Apple watch: hype of trend? In relatie tot architectuur: haat of liefde?

Soms lijkt het alsof hypes en architectuur elkaar moeilijk verdragen. Vanuit het perspectief van architecten komen hypes vaak over als ondoordachte kortstondige en hevige wensen van eindgebruikers en (vooral ook) bestuurders die dwars door de netjes opgebouwde projecten en systemen heen gaan. Voor aanhangers van hypes zijn architecten vaak de zwartdenkers die alleen maar beren op de weg zien en een vlotte implementatie van die mooie verleidelijke nieuwe oplossingen tegenhouden. Tegelijk zou je zeggen dat fraaie architecturen toch samen zouden moeten gaan met creatieve innovaties. Is er een liefdesrelatie mogelijk?

Voor architecten zijn trends al meer acceptabel dan hypes. Je zou kunnen zeggen dat je van een hype tot een trend kan komen als je de meer duurzame eigenschappen van een hype kan herkennen en duiden. In architectuurtermen is een hype te beschouwen als een implementatie van een generiek innovatief patroon: bijvoorbeeld de ipad als implementatie van het patroon tablet. Als je dat patroon vervolgens weet te vertalen naar de essentiële eigenschappen die daadwerkelijk waarde toevoegen voor mens en/of organisatie, niet alleen nu even maar op een duurzame manier, dan kan je spreken van een trend.

In het boek Ruimte voor mens en organisatie, visie en aanpak voor de digitale samenleving, hebben we geprobeerd een aantal majeure ontwikkelingen te onderkennen. Dat heeft geleid tot het model van de digitale orde.

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat we de ontwikkelingen van de digitale infrastructuur beschreven. Op het moment dat ik dit stukje schrijf staan we aan de vooravond van de verkoopstart van de Apple watch: een nieuwe hype, een flop of een implementatie van een trend (wearables)? Moet ik een Apple watch negeren (als IT-er ga ik toch niet over horloges, duh?), moet ik de hype die het genereert haten en vooral de beren op de weg zien (veel te klein, daar kan je toch niets op presenteren of bedieningsfuncties aan geven?) of is het een kansrijk voorbeeld van een bredere trend om liefdevol te omarmen en serieus op in te spelen? Als architect probeer ik concrete vragen graag te plaatsen in een perspectief. Hier volgt een poging.

De eerste gedachte bij een Apple watch is dat het een nieuwe loot aan de stam van mobiele apparatuur is. Discussies gaan erover of het een product vervangt (in plaats van een iPhone die de iPod al heeft vervangen) of dat het een aanvulling is op andere devices. Apple positioneert (uiteraard) de watch als een aanvulling, dan zouden we de trend “Mobile” moet gaan omdopen in “Multi”. Dat laatste ben ik een voorstander van. Ook in de zakelijke context van bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken. Een architectuur voor een nieuwe werkomgeving biedt ruimte aan flexibiliteit voor mensen om gebruik te maken van vele devices in wisselende omgevingen. Daar past best een wearable bij zoals een Apple watch. Hmm, toch maar eens wat serieuzer naar kijken.

De Apple watch blijkt ook allerlei “Internet of Things” functies te bevatten. Sensoren om lichaamsfuncties te meten, een “taptic engine” die je via een soort trilfunctie signalen geeft en contactmogelijkheden die (volgens publicaties op internet) bijvoorbeeld je autosleutels kunnen vervangen. Dit soort functies maken ook onderdeel uit van robotica-toepassingen. Wordt ik als drager van zo’n Apple watch (of een wearable van een andere producent) al een beetje een robot? Zakelijk zou het best aardig zijn als ik om mijn pols mijn personeelspas zou dragen die via near field communicatie allerlei functies kan ontsluiten, triggeren of valideren.

Zo redenerend kom ik al meer uit op de functionele kant van een Apple watch. Er komt nog weer meer (big) data beschikbaar. En het biedt een nieuw kanaal om big data toe te passen in voor mij relevante situaties (met behulp van analytics toepassingen). Ik kan er iets persoonlijks aan toevoegen en dat weer delen via een kanaal dat dicht tegen mij als persoon aan zit (namelijk om mijn pols). Lopen straks onze BHV-ers rond met een watch in plaats van een portofoon? Dit zal afhankelijk zijn van de apps die beschikbaar komen. Kijk nou kom ik op vertrouwder terrein voor architecten.

Gaat de watch een nieuwe impuls geven aan apps? Komt er een vervolg op de “Social” trend? Ik hoop het. En ik hoop dat zo’n klein apparaat ons noodzaakt om nog weer scherper na te denken over de essentiële eigenschappen die techniek zo dicht bij mensen brengt. Ik heb als mens graag de beschikking over functies die mij helpen bij de vijf voor mij essentiële dialogen: de kenweg, de keuzeweg, het ritme tussen denken en doen, de ontmoetingsweg in mijn relatie met andere mensen en mijn dialoog als mens met de techniek die mij omringt. (Lees hoofdstuk 3 van ons boek voor een beschrijving van de dialogen). En dit klinkt mij echt wel als een architectuurvraagstuk in de oren.

Zo redenerend lijkt een item als de Apple watch een serieuze kans te kunnen bieden voor architecten. Het is een aanvulling op de mogelijkheden die bestaan dankzij cloud en connectivity. Het is een kans die groter zal zijn naarmate meer clouddiensten als nutsvoorziening beschikbaar komen. En het is een kans die meer zal betekenen als we deze benutten in de gedeelde digitale ruimte waarin we inmiddels leven. Een mooie visualisatie hiervan levert die andere grote (tegen)speler Microsoft in de meest recente Productivity Future Vision.

En de consequentie? Misschien toch maar overwegen om als architect een visie op horloges te ontwikkelen en als IT-club ook horloges te gaan leveren. Het lijkt niet zo’n enorme disruptie van de IT-markt, tot je er verder over na gaat denken …..

Weergaven: 246

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden