Service Oriented Architecture (SOA)

De kracht van virtualisatie

Virtualisatie is een steeds belangrijker thema aan het worden in organisaties. Het is steeds meer organisaties duidelijk dat het belangrijke voordelen biedt op het gebied van kosten, flexibiliteit en beschikbaarheid. De mate waarin de technische infrastructuur is gevirtualiseerd is een belangrijke maatstaf aan het worden van de volwassenheid van een IT-organisatie. Virtualisatie is tevens een containerbegrip voor veel verschillende technieken, zowel op hardware als softwareniveau, ieder met zijn eigen karakteristieken. Een goede reden om een aantal belangrijke vormen in meer detail te beschrijven. In het bijzonder geef ik inzicht in servervirtualisatie, clientvirtualisatie, desktopvirtualisatie en applicatievirtualisatie.

Wat is uw doelstelling?

Architectuur is in de praktijk nog lang niet altijd doelgericht. Het is daarom belangrijk om de daadwerkelijke doelstellingen centraal te stellen; uiteindelijk is architectuur slechts een hulpmiddel. In de praktijk blijkt het echter lastig om de doelstellingen helder te krijgen. Enerzijds bestaan doelstellingen op verschillende niveaus en zijn ze niet altijd in lijn. Daarnaast zijn doelstellingen vaak persoonlijk en niet objectief. Anderzijds is het lastig om tot heldere doelstellingen te komen. Tenslotte denken IT'ers vaak dat zij wel weten wat de doelstellingen zijn.

Goede bedrijfsservices vragen ondernemerschap

Ik werd laatst gevraagd of ik kon aangeven wat de juiste omvang is van een bedrijfsservice (ook wel: “granulariteit”). Dat was best een lastige vraag en wel om twee redenen. Ten eerste wist ik niet zeker wat hij bedoelde met “bedrijfsservice”; een dienst die een organisatie levert of een dienst die de software levert en die met bedrijfslogica te maken heeft. Daarnaast is omvang iets dat afhangt van het doel dat je hebt, en waar overigens ook hele andere overwegingen bij gelden voor softwarediensten dan voor organisatorische diensten. Voor softwarediensten kom je al snel in hele technische, maar ook in filosofische discussies en is volgens mij al meer dan genoeg gezegd. Laten we dus eens kijken naar “echte” bedrijfsservices.

Alle zaken op een rij

Zaakgericht werken is een principe dat een belangrijke rol speelt bij lokale overheden, maar zeker ook breder toepasbaar is. Het heeft veel overeenkomsten met service-oriëntatie. Het basisidee is dat je de diensten die je aanbiedt goed definieert en dat je de bijbehorende service levels bewaakt. Er zijn allerlei architectuurbouwblokken die een rol spelen bij zaakgericht werken zoals zaaksystemen, zaakmagazijnen en Persoonlijke Internet Pagina's.

Service oriented architecture - 2

Information technology (IT) has been identified as a major organizational resource that enables organizations to achieve competitive advantage or to survive in their market (Brynjolfsson & Hitt, 1996). As business and IT should nowadays cooperate seamlessly, the rigidity of old IT proved to be a bottleneck for sustaining competitive advantage in the markets.

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

Danny Greefhorst, dinsdag 15 september 2009

Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus

Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op hun informatievoorziening. Belangrijke ontwikkeling in dat kader is de verplichting om bepaalde gegevens nog maar eenmalig uit te vragen en meervoudig te gebruiken. Dit roept allerlei vragen op rondom de noodzakelijke gegevensuitwisseling tussen applicaties en de wijze waarop deze wordt ondersteund door generieke voorzieningen. Kan zoiets als een Gemeentelijke Service Bus hierin ondersteunen en hoe zou een dergelijke voorziening er uit zien? Dit artikel beschrijft het resultaat van een onderzoek in de gemeente Gouda naar een dergelijke voorziening.

Service Oriented Architecture

Rense M. Balk, woensdag 22 juli 2009

Defining business strategies for implementation, based on a fundamental approach for abstracting business value from technology

A Stage Maturity Model for the adoption of an enterprisewide Service-Oriented Architecture (SMM-SOA)

Maarten Veger, woensdag 27 mei 2009

A Service-Oriented Architecture (SOA) is an architectural style that supports loosely coupled services to enable business flexibility in an interoperable, technology-agnostic manner. SOA adoption can be a solution to integrate the heterogeneous applications in an organization. In a SOA, existing applications are decomposed into application services, and business processes are decomposed into business services. Application services can be reused throughout the organization because their service descriptions are published in a service registry, and they can interact using standards for the exchange of messages. Application services are loosely coupled, and can therefore be orchestrated to automate business processes. By using standards for message exchange, service description and service discovery, functionality residing in different business functions can be composed to automate business processes that span different business functions.

SOA, de nieuwe religie

Wouter Keller, maandag 22 juni 2009

Als het over architectuur gaat begint iedereen over SOA. Jawel, die beruchte Service Oriented Architecture. Ook als de hele klantomgeving een grote monoliet is zoals SAP ERP zal en moet er weer een servicebusje onder. En natuurlijk overal stekkers op basis van open standaarden. Bij NORA struikel je over de bijbehorende geloofsbrieven. Andere geluiden worden niet op prijs gesteld. De nieuwe religie dus.

Semantics in Service-Oriented Architectures

Bart Vrijkorte, woensdag 08 april 2009

In rapidly changing markets it is of primary importance for organisations to be able to cooperate in a flexible manner with diverse external partners. in such a joint venture it is readily required to integrate business processes and their associated IT support.

A Service Register as an Information Intermediary

Arjen Oostrum, maandag 23 maart 2009

This research approaches the service register as an Information Intermediary. This enables the use of design theories which not only focuses on the technical aspects of delivering the right description to the user, but also the organizational processes and procedures to support this. The result is an attempt for creating an effective design for a service register.

Opportunities and Limitations of Business Intelligence in SOA-based Applications: a Delphi Study

Sefan Linders, vrijdag 06 maart 2009

The main goal of this thesis is to describe the relation between SOA and BI, by providing an overview of the opportunities and limitations of using BI in an organization that adopts SOA for building its applications. Opportunities describe how the adoption of SOA can improve the use of BI.

Recession proof SOA

Piet Jan Baarda, Martin van den Berg, vrijdag 23 januari 2009

SOA4SOA is the solution

Only extraterrestrials just arrived from outer space can have missed the fact that we are in a global economic recession right now. Maybe it will blow over soon, but many expect worse conditions ahead. Organizations prepare for a period with very little room to maneuver. Revenue is drying up and the only way to make a profit is to cut cost and wait for better times. Projects are stopped as it is recognized their business cases are no longer valid. This includes many SOA initiatives, even when based on solid business cases at the time. Only projects that directly reduce cost in a very short term are started or kept alive.

SOA livelyhood

Adrian Grigoriu, zondag 18 januari 2009

The good questions about SOA such as the relation to Enterprise Architecture (EA), is it architecture or integration and its success rate have recently re-emerged in dramatic public discussions. Rather than me listing a few of the blogs, please search the web with "SOA death".

A SOA visualisation for the Business

J.M. de Baat, maandag 10 november 2008

In this article, I would like to share some experiences with a visualisation for the business in a SOA environment. MediaWiki is the basis for the visualisation tool because it is a wide spread and well known environment. For this purpose, the normal static MediaWiki is enhanced with some dynamic features to support hyperlinks for the inter-relations between the entities in the SOA environment.

Your SOA needs a business case

Piet Jan Baarda, maandag 10 november 2008

Over the last couple of years there has been a tremendous interest in Service-Oriented Architecture (SOA). It can safely be classified as a hype. As hypes go it follows the Gartner hype cycle. We now seem to be in ‘Trough of disillusionment’. Signals of ‘SOA fatigue’ are appearing everywhere.

SOA mainstream

Hans Bot, woensdag 13 augustus 2008

In de laatste Gartner SOA hype cycle van juli 2008 is iets opmerkelijks gebeurd. SOA is officieel “mainstream” verklaard. Het is bezig de “slope of enlightenment” te beklimmen. Dat betekent dat Gartner het nu voor niet alleen voor “early adopters”, maar ook voor “followers” verantwoord vindt om het SOA gedachtegoed te adopteren en in de SOA technologie te investeren.

Naakte SOA

Een naakte SOA is een “back to basics” architectuur. De gedachte is even sympathiek als simpel. Het web is de beste architectuur die het vakgebied tot nu toe heeft voortgebracht. Sir Tim Berners-Leeheeft als geestelijk vader van het web een voorbeeldige prestatie verricht. Het web is schier oneindig schaalbaar, en het biedt een platform voor applicaties die in de verste verte niet te voorzien waren. Waarom zouden we het dan nu moeilijk maken met een ESB?

Justifying SOA and ESB, how not to...

Jack van Hoof, zondag 20 juli 2008

"Jack, I got this project where we are rethinking the structure and integration of our itinerary planner with other applications. You guys keep on telling to go for SOA and ESB. Could you please take some time for a cup of coffee with me and explain me what my benefits could be?" That is what one of our projects leaders asked me a couple of days ago.

The two worlds of SOA

Jack van Hoof, woensdag 02 juli 2008

Looking from the business side, there is the composition of business activities into autonomous business functions. These functions offer services to each other and communicate - preferably - events based to obtain their autonomy. Such a business service could easily be outsourced without any disruption of the overall business process. Such a business service can also easily be delivered (shared) to different business contexts (internal or external). I call this the Service Oriented Enterprise. This has nothing to do with IT.

SOA is een modegril

Iedereen die zegt dat SOA een hype is die wel weer overwaait, heeft niet echt begrepen waar SOA in essentie om gaat. SOA gaat namelijk om ontzuiling. Om het bestrijden van de aderverkalking die zoveel organisaties in zijn verstarrende greep houdt. SOA draait om het moderniseren van bedrijfsmodellen. SOA draait om flexibel kunnen meebewegen met een organisatie die niet langer meer in staat is om jaren vooruit te voorspellen welke kant de ontwikkelingen op zullen gaan. SOA is Serving your Organization with Agility.

The worldwide pitfall of SOA

Jack van Hoof, woensdag 25 juni 2008

The promise of SOA is better integration, cleaner data and a higher level agility. But the promise of SOA also is decoupling. The decoupling promise is in contradiction with the way most people are promoting SOA: synchronous services calls.

Be-SOA-zint eer ge begint

Lydia Duijvestijn, zondag, 01 juni 2008

Al een paar maal ben ik het nu tegengekomen; de opmerking dat de term "SOA" in de context van een bedrijf beter niet gebruikt kan worden. Men noemt het liever anders of helemaal niet. Je zou hieruit kunnen concluderen, dat niet alle in Nederland actieve bedrijven onverdeeld blij zijn met de term "SOA"; Dit woord heeft toch een ongewenste bijbetekenis. Het klinkt of je een nare ziekte kunt oplopen wanneer je je aan "onbeschermde" "service-orientation" waagt.

SOA, to do or to buy?

Adrian Grigoriu, vrijdag 30 mei 2008

A definition of architecture states that it is the structure of a system and the description of its components and interconnections. As a structure, the architecture exists in any system, no matter how convoluted; and it can be described by an architecture diagram.

Architecture Patterns for Enterprise-wide SOA

Borjan Cace, dinsdag 22 april 2008

Service Oriented Architecture has entered the mainstream of business applications and articles about SOA continue to proliferate. However, texts that share people’s real-life experiences with SOA are scarce. Partly this can be attributed to difficulties in sharing architectural knowledge in a structured way.

Hebben we een trias politica nodig voor SOA?

Lydia Duijvestijn, zaterdag 05 april 2008

"SO(A) Architecture" betreft de vaststelling welke diensten nodig zijn om je bedrijf fatsoenlijk te kunnen draaien en aan welke eisen (KPIs) deze diensten moeten voldoen. "SOA Governance" draagt vervolgens zorg, dat de architectuur wordt nageleefd en er geen wildgroei ontstaat in het dienstenpalet. "SOA Management" bemoeit zich met het monitoren en meten of het dienstenpalet wel aan de eisen voldoet en rapporteert daarover.

SOA en vliegangst

Alcedo Coenen, vrijdag 04 april 2008

Er lopen momenteel veel discussies over de zin en onzin van SOA. De discussies worden steeds scherper: enerzijds heb je deskundigen die beweren dat zolang je de ROI van SOA niet kunt aantonen er geen reden is om SOA toe te passen (de nuchteren), anderzijds heb je deskundigen die de overtuiging versterken dat SOA toch echt een veelbelovende architectuurstijl is (de overtuigers). Ik reken mijzelf tot de overtuigers, maar begin zo langzamerhand te twijfelen aan de effectiviteit van de argumenten. We moeten hier volgens mij anders mee omgaan, wat ik wil toelichten met twee verschillende inspiratiebronnen.

Gardening in the services jungle

Lydia Duijvestijn, zondag 23 maart 2008

The new world, in which everything you could possibly think of will be packaged "as a service" (business processes, applications, information and even infrastructure ...) calls for strict governance and management. After all, how can an enterprise be sure that the services landscape upon which their business depends, does not grow into an impenetrable jungle. We all have seen "enterprise systems charts" that have the shape of complex labyrinths with corners that nobody likes to visit. Most of us have been working on engagements that aspired to bring order in this labyrinth by implementing some form of an "enterprise architecture".

Babylonische SOA

Ruud van Vliet, dinsdag 19 februari 2008

Ik las laatst een blog van David Straus waarbij hem werd gevraagd wat er na SOA zou komen. Hij weigerde dat te beantwoorden want 'we kunnen SOA nog niet eens goed op de rit krijgen'. En vervolgens volgt een obligaat lijstje met best practices om van SOA een succes te maken.

SOA, the hidden benefits

Adrian Grigoriu, vrijdag 08 februari 2008

Agility and technology reuse are the major benefits associated to SOA. The reality is that SOA, frequently approached outside an Enterprise Architecture context, is developed incrementally, without the benefit of the big picture the Enterprise Architecture delivers. As a consequence, the promised agility is achieved late, towards the end of the SOAisation of your Enterprise when technology reuse may require costly redesign.

SOA: no silver bullet

Danny Greefhorst, woensdag 30 januari 2008

As an IT professional I am often confronted with people that try to convince others that SOA and ESB are the holy grail. Such statements simply give me goosebumps. As a subject matter expert I know that although SOA and ESB do provide a lot of best-practices, they do not provide the ultimate solution. Also, most of these best-practices have been around for a lot of years and SOA and ESB are simply new labels pushed by IT providers. I will explore SOA and ESB in a little more detail in the next two sections and support my previous statements with specific insights.

Het inrichten van een SOA governance levenscyclus

Tom Schepers, Maria Eugenia Iacob, Rob de Maat, Pascal van Eck, vrijdag 18 januari 2008

De verspreiding van diensten in een Service-Oriented Architecture (SOA) maakt het moeilijk om deze omgeving in controle te houden. Diensten worden op verschillende plekken in de organisatie beheerd, waardoor de samenhang verloren kan gaan. Het concept van SOA governance is ontstaan om een oplossing te bieden voor het sturingsprobleem in SOA’s.

SOA Terminology and the “SOA Reference Model” of OASIS

Borjan Cace, maandag 14 januari 2008

The vocabulary we use to communicate about Service Oriented Architecture is vague and is causing confusion. The negative effects caused by the lack of precision are most obvious when we communicate outside of the community of SOA professionals.

Service Oriented Architecture - Implementing the framework for Business-ICT alignment

Wouter Meijers, Peter Valkenburg, Frank Broeze, woensdag 21 november 2007

The ancient divide between business and IT has been the subject of debate for a long time. In the last few years the predominant answer has become Service Oriented Architecture (SOA), the architectural style that puts welldefined functional components, services, at the centre of business-ICT alignment. Development of SOA is often primarily understood as a program of introducing web services, i.e., technical components that use a set of web-based standards.

Data Integration in a Service-Oriented Architecture - A Strategic Foundation for Maximizing

Bert Oosterhof, woensdag 21 november 2007

As business and IT managers assess strategies for service-oriented architecture (SOA), it is crucial to recognize the role that data integration plays in enabling an SOA to deliver on its potential. Many early SOA initiatives have focused on high-level application integration that abstracts business logic to more effectively broker processes, messages, and services, and enable cost-effective reusability.

ICT-ondersteuning van een SOA kan niet zonder EA

Jan van der Meer, woensdag 21 november 2007

In het kader van Enterprise Application Integration (EAI) bij Meavita West, één van de werkmaatschappijen van Meavita Nederland, werd een koppeling ontwikkeld tussen twee applicaties. Hierbij werd gebruik gemaakt van een Tibco Enterprise Service Bus. De koppeling werd ontworpen vanuit een gegevens(uitwisselings)perspectief, maar kon (tot nu toe) niet goed gerealiseerd worden. In dit artikel beschrijven we hoe de koppeling tot stand kwam, de analyse van wat er fout ging en welke consequenties wij daar uit trekken voor de toekomstige werkwijze bij onze organisatie.

Geografische Informatie, killer-app voor SOA

Ron Bloksma, Lieke Verhelst Arie Duindam, woensdag 21 november 2007

Misschien lag het aan de pragmatische houding van de geodetische ingenieurs en Gis-specialisten. Misschien was het het kleine wereldje. Hoe het ook zij, de OpenGIS Web Map Server Interface Implementation Specification was een feit in April 2000, ruim 2 jaar eerder dan de W3C, die de Working Draft van de Web Services Architecture eind 2002 publiceerde.

SOA and the Virtualization of the Enterprise

Adrian Grigoriu, donderdag 11 oktober 2007

Porter conceptualized, in the 80s, the Value Chain (VC) of an Enterprise. A VC categorizes the business functions of a company in primary (operations) and secondary (support) functions. Porter also introduced Value Networks/Systems consisting of a string of Value Chains contributing to the delivery of the end product or value where each VC is implemented by a separate Enterprise.

A Service-Oriented Architecture for a Flexible Digital Public Archive

Henk Jonkers, Christian Wartena, Hugo ter Doest, maandag 17 september 2007

This paper reports on the development of a service-oriented architecture in a project that aims to realise a digital archive for long time preservation of digital objects of the municipality of Rotterdam. The architecture is based on the Records Management Continuum, which argues that archiving starts with the creation of an object.

The MAIS approach to web service design

Marzia Adorni, Francesca Arcelli, Danilo Ardagna, Luciano Baresi, Carlo Batini, maandag 13 juni 2005

This paper presents a first attempt to realize a methodological framework supporting the most relevant phases of the design of a value-added service. A value-added service is defined as a functionality of an adaptive and multi-channel information system obtained by composing services offered by different providers. The framework has been developed as part of the MAIS project.

Modeling Services using Contracts Identifying Dependencies in Service–Oriented Architectures

Thibault Estier, Beat Michel, Oliver Reinhard, maandag 05 juni 2006

Design by contract is a well-established paradigm in software engineering. Bertrand Meyer first introduced the rigorous distinction between the responsibilities of service provider and service consumer for fine grain software artifacts (classes). This paper considers service contracts in the context of service-oriented architecture for complex enterprise information infrastructures.

UWV, SOA what?

Mary Beijleveld, woensdag 05 september 2007

Als niet voor de hand liggend onderwerp voor haar afstudeerscriptie voor de doctoraaltitel bedrijfskunde heeft Mary Beijleveld, in dienst bij UWV, Service Oriented Architecture (SOA) genomen. Dat is te zeggen: Niet zo voor de hand liggend voor bedrijfskundigen ofwel voor de business. Immers, de in de ogen van o.a. architecten zo noodzakelijke aligment tussen ICT en de business is nog ver te zoeken.

Fact Oriented Business Service Modeling

Peter Bollen, vrijdag 22 juni 2007

In this paper we will present the results of research into factoriented business service modeling. The set of modeling constructs that are defined in this paper are fully ‘compatible’ with the models in the dataoriented perspective in the fact oriented school of conceptual modeling.

The Service-Oriented Enterprise

Christoph Schroth, vrijdag 11 mei 2007

Today’s organizations are changing with respect to both structure and internal working processes. As a consequence of trends such as globalization, deregulation and highly volatile markets, corporations are forced to increase their responsiveness to temporary requirements or business opportunities. Most existing organizational theories do not apply to the emerging sort of enterprise which incorporates principles such as structural decentralization, loose coupling of autonomously acting business units as well as complexity hiding on the basis of uniform interfaces.

Teaching Enterprise Architecture and Service-Oriented Architecture in Practice

Alain Wegmann, Gil Regev, José Diego de la Cruz, Lam-Son Lê, Irina Rychkova, vrijdag 11 mei 2007

Many companies expect their IT developers to understand their business strategy and to specify IT systems that will impact favorably the execution of their business strategy. Enterprise Architecture (EA) and Service-Oriented Architecture (SOA) address these issues. In this paper, we present a course that introduces EA and SOA to undergraduate CS students. The course is based on an immersive problem-based pedagogy coupled with role playing.

Service Oriented Architectuur van Dragon1 werkt bij MEAVITA

Mark Paauwe, woensdag 23 november 2005

Dit long paper is bedoeld ter kennisdeling in de zorg in Nederland. Directieleden, managers en informatie architecten verkrijgen met dit artikel inzicht in wat SOA en de ESB is en waarom het zou kunnen of moeten worden ingezet om ambities te realiseren in hun organisatie en hoe dat het beste kan worden aanpakt. De tussentijdse lessons learned van dit traject dat nog volop loopt wil Meavita graag delen met andere organisaties in de zorg.

Service-oriëntatie bij Unive Verzekeringen

Jeroen Kurk, woensdag 23 november 2005

In 2004 heeft Univé Verzekeringen haar vernieuwde visie op de inrichting van haar informatievoorziening gedefinieerd. Een omslag in denken. Een visie die ook binnen de muren van Univé de service-georiënteerde architectuur introduceert. Geen verkokerde systeemarchitectuur maar een samenspel van componenten die de benodigde functionaliteit oplevert.

SOA agility in practice

Alcedo Coenen, maandag 09 oktober 2006

ING Card built an application for its customer base that enables it to link to new websites, implement new product features, and maintain credit scoring rules, easily and quickly. It achieved this by applying three construction principles, one of which was service orientation. This article describes the application, and explains how SOA helped to meet the business needs of a credit card issuer with particular challenges.

Service Oriented Enterprise Architecture

Danny Greefhorst, donderdag 16 november 2006

With the e-business explosion of the past few years corporations were, and still are, faced with the challenge of time to market more than ever before. As a result the processes and applications that enable the enterprise were heavily augmented, extended, or both. Consequently, corporations currently have numerous disparate applications that provide similar and overlapping functionality and that are based on legacy architectures.

SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur

Jaap Schekkerman, dinsdag 16 januari 2007

Service Oriented Architecture staat volop in de belangstelling en veel IT leveranciers promoten hun SOA oplossingen via diverse kanalen. Wat hierbij belangrijk is, is om te onderkennen dat SOA geen technologie oplossing onder de IT motorkap is maar dat service orientatie een manier van inrichten en vormgeven van de organisatie is en derhalve een inrichtingsstijl van de Enterprise.

Sponsoren

Advertenties

Je kunt hier adverteren

© 2019   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden