Business Architectuur is veel en veel belangrijker dan ICT Architectuur

Meer doen met minder geld en slimmer gebruik maken van de tijd en je mensen in de organisatie gaat beter met een overzichtelijk en inzichtelijke business architectuur!

Veel organisaties hebben mensen in dienst die de architectuur van de ICT in kaart brengen en met succes. Allerlei risicoverhogende, kostenverhogende, complexiteitsverhogende, kwaliteitsverlagende en prestatieverlagende aspecten worden eenmaal in beeld gebracht effectief bestreden.

De ICT-architectuur tracht men ook steeds vaker af te stemmen op de business architectuur. Veelal zien de architecten die ICT-architectuur in kaart brengen de noodzaak ervan in om de business architectuur ook in kaart te brengen. Echter de personen die eigen verantwoordelijk ervoor zijn om deze business architectuur in kaart te brengen (zijnde NIET it-ers), zien dat vaak niet.

Veel zaken die aan de business kant leiden tot risicoverhoging, kostenverhoging, complexiteitsverhoging, prestatieverlaging en kwaliteitsverlaging hebben weinig tot niets met ICT te maken. 

Aan de businesskant van de organisatie zijn ze natuurlijk niet gek. Ze zijn hard bezig met LEAN-projecten, zaakgericht werken, complinacy & transparency en noem het maar op om de buisiness efficienter en effectiever te maken.

Wat we aan de ICT kant zien is dat ICT-architectuur een einde maakt aan onnodige suboptimalisaties (let wel soms is suboptimalisatie te beargumenteren) die bijvoorbeeld naast kostenverhoging ook kunnen leiden tot gegevensinconsistentie of beveiligingslekken.

Aan de businesskant krijg ik vaak het idee dat bij gebrek aan business architectuur de organisatie veel kansen laat liggen. Bijvoorbeeld onnodige suboptimalisatie uit de organisatie te halen. Werkprocessen lopen vaak optimaal, maar bedrijfsprocessen of ketenprocessen zijn doorgaans drama's, of de productgroepen en dienstengroepen blokkeren cross selling en up selling. Door hard te werken krijgen medewerkers met veel overhead en inefficiency toch de dienstverlening aardig op niveau, maar als de organisatie een flinke draai wil maken werkt de inefficiente business architectuur dan toch echt tegen.

Daarom zeg ik: Wil een organisatie vandaag haar torenhoge ambities realiseren dan is een business architectuur vele malen belangrijker dan ICT-architectuur. Vaak worden de capaciteiten van ICT onvolledig benut. Je zou bij wijze van spreken de ICT van 2 jaar geleden ook kunnen gebruiken, maar dan op een meer slimme wijze vanuit de business.

Een ministerie, gemeente, bank, verzekeraar, telecom organisatie of ZBO die vandaag de dag geen samenhangend overzicht en inzicht heeft identiteit, missie, visie, uitgangspunten, doelen, markten, klanten, producten, diensten, processen, zaken, middelen, financien, planning, bedrijfsfuncties en bedrijfscapabiliteiten, maar wel met ICT-architectuur bezig is, zou ik willen adviseren:

1) Wijs een eigenaar, verantwoordelijke en een opdrachtgever aan voor business architectuur en wijs voor elk element in de business architectuur een eigenaar aan (eigenaar producten en dienstengids, etc...

2) Stel als doel dat een Visual Business Architecture A0-formaat poster toont wat de belangrijkste te nemen maatregelen zijn om de bedrijfsdoelen te realiseren (via de inzet van bedrijfskundige concepten), zodat deze poster bij het nemen van strategische beslissingen een begrijpelijke ondersteuning vormt. 

3) Richt het proces zo in dat maandelijkse deze poster eenvoudig up-to-date is te houden.

Weergaven: 155

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden