7 goede redenen om met Visuele Enterprise Architectuur op basis van Dragon1 te gaan beginnen

In mijn praktijk als architect zie ik elke dag weer bij elke organisatie zeven goede redenen om visuele enterprise architectuur te introduceren. En daarmee bedoel ik in feite niet meer dan voor elk vraagstuk en discussie een visualisatie te maken, en deze gebruiken om gezamenlijk de volgende stap te kunnen zetten in de richting van een gedragen en realistische oplossing. Hieronder een aantal redenen die ik mijn vernieuwde boek over Visuele Enterprise Architectuur op innovatieve visuele wijze heb uitgewerkt:

Reden #1: scoping – Er is een belangrijk project in zwaar water terecht gekomen. Alleen is op basis van de opdracht aan de projectleider en het goedgekeurde projectplan niet helemaal helder wat de scope is van het project. Een visualisatie zoals een omgevingschets of ontwerpschets van de oplossing geeft hierbij uitkomst.

Reden #2: alignment / afstemming – Een project heeft een prachtig computersysteem opgeleverd, alleen ondersteunt dit het werkproces uitermate slechts. Sterker nog de werkprocessen moeten nu eigenlijk worden aangepast op het systeem en de gebruikers moeten eerst een half jaar op cursus. Een visualisatie waarin processen en applicaties op elkaar worden afgestemd had aan het begin van dit project veel ellende kunnen voorkomen.

Reden #3: onrust opheffen – Stel een project loopt al heel lang en is al vaak van koers gewijzigd. De medewerkers weten nu echt niet meer wat op ze afkomt. Het is dan slim om een artist impression te maken voor de medewerkers die begrip, inzicht en overzicht creëert in de impact die de oplossing gaat hebben. Tip: breng met foto’s de nieuwe situatie in beeld.

Reden #4: discussie op gang helpen en kanaliseren –  Als een organisatie een fundamentele strategische verandering doormaakt kan het goed zijn om over bepaalde onderwerpen een discussie op gang te helpen. Bijvoorbeeld over thuiswerken en bijhorende discipline en motivatie, of het outsourcen van een bedrijfsproces en daarmee gepaard gaand de personele veranderingen. Door nu een archigraphic te maken (een architectuur infographic van 1m50 x 50 cm) waarop het concept thuiswerken of outsourcing op een laagdrempelige en begrijpelijke speelse wijze staat afgebeeld en deze op te hangen bij de koffieautomaat, komt op constructieve wijze de discussie op gang.

Reden #5: duidelijkheid verschaffen naar belanghebbenden – Veel afdelingsmanager krijgen naar hun zin te weinig inspraak voor een verandering in de organisatie. Bijvoorbeeld de eisen die ze vanuit hun aandachtspunten en afdeling stellen aan een nieuw product, dienst, bedrijfsproces of applicatie worden maar deels overgenomen of gehonoreerd. Dit kan onnodig hakken in het zand veroorzaken. Wat dan uitkomst biedt is om vanaf het begin af aan het inventariseren van eisen aan de hand van functionele en technische visualisaties van de oplossingsrichting te doen. Een architect kan hiermee laten zien aan belanghebbenden, zoals afdelingsmanagers die eisen stellen, waar hun eisen terecht komen en waarom bepaalde eisen niet gehonoreerd (kunnen) worden.

Reden #6: geld en tijd besparen – Iedereen kent wel een project waar op een gegeven moment door een onverwachte situatie een keuze werd gemaakt die weken of maanden tijd kostte waarbij er iets werd gemaakt dat uiteindelijk toch niet werd gebruikt. Men had te snel en te ondoordacht gehandeld.  Veel van dit soort projecten blijken achteraf niet of nauwelijks een ontwerp of programma van eisen te hebben gehad.  Als in deze projecten van meet af aan op een A0-poster alle onderdelen van een oplossingen  met elkaar in samenhang overzichtelijk in beeld gebracht worden, waarbij de eisen uit het PvE worden gerelateerd aan de onderdelen en de onderdelen worden gelinked aan projectactiviteiten, dan wordt er veel tijd en geld bespaard. Als was het maar omdat van te voren het duidelijk wordt dat er niets vergeten is.

Reden #7:de klagende architect die nooit een opdracht krijgt helpen – Hoeveel architecten klagen wel niet dat ze te laat bij verandering betrokken worden en maar geen opdrachten krijgen van hogerhand om een architectuur voor de verandering op te stellen. Een uitkomst hierbij is om de architect te prikkelen en te inspireren een portfolio van succesvolle visualisaties uit het verleden te maken en deze geregeld onder de aandacht bij potentiële interne opdrachtgevers te brengen.

Ik wil echt niet beweren dat alles met visualisaties is op te lossen, maar ik weet 1 ding zeker: visualisaties helpen altijd om de volgende stap te zetten in de richting van een werkbare oplossing!

Mark is auteur van het boek ‘Visuele Enterprise Architectuur

Weergaven: 143

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

Je kunt hier adverteren

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden