeeld: als wij aan een nieuwe propositie gaan werken, moet helder gemaakt worden hoe dit in de architectuur gaat passen. In het business architectuurmodel en het informatiemodel worden dan de nieuwe zaken ingepast en verhelderd. Ook wordt dan duidelijk gemaakt hoe de nieuwe propositie in de systeemketens wordt opgenomen.

De kaders die architectuur stelt worden dan bekeken en de inpasbaarheid wordt beoordeeld.

Binnen coöperatie VGZ hebben wij overigens nog geen geïntegreerde enterprise architectuur over alle domeinen heen, maar wel per domein. De cruciale vraag is dan hoe de architectuur kan bijdragen aan wendbaarheid van de organisatie. Je zou mogen verwachten dat als er al 40 jaar naar ‘bouwen onder architectuur’ is gekeken, het vakgebied veel meer volwassen zou moeten zijn.

De ideale situatie zou zijn dat wanneer een propositie wordt ontwikkeld, er een architect bij geroepen wordt om mee te denken en ook om de consequenties van de oplossing in te schatten. Ook als de architect erbij geroepen wordt, dan vereist het meedenken en sparren met de business specifieke vaardigheden van de architect. Dat is iets waar we aan moeten werken. Op dit moment zijn de personal skills van de architecten nog niet voldoende om de business op deze manier te ontmoeten.

Interviewers: Die observatie sluit aan op de vraag over de advies en samenwerkingsvaardigheden van de architect. De architecten geven in onze enquêtes zelf aan dat ze verdere opleidingen op dat gebied willen krijgen.

Marjo Vissers: Ja, dat zij die behoefte hebben, sluit aan bij mijn belevingswereld. De architecten hebben een hoog niveau in hun competenties op hun vakgebied, maar door het ontbreken van de juiste vaardigheden op het vlak van business communicatie, gaat het in de dialoog met de business niet zoals wij ons dat voorstellen.

Wij willen architectuur sneller, korter en laagdrempeliger op de business laten aansluiten. Het is onze uitdaging om architecten te leren ‘businesstaal’ te spreken en aan tafel bij de business te komen. Het gaat dan niet alleen om het communiceren, maar ook het begrijpen van het echte business-belang (wat is de echte vraag achter de vraag van de business).Er is een drempel te overwinnen, een mentale stap om aan te sluiten bij de business. Daar komt bovenop dat de inhoud van architectuur door onze business als moeilijk en weinig sexy of concreet ervaren wordt. Door het ervaren van te grote complexiteit, is de business dan weer terughoudend om de architecten uit te nodigen.

Slim puzzelen met architectuur en begrijpelijk communiceren gaan niet zomaar samen. Daar is extra inspanning voor nodig vanuit beide kanten, de business en de architect.

Een business directeur gaat pas mee als hij het begrijpt. In een enkel geval zien wij dat het resultaat oplevert, als wij daar een specifieke  sessie voor organiseren. Vaak zegt de business directeur ook achteraf, dat zo’n sessie veel eerder plaats had moeten vinden.

Nogmaals, de oplossing ligt aan beide kanten. De business directeur moet het verhaal pas ‘kopen’ als hij het begrijpt, en de architect moet wegen vinden om het duidelijk en begrijpelijk te maken. Hij moet investeren in het ‘begrijpelijk’ maken. Vergelijk het met het maken van een maquette door een architect van een huis. Ook die maakt een 3D model van zijn tekening om meer gevoel te geven bij het ontwerp. Die extra inspanning, aansluitend op de belevingswereld van de business moeten onze architecten ook verrichten.

Voorlopig merken wij dat visualiseren op een begrijpelijke manier enorm kan helpen.

Interviewers: Hoe kijk jij naast de kracht van visualisaties aan tegen de vaardigheden die de architect moet hebben als de business-architectuur wordt uitgewerkt?

En hoe gaan jullie faciliteren als een architect zich verder wil bekwamen in die benodigde vaardigheden?

Marjo Vissers: Wij willen onze professionals in de breedte verder ontwikkelen. Juist professionals die in de diepte zich vakinhoudelijk ontwikkeld hebben, willen wij nu de mogelijkheid geven zich als business partner te ontwikkelen. Dat doen wij via een Professional Development Programma. Deze verbreding geldt niet alleen voor architecten, maar ook bijvoorbeeld voor andere specialisten (denk dan bijv. aan actuarieel medewerkers). Wij willen zorgen dat de boodschap die je wilt overbrengen ook overkomt.

En wat nog belangrijker is: echt kunnen adviseren op een manier dat de ander ook naar je advies luistert en je advies daadwerkelijk een bijdrage levert aan de business doelen.

Interviewers: Zou dat voor alle architecten nodig zijn?

Marjo Vissers: Ja, dat denk ik wel. Wij hebben behoefte aan goede en toepasbare platen (op alle niveaus), die door iedereen begrepen worden en op basis waarvan gepraat wordt met de stakeholders. Wij streven bij architectuurplaten naar werkbaar, begrijpelijk, toepasbaar en geaccepteerd door de business. Door alle architecten daar in te scholen, ontsluit je ook veel meer mogelijkheden van de architectuur. Als je met behulp van de platen de impact van veranderingen op de business kunt laten zien, zal de business blij zijn met de architectuurplaten.

Natuurlijk wil de business overzicht hebben en de impact bij de besluitvorming kunnen zien, maar naast die zingeving (missie en visie) voor de business heeft de vormgeving van de architectuurplaten op een werkbare en begrijpbare manier wel degelijk bestaansrecht in de dialoog met de business. Iedere architect kan zich daarin verder ontwikkelen.

Interviewers: Vaak worden er drie groepen stakeholders onderscheiden: de business managers, de medewerkers en de klanten. Zouden die niet alle drie een eigen architectuurview moeten hebben?

Marjo Vissers: Ja, de basis gedetailleerde architectuurplaat houden wij achter het loket en van daaruit kan je views voor de verschillende stakeholders maken. De views die voor de verschillende groepen relevant zijn moet wel de zingeving voor die groep ondersteunen.

Visualisaties toegesneden op een doelgroep is heel zinvol.

Interviewers: Is er niet meer aan de hand? Heeft het ook niet met de mindset of het persoonlijkheidstype van de architect te maken. Een architect wordt niet voor niets architect en een business manager wordt niet voor niets business manager. Daar zit volgens ons meer achter, namelijk het persoonlijkheidstype.

Marjo Vissers: Ja, ik denk dat je daar een punt hebt. Ik denk dat je een architect tekort doet, als je dingen van hem gaat eisen die niet bij zijn persoonlijkheidstype behoren.

Experts met een IT-achtergrond hebben wij hard nodig als innovatieve architecten. Hoe je dat begeleidt op het mentale vlak met de insteek van het persoonlijkheidstype is een interessant punt. Wat wij merken is dat als je architecten bij elkaar zet, het moeilijk is om ze met één verhaal naar buiten te laten komen. Je bent bij ons nu óf business architect óf IT-architect. Dus in de samenwerking tussen beide groepen van  architecten worden daardoor extra eisen gesteld aan de vaardigheden van de twee groepen.

In de architectuurboard komen deze twee aspecten van architectuur wel samen, maar het is natuurlijk beter als die dialoog vooraf plaatsvindt. Daar hebben wij wel behoefte aan.

Interviewers: Kijken jullie naar andere bedrijven die met dezelfde problematiek worstelen?

Marjo Vissers: Waar wij heel veel kracht in vinden is dat de mensen die hier werken heel veel inhoudelijke kennis opgebouwd hebben en heel loyaal zijn naar het bedrijf toe. De specifieke kennis van de Coöperatie VGZ- situatie blijft dan ook behouden.

Sommige bedrijven zijn verder in hun ontwikkeling, maar architectuur blijft een lastig onderwerp. Over het algemeen zijn banken op het gebied van architectuur verder dan verzekeraars.

Interviewers: Hebben jullie nog meer stappen ondernomen om de verbinding tussen business en architectuur hechter te maken?

Marjo Vissers: Ja, wij hebben bijvoorbeeld een traject in gang gezet waarbij wij een gamesimulatie voor architectuur willen doen met zowel de business als de architecten.

Wij hebben ook een cartoonboekje gemaakt om architectuurprocessen verder uit te leggen.

Verder zijn wij natuurlijk benieuwd naar best practices van andere bedrijven in Nederland op dit gebied. Dat is ook een reden, waarom wij lid van het NAF zijn. Wij kunnen daar op een efficiënte manier kennis delen met anderen.

Interviewers: Wat zou het NAF concreet voor jou kunnen betekenen, zodat jij als manager hier de professionaliteit van architecten vooruit ziet gaan?

Marjo Vissers: Ik denk dat op het gebied van advies- en samenwerkingsvaardigheden het meeste voor ons te halen is. Architecten zijn goed op hun specifieke expertise gebied. Je moet ze bijvoorbeeld niet proberen op te leiden tot commerciële verkopers, die de business probeert te overtuigen. Dat werkt niet zo.

Er zijn honderden vaardigheidstrainingen in de markt, maar de meeste zijn niet geschikt voor deze doelgroep. Op dat vlak zou je als NAF juist voor de doelgroep van de architecten een op maat gesneden aanpak kunnen formuleren. In zo’n opleiding zouden met name cases uit de praktijk, waar ook de business aan deelneemt kunnen worden behandeld.  In zo’n traject zouden wij willen deelnemen en faciliteren.

Naar de pagina State-of-the-Art Architectuur na 2012

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden