Op 26 september organiseert de SIG architectuur van het KNVI samen met de werkgroep kritisch denken van informatie een sessie over kritisch denken. In de sessie wordt een inleiding gegeven in het onderwerp, worden een aantal technieken voor kritisch denken gepresenteerd en gaan we aan de slag met een aantal concrete vraagstukken op het gebied van informatie.

Kritisch denken is een vaardigheid die handvatten biedt om de natuurlijke aanleg iets te geloven te beteugelen en verborgen aannames, onlogische redeneringen en denkfouten te herkennen en te voorkomen. Kritisch denken is waarschijnlijk al zo oud als de mensheid. Boeddha en Socrates gebruikten al kritische vragen om te bepalen of op autoriteit gebaseerde kennis rationeel, helder en logisch consistent kan worden gerechtvaardigd. Kritisch denken verduidelijkt doelen, onderzoekt aannames, onderscheidt verborgen waarden, evalueert het bewijs, volbrengt acties en beoordeelt de conclusies. Het vraagt bereidheid om je eigen redeneringen kritisch te evalueren en je overtuigingen te herzien wanneer de hiervoor noodzakelijke argumenten zich aanbieden.

Danny Greefhorst zal een algemene inleiding op het onderwerp verzorgen en met name ingaan op de denktechniek die wordt beschreven in het boek "Critical Thinking" van Linda Elder en Richard Paul. Deze denktechniek kijkt vanuit acht perspectieven naar vraagstukken, zodat een gestructureerde analyse plaats vindt van deze vraagstukken. Daarnaast beschrijft een aantal kwaliteiten waarmee naar het denken wordt gekeken. Het basisidee is dat alles wat we voelen en doen wordt bepaald door de kwaliteit van ons denken.

Alcedo Coenen zal een aantal denktechnieken presenteren uit het boek “Denkgereedschap 2.0” van Paul Wouters. In dit boekje geeft Wouters acht denkgereedschappen die hij heeft gedestilleerd uit de geschiedenis van de filosofie. Elk stuk gereedschap staat voor een belangrijke wijsgerige stroming. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld de winkelhaak als analogie voor ‘de transcendentale methode’. Het staat voor het besef dat de mens zijn eigen maten en vormen oplegt aan de dingen’. De mens neemt de werkelijkheid niet waar zoals die is, leerde Immanuel Kant in de achttiende eeuw, maar legt zijn ordening eraan op. Daarom is het belangrijk te onderzoeken welke ordening dat is.

P.P. Verroen hanteert als uitgangspunt dat je complexiteit in je organisatie niet zomaar op kunt lossen, maar deze wel bediscussieerbaar en beslisbaar in kaart kunt brengen. In zijn presentatie worden een aantal instrumenten gepresenteerd en toegelicht die daarbij kunnen helpen. Een PAC schema brengt de aannames onder omdat/daarom-uitspraken in kaart. Een MAC schema kan gebruikt worden om de afwegingen bij keuzes bediscussieerbaar te maken. Een Plus-Min-Interessant-tabel help om de bij keuzes en aannames gehanteerde waarden te bediscussiëren.

In het workshopdeel gaan we gezamenlijk aan de slag met de gepresenteerde denktechnieken. Die laten we los op een aantal stellingen op het gebied van informatie, die deels voorgedefinieerd zijn en deels door de deelnemers zelf te bepalen.

Meer informatie en inschrijfmogelijkheid kun je vinden op de KNVI website.

Weergaven: 200

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

Je kunt hier adverteren

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden