De bijdragen van Martijn Sasse (12)

Digitale architectuur voor duurzaamheid

De combinatie van digitale architectuur en duurzaamheid stijgt met stip in de belangstelling. Ook architecten van de digitale wereld kunnen substantieel bijdragen aan realisatie van de Goals for Sustainable Development. Dat gaat een stuk verder dan “digitale duurzaamheid” zoals dat…

Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Sasse op 23 November 2018 op 11.30 — Geen reacties

Informatietechnologie beïnvloedt toekomstscenario's democratische rechtsstaat

De Rechtspraak stelt in Verder bouwen aan het huis van de rechtsstaat: De wereld verandert door technologische en politieke ontwikkelingen razendsnel. Aan de hand van scenario’s heeft de Rechtspraak in kaart gebracht hoe op…

Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Sasse op 12 Mei 2017 op 11.56 — Geen reacties

Nieuwe rollen voor de agile architect

De rol van architecten verandert als je steeds meer agile gaat ontwikkelen, zowel in business als IT. Dit is inmiddels wel bekend. Tijdens een brainstorm met collega’s is daarbij het volgende beeld geboren, dat ik graag met jullie wil delen. Daarbij gaat het vooral over hoe je als architect…

Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Sasse op 21 September 2016 op 21.54 — Geen reacties

Principe mining: architectuur ondersteunen met data intelligence

Het fenomeen van process mining is breed bekend: door analyse van data in business proces systemen zichtbaar maken hoe processen werkelijk verlopen en de waarden meten die de kwaliteit van het proces tonen. Naar analogie van dit fenomeen zou het ook mogelijk moeten zijn om door analyse van data in ICT systemen de architectuurprincipes zichtbaar te…

Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Sasse op 1 Maart 2016 op 21.30 — Geen reacties

Kwaliteit van ICT: bespreekbaar en grijpbaar

Tijdens het Landelijk Architectuur Congres 2015 is in een parallelsessie gewerkt aan een architectuur voor de kwaliteit van ICT. Tijdens de sessie zijn we met een aantal architecten in gesprek geweest over kwaliteit van ICT aan de hand van een visualisatie van het ISO 25010 kader. Conclusie: we kunnen veel meer grip krijgen op de kwaliteit van ICT door die kwaliteit…

Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Sasse op 11 December 2015 op 15.25 — 1 commentaar

Katern integrale kwaliteit: wie helpt mee?

In eerdere bijdragen heb ik geschreven over een architectuur voor kwaliteit en de noodzaak om veeleisend te zijn waar het om…

Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Sasse op 18 September 2015 op 10.00 — Geen reacties

Architectuur voor ICT kwaliteit: veeleisend zijn moet en kan

De informatievoorziening is anno 2015 een complexe technologische en organisatorische constructie met een grote impact op het functioneren van mensen en organisaties. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van ICT. Neem je het managen van de ICT kwaliteit serieus, dan kan de moed je snel in de schoenen zakken. Wat begint met een paragraafje non-functionals in een project start…

Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Sasse op 3 April 2015 op 16.43 — Geen reacties

Apple watch: hype of trend? In relatie tot architectuur: haat of liefde?

Soms lijkt het alsof hypes en architectuur elkaar moeilijk verdragen. Vanuit het perspectief van architecten komen hypes vaak over als ondoordachte kortstondige en hevige wensen van eindgebruikers en (vooral ook) bestuurders die dwars door de netjes opgebouwde projecten en systemen heen gaan. Voor aanhangers van hypes zijn architecten vaak de zwartdenkers die alleen maar…

Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Sasse op 5 Maart 2015 op 16.33 — Geen reacties

Kwaliteit van ICT onder architectuur

Digitaliseren betekent dat steeds meer verschillende mensen gebruik maken van steeds meer gedeelde informatie via een gedeelde informatievoorziening: de cloud. Dit schept nieuwe mogelijkheden voor mensen en organisaties. Het stelt tegelijk nieuwe eisen aan de borging van de kwaliteit. Dit betreft diverse aspecten: van flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid tot beveiliging en beschikbaarheid. Digitalisering vraagt om een evolutie van het kwaliteitsstelsel dat aan de digitale infrastructuur…

Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Sasse op 2 Februari 2015 op 11.05 — Geen reacties

Op weg naar een nieuwe architectuur voor de digitale wereld

Tijdens het Landelijk Architectuur Congres en het Nationaal Management & IT Symposium hebben wij aandacht gevraagd voor het vraagstuk hoe om te gaan met de veranderingen in de wereld om ons heen. Wij, dat zijn de auteurs van het boek Ruimte voor mens en organisatie, visie en aanpak voor de digitale samenleving. Dit boek is het eindpunt van een proces, en tevens het beginpunt van een nieuwe reis: welke vernieuwingen kunnen en moeten we doorvoeren in architecturen van business en IT? Een…

Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Sasse op 12 December 2014 op 16.37 — Geen reacties

Andere architecten vinden met geavanceerde zoekopdracht

Heb je de geavanceerde zoekopdracht al eens geprobeerd op de leden pagina van de community?In een vorige blogbijdrage vertelde ik over de mogelijkheid om je profiel uit te breiden met informatie over jouw architectuurwerk. Een aantal van ons heeft dit inmiddels gedaan. Dat maakt het mogelijk om gerichter te gaan zoeken naar collega…

Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Sasse op 28 November 2012 op 21.29 — Geen reacties

Vul je profiel aan met meer informatie over jouw architectuurwerk!

In het kader van de uitbouw van Via Nova Architectura naar een sociaal netwerk voor architecten hebben we een aantal extra velden toegevoegd die je kan invullen op jouw profielpagina.

Deze velden zijn binnen VNA doorzoekbaar zodat je vindbaar wordt voor anderen en anderen kan vinden. Neem dus op een slimme manier wat steekwoorden op in jouw profielbeschrijving , architectuurportfolio of vrije tekstveld!Om je profiel bij te werken: ga naar "Mijn pagina" in "Community".…

Doorgaan

Toegevoegd door Martijn Sasse op 13 November 2012 op 21.41 — Geen reacties

Sponsoren

Advertenties

© 2021   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden