Deze week neem ik het stokje over van mijn collega Ronald Heukers, in de serie De Week van... de (VNA-)Architect.

Het is nooit saai als ICT-architect bij de Dienst ICT-Uitvoering (DICTU) van het Ministerie van EL&I... Maandag begon ik met een collega te vragen welke standaarden in aanmerking komen voor uitwisseling van gegevens over runderen met veevoederbedrijven in de sector. Dit om de agrariers weer wat meer vooringevulde gegevens te kunnen tonen bij hun jaaropgave, en daardoor hun administratieve lasten weer wat te verminderen.  De collega zit in een aantal standaardisatiecommissies op dit gebied en kan mij dus goed hiermee helpen. Onze conclusie is dat je idealiter de data bij de veevoederbedrijven opvraagt via een web service, data bij de bron dus. Echter, dat kun je niet zomaar vragen aan die bedrijven. De sector is nu bereid gevonden een bestand in CSV-formaat op te leveren, waarmee het doel van het voorinvullen voor de agrariers wordt bereikt. Geen web services, geen standaarden, wel een bijdrage aan een bedrijfsdoelstelling. Het is niet de eerste keer dat het zo loopt.

 Daarna ga ik naar een stand-up van een programma waarin ik meewerk aan de ontwikkeling van de ICT-architectuur: het programma Geo-toekomst van Dienst Regelingen. In dit programma wordt de perceelsregistratie van Dienst Regelingen vernieuwd en meer geintegreerd dan hij nu is. Verschillende GIS-systemen met verschillende technologieen worden samengevoegd tot een nieuw GIS-systeem. Dat is geen sinecure, want de perceelsregistratie is het kloppend hart voor de belangrijkste regelingen: de EU-Landbouwsubisidies en de Natuurbeheersubsidies. En het moet ook nog integreren met andere systemen die niet 'GIS-aware' zijn. Dienst Regelingen doet tegenwoordig een heleboel projecten met een Scrum-aanpak, vandaar de dagelijkse stand-up. Met 15 man in een kring moet je het dan wel goed kort en bondig houden. Het dreigt soms beetje werkoverleg te worden, maar de Scrum-master pakt goed zijn rol en verzoekt discussies en uitzoekerijen buiten de stand-up te doen.

Vervolgens heb ik het wekelijkse architectuuroverleg voor hetzelfde programma. Dan zitten we met de business-architecten en de ICT-architecten bij elkaar. Het is aardig goed georganiseerd, agenda en stukken worden van tevoren rondgestuurd. Er zijn altijd genoeg zaken te bespreken en uit te werken. Er wordt op informatie-architectuurniveau een ingrijpende wijziging doorgevoerd, daarover moeten we allemaal goed nadenken, ik vanuit ICT-perspectief. Ik heb een goede Geo-ICT-adviseur in het programma betrokken, die nog veel dieper in de GIS-technologie zit dan ik en goed kan meedenken over de consequenties van keuzes in de bedrijfsarchitectuur voor de ICT-architectuur.

Daarna nog een overleg om te verkennen wat er nodig is om de GIS-systemen aan te sluiten op weer een ander nieuw systeem van Dienst Regelingen: het Nieuwe Uitvoeringsplatform. De architectuur van dit systeem heeft in 2010 nog de NAF-architectuurprijs gewonnen. Nu is het zaak om de integratie met het nieuwe GIS-systeem vorm te geven. Dat is een langlopend iets. In het voorjaar is al een proof-of-concept gemaakt om het Uitvoeringsplatform te integreren met een stuk van het nieuwe GIS-systeem. Nu gaan we dat verder uitdenken en inrichten.

Dinsdag-ochtend ben ik gevraagd twee intake-gesprekken bij te wonen voor inhuur voor het programma. Ik kan als ICT-architect een inschatting maken van de inhoudelijke toegevoegde waarde voor het programma van de mensen die op gesprek komen. We hebben gesprekken met twee goede professionals en aansluitend besluiten we wie we wel en niet gaan inhuren. Het is jammer dat we niet alle kennis in-house in DICTU hebben. Inhuur is altijd tijdelijk, mensen doen kennis op en daarna vertrekken ze weer en is de kennis weg en moeten we dat als DICTU weer opvangen. Een positieve kant is dat er met de inhuur regelmatig nieuwe inzichten en een frisse blik binnenkomen.

Aansluitend snel een tussendoor-overleg voor weer een ander project, over hoe rapportages en ad-hoc queries moeten worden ingericht. Ik dacht dat de week daarvoor al te hebben afgetikt, maar er bleken toch nog onduidelijkheden en bedenkingen te bestaan. Nu zitten we met de juiste mensen aan tafel, dat wil zeggen met de juiste kennis, dus we zijn er na een halfuur uit hoe het gaat worden.

Daarna 's middags nog 2 overleggen over Geo-toekomst. Ja, het is wel veel overleggen en je voelt je soms een vergadertijger.... Het schrijven van de architectuur blijft weer liggen. Eind van de dag kan ik nog wat zaken in mails verduidelijken, die mails kan ik straks weer gebruiken voor de volgende versie van de PSA. Ik maak de laatste tijd ook regelmatig foto's van whiteboards waarop we zaken hebben uitgewerkt.

Woensdag is mijn vaste vrije dag. Het is mijn keuze om de woensdagen thuis te zijn voor mijn kinderen. Maar het komt niet altijd goed uit voor het werk. Ik neem wel regelmaitg telefoontjes aan, en bekijk ook een keer de mail. Deze woensdag ga ik 's ochtends nog naar kantoor voor een overleg dat ik heb laten inplannen omdat ik vond dat het niet kon wachten.

Donderdag: opnieuw vol met overleggen voor Geo-toekomst. Informatie inwinnen bij technici, planning komende periode, taakverdeling tussen DICTU en Dienst Regelingen.... Moet ik daar allemaal bij zitten? Ja, het is nuttig, want ten eerste word je daar verwacht, en ten tweede blijf je bij en kun je ook vroegtijdig sturen als het over de ICT gaat. Vaak weten de medewerkers voor de administratieve systemen wel wat er qua ICT bij komt kijken, regelmatig omdat ze zelf een ICT-verleden hebben. Maar op het vlak van GIS is de kennis vaak een stuk minder, en dan kan ik daarin meedenken.

Vrijdag is de agenda leger en kan ik eindelijk weer een aantal zaken opschrijven. Ook beantwoord ik een aantal vragen die me zijn gesteld via Jira. Dat is van oorsprong een issue tracking tool voor software-ontwikkeling, die bij ons ook wordt gebruikt om Scrum user stories vast te leggen en te tracken. Het is daarmee in feite een samenwerkings-tool geworden tussen de functioneel ontwerpers, de bouwers en de testers.

Zaterdag schrijf ik deze blog. Het was een drukke week, en dat voelt wel goed. Terugkijkend naar de agenda: 21 van de 36 uur is overleg. Dat is het architectenwerk, veel communiceren.... Het was ook een week met veel projectenwerk. Er zijn andere weken dat ik meer met de referentiearchitecturen bezig ben. Maar wat er uit dit soort innovatieve projecten komt, wordt vaak weer een onderdeel van de referentie-architectuur.

Ik heb een paar mensen benaderd om het stokje over te nemen voor de komende week. Het is nog even afwachten wie het wordt!

Update 29 oct 2012: Arjen de Ruiter, architect van Dienst Regelingen (Ministerie van EL&I) zal het stokje overnemen!

Weergaven: 509

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

Je kunt hier adverteren

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden