Visualisatie van Enterprise Architectuur ten behoeve van het strategisch besluitvormingsproces

Paul Wokke, 20 november 2012

Met het oog op morgen: Visualisatie van Enterprise Architectuur ten behoeve van het strategisch besluitvormingsproces.
Adviesrapport met inventarisatie en aanbevelingen.

Visualisatie van EA kan als kennisintensieve informatiedrager een waardevolle bijdrage leveren aan het strategisch beslissingsproces. Dat belang wordt vooralsnog onvoldoende erkend. Architecten slagen er niet in de toegevoegde waarde van hun visualisatie aan te tonen als beslissingsinstrument bij door het topmanagement te nemen strategische beslissingen.
Dit adviesrapport bevat een inventarisatie en aanbevelingen ten aanzien van de centrale vraagstelling:
Welke EA-visualisaties zijn geschikt voor het topmanagement ter ondersteuning bij het nemen van strategische beslissingen?

Het antwoord is gezocht, gebruikmakend van ondermeer een enquête en diverse interviews met architecten en consultants, op de raakvlakken van de drie pijlers van het onderzoeksdomein: enterprise architectuur, visualisatie en strategie.
Diverse aspecten worden belicht, zoals eigenschappen van formele modellen en informele afbeeldingen en de situationele factoren die van grote invloed zijn op de keuze daartussen. Ten aanzien van de effectiviteit en efficiëncy van de visualisatie blijken mental images en visual thinking krachtige hulpmiddelen die de communicatieve informatiewaarde kunnen verhogen.
Het adviesrapport bevat tevens de resultaten van het kwantitatief onderzoek (enquêterapport).

Het project, waarvan het NAF de opdrachtgever was, maakte onderdeel uit van de afstudeeropdracht naar Visualisatie van Enterprise architectuur (Hogeschool Arnhem Nijmegen, deeltijdopleiding ‘Bedrijfskundige Informatica’).

Adviesrapport deel 1: pdf

Adviesrapport deel 2: pdf

Adviesrapport deel 3: pdf

Enquêterapport: pdf

ManagementsamenvattingOpmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden