Een bijdrage van mij in de reeks "de week van…", waarbij leden van Via Nova Architectura vertellen over wat ze afgelopen week gedaan hebben zodat ze elkaar beter leren kennen. 

Mijn week begon met het verder werken aan een TOGAF cursus die ik samen met een andere partij aan het ontwikkelen ben. Het is een cursus die wereldwijd zal worden aangeboden, zowel in classroom vorm als in de vorm van e-learning. De cursus wordt voor een belangrijk deel ontwikkeld door een team van instructional designers in India, waarbij ik vanuit Nederland als subject matter expert op het gebied van enterprise-architectuur en TOGAF bepaal wat de inhoud zou moeten zijn. Leuk om te zien hoe offshore cursusontwikkeling loopt. Het lijkt net offshore software-ontwikkeling, waarbij ook een high-level en gedetailleerde ontwerpfasen horen. Communicatie met India verloopt grotendeels via Skype (het tijdsverschil is maar 3.5 uur), e-mail en Dropbox. Dat gaat eigenlijk best goed, alhoewel de kwaliteit van de Skype verbinding wel wat te wensen over laat.

Daarnaast heb ik maandag mijn tijd besteedt aan het belangrijkste project waar ik op dit moment aan werk; Regie in de Cloud. Dit project ontwikkelt een informatiestrategie en architectuur voor het gehele hoger onderwijs en onderzoek, waarbij met name wordt gekeken naar mogelijke inzet van cloud technologie. De nadruk ligt verder op kansen voor samenwerking, waarbij de verwachting is dat er een aantal diensten zullen zijn die zich met name goed lenen voor een community cloud, gegeven dat het vanuit privacy perspectief voor een aantal diensten lastig zal zijn deze uit een public cloud af te nemen. De doelstellingen en thema's uit de strategie verdiepen we tot een architectuur, waarin we de implicaties verder uitwerken. Daarnaast stellen we ook een generieke referentie-architectuur op waarin de informatie, processen en applicaties van hoger onderwijsinstellingen in meer algemene zin zijn beschreven.

Op dinsdag, woensdag en donderdag ben ik naar de onderwijsdagen geweest; een congres dat zich richt op de toepassing van ICT in het onderwijs. Een mooie gelegenheid om jullie te vertellen over een aantal belangrijke ontwikkelingen in het hoger onderwijs, waar ik op het congres meer informatie over heb gekregen en die ook impact op de architectuur zullen hebben. De slides zijn overigens beschikbaar op Slideshare.

Open en on-line onderwijs

De conferentie begon met een keynote van Anka Mulder, hoofd onderwijs- en studentzaken bij de TU Delft. Zij vertelde over open en on-line onderwijs, wat een belangrijke ontwikkeling is waar TU Delft ook voorloper is. Onderwijs wordt steeds meer publiek via Internet beschikbaar gesteld in verschillende vormen. De basis is Open Educational Resources waarbij losse onderwijsmaterialen worden gedeeld. OpenCourseWare gaat over het delen van volledige opleidingen. Een nieuwere ontwikkeling is Massive Open On-line Courses (MOOC's); een open opleidingsvorm waar hele grote groepen deelnemers met elkaar leert. Dit soort ontwikkelingen hebben een belangrijke impact op het business model van hoger onderwijsinstellingen en zijn lastig te negeren. TU Delft start nu ook met het certificeren van onderwijs dat on-line is gevolgd, zodat het ook als volwaardig onderdeel van een examenprogramma van een student kan worden meegenomen.

Digitaal toetsen

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat toetsen steeds meer digitaal gaan worden. Sander Schenk van de Hogeschool Rotterdam presenteerde een 10 stappenplan om digitaal toetsen in te zetten. Hij vertelde ondermeer dat digitaal toetsen help bij het meten van voortgang, het vergroten van het rendement en het besparen van tijd. Daarnaast is formatieve toetsing (als onderdeel van het onderwijs) een goede manier om feedback te geven en het leren te bevorderen. Overigens kan digitaal toetsen veel verder gaan dan multiple-choice vragen; er zijn ook oplossingen die antwoorden in lopende tekst kunnen analyseren en beoordelen. Raoul Teeuwen van SURF vertelde in een andere sessie over het programma Toetsen en Toetsgestuurd Leren dat loopt vanuit SURF. In het bijzonder vertelde hij over een aantal tools die zijn ontwikkeld en die gratis ter beschikking worden gesteld aan instellingen.

Cloud computing

Een belangrijke ontwikkeling voor het hoger onderwijs is cloud computing, om allerlei redenen die ook voor andere organisaties gelden. Specifiek voor het hoger onderwijs geldt dat zij IT nog meer als commodity zien die ze graag aan anderen overlaten zodat alle aandacht kan uit gaan naar het onderwijs en onderzoek. Paul Dekkers van SURFnet vertelde over een pilot die loopt waarbij instellingen Infrastructure as a Service kunnen afnemen bij GreenQloud. Dit is een leverancier van IaaS die in staat is om volledig op basis van groene energiebronnen zijn diensten te leveren. Aangezien duurzaamheid ook een belangrijk thema is, is dit een interessante oplossingsrichting. Mark de Jong vertelde over ervaringen met GreenQloud die hij heeft opgedaan bij de Hogeschool Inholland.

UnCollege

Keynotespreker Dale Stephens vertelde over waarom hij gestopt is met zijn studie en UnCollege heeft opgericht. UnCollege biedt alternatieve manieren om te leren. Volgens Dale zijn onderwijsinstellingen niet voor iedereen de meeste geschikte vorm om te leren. Leren is een levenslange committent waar je vooral zelf aan moet blijven werken en moet zoeken naar manieren die het best bij jezelf passen. Onderwijs zal in de toekomst dus meer decentraal zijn en ook steeds meer los van onderwijsinstellingen plaats vinden. Met name in de verenigde staten is dit erg relevant gegeven de relatief erg hoge kosten van hoger onderwijs, alhoewel we ook in Nederland die richting op gaan.

Jim Stolze

Jim Stolze opende de tweede onderwijsdag. Jim is ondermeer Internetondernemer en werkzaam voor TEDx. Hij vertelde dat de informatie-explosie waar we op dit moment mee te maken hebben tot grote uitdagingen leidt bij mensen (vechten, vluchten of bevriezen). Het zorgt er met name voor dat we steeds meer worden afgeleid van waar we mee bezig zijn, waardoor de arbeidsproductiviteit afneemt. Hij heeft daarom een proef gedaan om het zonder Internet uit te houden, wat hij uiteindelijk 40 dagen heeft volgehouden. Hij heeft daar met name geleerd dat hij zijn aandacht maar 1 keer kan besteden. Breder nog is zijn constatering dat aandacht in dit tijdperk de belangrijkste valuta is waar we rekening mee moeten houden en dat reputatie daarbij de wisselkoers is.

Learning analytics

John Campbell van Purdue University is specialist op het gebied van learning analytics. Dit is ontstaan uit de behoefte om zo snel mogelijk zicht te krijgen op studenten die aandacht nodig hebben omdat ze anders hun leerdoelen niet halen. Zij zijn daarom al lang geleden gegevens gaan verzamelen over de hoeveelheid voorbereiding van studenten, de inzet van studenten en de prestaties van studenten om daar inzicht in te krijgen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een systeem genaamd Signals dat uit allerlei andere systemen het gedrag van studenten verzamelt en dat presenteert in de vorm van een stoplicht dat zowel richting docenten als studenten wordt gecommuniceerd. Dit heeft geleidt tot zichtbare verbetering en tevredenheid. Het advies van John is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande gegevensbronnen en niet te veel variabelen mee te nemen.

Open Educational Resources

De Special Interest Group (SIG) Open Educational Resources (OER) houdt zich bezig met de verdere inzet van open leermaterialen en vertelt over de trends en ontwikkelingen op dat gebied. Leden van de SIG vertelden dat OER op dit moment in Nederland nog niet zo ver is (50% van de instellingen heeft geen beleid), maar wel sterk in ontwikkeling is. Zij gaven aan dat het beschikbaar stellen van onderwijsmateriaal als OER ook bijdraagt aan de kwaliteit van het materiaal. Gerenommeerde universiteiten in de Verenigde Staten (en ook TU Delft zoals eerder aangegeven) gaan ook certificaten voor on-line onderwijs accepteren. Een interessant initiatief in dat kader is Mozilla badges, waarmee waarde kan worden toegekend aan on-line activiteiten van mensen.

Andre Kuipers

Keynotespreker Andre Kuipers vertelde vooral over zijn ruimtereis en de voorbereiding die daaraan vooraf ging. Leuk is bijvoorbeeld dat astronauten altijd tegen de band aan plassen van de bus die ze naar het ruimteschip brengt omdat Joeri Gagarin dat ook altijd deed. Verder hoorden we dat de ruimtetechnologie inmiddels behoorlijk oud is, met nog veel analoge apparatuur en knoppen waarop verkorte technische Russische teksten staan. We zagen vooral allerlei foto's en een film die gemaakt zijn van de aarde, waarbij een prachtige uitkijk krijgen op onze planeet, verlicht bij nacht en omgeven met de groene gloed van het noorderlicht. Andre vertelde dat investering in wetenschap en innovatie essentieel is voor Nederland om tot de top van de kenniseconomieën te blijven behoren.

The Internet of Things

Rob Kranenburg vertelde over the Internet of Things; het feit dat steeds meer objecten voorzien worden van unieke identificaties en passieve of actieve manieren om zichzelf kenbaar te maken. Met name sensortechnologie zorgt ervoor dat we in staat zijn om steeds meer van wat er gebeurt op de wereld inzichtelijk te maken en te gebruiken als informatie. Het is een ontwikkeling die ons overkomt en die niet meer te stoppen is. Nadeel daarvan is wel dat we zelf geen invloed kunnen uitoefenen op deze ontwikkeling, die vooral in handen is van grote technologieorganisaties. Het zorgt er wel voor dat locatie steeds minder relevant wordt en je je in de toekomst dus ook moet afvragen waarom bijvoorbeeld de fysieke plaats waarop onderwijs plaats vindt nog interessant is.

Persoonlijke Leer Omgeving

Michael van Wetering van Kennisnet vertelde over dat studenten steeds meer zelf invloed willen hebben op hun digitale leeromgeving. Dit staat haaks op de gecontroleerde omgevingen die vanuit onderwijsinstellingen en IT afdelingen worden aangeboden, waarbij wordt uitgegaan van controle. Je moet daarom een onderscheid maken tussen formele communicatie en informele communicatie. De laatste is het domein van de student zelf en is vooral het domein van sociale media. Daartussen bevindt zich een gebied van synergie, waarin formeel en informeel bij elkaar komt. Dit is bijvoorbeeld waar het portfolio van de student zich bevindt.

In de loop van de derde dag van het congres moest ik eerder weg omdat ik een alumni event had van mijn vorige werkgever. Na een korte presentatie waarin de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar langs kwamen werd een presentatie verzorgd door Martijn Aslander. Martijn is met name bekend geworden van zijn boek Easycratie, dat hij samen met Erwin Witteveen heeft geschreven (zie ook eerdere blog item hierover op deze site). Veel van wat hij vertelt komt dan ook uit dit boek. De basis van het verhaal van Martijn is dat de wereld aan het veranderen is, met name ook door de beschikbaarheid van sociale media. Er is een beweging gaande van traditionele, hiërarchische organisatiestructuren, naar meer losse organisatievormen (zwermen). Deze zwermen kunnen veel sneller communiceren en zijn tezamen veel krachtiger in staat om met problemen om te gaan. Kennis delen wordt steeds belangrijker. Het gaat dus veel meer over informele communicatie, iets dat je dus ook niet bij een afdeling communicatie zou moeten leggen, zegt Martijn. Hij ziet dus veel meer bottom-up initiatieven, netwerken die zichzelf organiseren en mensen die zelf in staat zijn tot dingen die organisaties zelf niet met beperkte middelen kunnen organiseren. De opkomst van bijvoorbeeld 3D printen gaat de wereld volgens Martijn fundamenteel veranderen. Martijn gaf ook een lijst met interessante links waar we zelf nog eens rustig konden nakijken wat hij vertelde. Na afloop van de presentatie gingen we raw koken. De boodschap daarbij was dat groen eten en drinken veel beter is voor je lichaam en gezondheid. 

Vrijdags was het tijd om op kantoor bij te praten met directe collega's en wat gesprekken te voeren met andere mensen. Niet zo'n spannende dag dus, maar gelukkig had ik over de voorgaande dagen voldoende te melden.

We vinden het leuk als de Via Nova Architectura leden het "de week van…." initiatief omarmen en inzicht geven in hun eigen dagelijkse praktijk, zodat anderen hen leren kennen en van hen kunnen leren. We willen graag een hechte community creëren die kennis met elkaar deelt. Ik roep anderen dan ook op om hun eigen "de week van…." te posten.

Mvgr,

Danny

 

Weergaven: 220

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden