State-of-the-Art Architectuur na 2012

Het Nederlands Architectuur Forum (NAF, www.naf.nl) bestaat dit jaar 10 jaar en heeft meer dan 100 organisaties als lid. Een belangrijke mijlpaal.
Het jaar 2012 is een uitgelezen jaar om een breed onderzoek uit te voeren naar de state-of-the-art van architectuur in Nederland. Wat vinden wij nu en binnen 3 jaar over architectuur? Dus daadwerkelijke visies die wellicht reeds in de meerjarenplannen van Nederlandse organisaties staan beschreven.
Het NAF Bestuur heeft besloten een NAF Productie te maken in de vorm van een boek/workshop voor het LAC 2012. Het zal een coproductie worden van het NAF, VNA en een redactiegroep geleid door Daan Rijsenbrij en Frank Baldinger.

De werknaam luidt: State-of-the-Art Architectuur na 2012 (voorheen "Enterprise Architectuur na 2012").

Dit zal in 3 fases gebeuren:
1. enquêtes, interviews en ronde rondetafelconferenties van/voor architecten in de digitale wereld,
2. interviews en enquêtes onder CIOs en Hoofden Architectuur. Wellicht een ronde tafelconferentie.
3a. Best Practices: voorbeelden uit de praktijk;
3b. Analyse van de uitkomsten en vormgeving in een aantal Hoofdstukken in het boek.

De project activiteiten zullen het gehele jaar plaatsvinden. De (tussen-)resultaten worden gepubliceerd op VNA en de de NAF-website.

In Fase 1 wordt een kwalitatieve en een kwantitatieve enquête uitgezet.

1a. Kwalitatieve Enquête:
Daan Rijsenbrij, Hans Goedvolk en Raymond Slot doen een kwalitatief onderzoek naar de state-of-the-art van architectuur in Nederland 2012 -2015.

Daartoe is een email gestuurd naar architectecten-community. Mocht u deze niet ontvangen hebben: U kunt deze hier downloaden en naar Daan Rijsenbrij ingevuld mailen: Daan@Rijsenbrij.eu

1b. Kwantitatieve Enquête:
Het NAF (Frank Baldinger) heeft hier op de VNA website de resultaten van kwantitatieve enquête neergezet.
Inmiddels hebben 88 architecten de enquête ingevuld; waarvoor onze dank.

De resultaten kunnen op de volgende pagina worden ge-download en we vragen jullie op de resultaten van de enquête te reageren. 

Alle enquête resultaten worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd. Tussen resultaten worden op VNA gepubliceerd. De Eindresultaten worden in de NAF productie gepubliceerd.

 

Fase 1 is afgerond in mei/juni met 2 ronde tafel conferenties met ieder 15-20 architecten. In september is nog een derde ronde tafel conferentie gehouden.

Het verslag van de eerste ronde tafel conferentie " Bouwen onder Architectuur" kunt u hier lezen.

Het verslag van de tweede ronde tafel "Businessarchitectuur" kunt u hier lezen.

 

Het verslag van de derde ronde tafel "Trends en issues in architectuur" kunt u hier lezen.

 

In Fase 2 zullen in juli en augustus ca. 10 interviews met CIO’s worden gehouden. Mede gevoed door de uitkomsten van fase 1. Verslagen van de interviews worden hier gepubliceerd. Tevens zal ook nog op 13 september een extra ronde tafel voor Chief-Architects worden gehouden.

De Eindresultaten worden in de NAF productie gepubliceerd en op het LAC2012 gratis uitgereikt aan de deelnemers.

In het NAF-lustrumboek zal een samenvatting worden opgenomen van het artikel The role of Architecture in Enterprise Change – Looking back on 10 years NAF van Jan L.G. Dietz en Jan. A.P. Hoogervorst.

Op het LAC 2012 (28 en 29 november) zullen als afsluiting van ons onderzoek de volgende sessies georganiseerd worden:

  1. Plenaire Presentatie van het NAF Lustrumboek "State of Art Architectuur 2012"
  2. Workshop Bouwen onder Architectuur (Frank Baldinger)
  3. Workshop Vaardigheden van de architect (Frank Baldinger)
  4. Workshop Business Architectuur (Daan Rijsenbrij)
  5. Workshop Informatie Architectuur (Daan Rijsenbrij)
  6. Plenair CIO Panel met 3 CIO's en Daan Rijsenbrij, Frank Baldinger en Victor Deconick als moderator

Met vriendelijke groeten en alvast bedankt voor jullie medewerking,

Frank Baldinger (Voorzitter NAF)
Daan Rijsenbrij (Oprichter NAF, LAC, VNA)

 

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden