De relatie tussen Business- & Informatie Planning en enterprise-architectuur

De Business- & Informatie Planning methode is bedoeld om organisaties te ondersteunen in het vertalen van strategie naar een veranderplan. Het is een aanpak waarbij primair een businessplan wordt opgesteld, waarbij (ondermeer) de informatieaspecten integraal worden meegenomen. Architectuur is ook een onderdeel van de aanpak en vormt de vertaling van de strategie en de uitgangspunten. Het is interessant om beter te begrijpen wat de relatie van de B&IP aanpak met enterprise-architectuur is.

In een sessie van de special interest group architectuur van het Ngi-NGN op 18 februari is dieper ingegaan op de relatie van B&IP met enterprise-architectuur. Jeroen Stoop van Novius heeft uitgelegd wat de B&IP aanpak precies is en hoe dat gepositioneerd kan worden ten opzichte van andere veranderdisciplines. Ik heb zelf daarna een presentatie verzorgd waarin ik de B&IP aanpak vergelijk met enterprise-architectuur. Daarbij heb ik concreet de TOGAF architectuurmethode op het niveau van activiteiten vergeleken met de activiteiten zoals voorgesteld in de B&IP aanpak. Daarnaast heb ik TOGAF gerelateerd aan het business empowerment framework waarin ook de andere veranderdisciplines zijn weergegeven en het Novius Architectuur Raamwerk.

Uit deze vergelijking blijkt dat er heel veel overlap zit in beide methoden. Een groot deel van de activiteiten zijn vergelijkbaar. Daarbij ligt de nadruk in B&IP sterker op de dialoog met management, het challengen van de strategie en de marketingaspecten. Bij TOGAF ligt meer nadruk op het opstellen van modellen en het begeleiden en toetsen van projecten. Zo zit er bijvoorbeeld in beide methoden een activiteit waarin stakeholders geïnventariseerd en wordt bepaald hoe met deze stakeholders om te gaan. In B&IP zal meer nadruk liggen op management als stakeholder en in TOGAF meer op mensen met de inhoudelijke kennis. 

Op basis van de vergelijking had ik in mijn presentatie drie stellingen die ook mijn persoonlijke mening reflecteren:

  1. Het opstellen van een enterprise-architectuur is alleen nuttig in de context van een Business & Informatie Planning traject
  2. TOGAF is ook prima bruikbaar als methode voor Business & Informatie Planning
  3. TOGAF kan ook prima worden gebruikt als stappenplan voor de Novius Architectuur Methode

De eerste stelling is in de sessie ook bediscussieerd en werd door veel deelnemers onderschreven. Een valkuil van architectuur is dat onvoldoende doelgericht allerlei modellen worden uitgewerkt. Door ervoor te zorgen dat architectuur wordt uitgewerkt in het kader van een B&IP project kan worden geredeneerd vanuit de doelen die daarin expliciet zijn gemaakt. Dit geeft een duidelijke focus aan enterprise-architectuur en zorgt dat het ook echt bijdraagt. Dit betekent ook dat de modellen wel abstracter blijven dan veel architecten gewend zijn. Ze moeten vooral de verandering ondersteunen en goed communiceerbaar zijn.

De tweede stelling is een soort conclusie op basis van de geconstateerde overlap in beide methoden. Beiden vertalen strategie naar een integraal plan op basis van architectuurmodellen die de samenhang borgen. Overigens zal er in veel organisaties geen B&IP proces gehanteerd worden en zal enterprise-architectuur, mogelijk in de vorm van TOGAF, de facto de rol van B&IP invullen. Daarmee is de tweede stelling in veel organisaties onbewust al het geval.

De derde stelling vloeit met name voort uit de constatering dat de Novius Architectuur Methode zelf eigenlijk geen echt stappenplan beschrijft. Het is met name een contentraamwerk, vergelijkbaar met dat wat TOGAF biedt en wat ArchiMate is. Een combinatie van TOGAF als stappenplan met de concepten uit het Novius Architectuur Raamwerk zou prima kunnen werken. Overigens rijst dan wel de vraag wat dan de toegevoegde waarde van dat laatste raamwerk is. Het ligt meer voor de hand voor deze content gebruik te maken van ArchiMate, omdat dit nu eenmaal de de facto standaard is en breed in de markt en door tools wordt ondersteund.

Mijn presentatie en achterliggende informatie zijn on-line beschikbaar:

Weergaven: 853

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden