In het project ‘Regie in de Cloud’ hebben hebben bestuurders, CIO’s, directeuren en architecten van hogescholen en universiteiten samen met SURF gewerkt aan het opstellen van een gemeenschappelijke i-Strategie en de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA). De i-Strategie identificeert kansen voor het optimaliseren van de informatievoorziening van instellingen voor Hoger Onderwijs. In het bijzonder is gekeken naar het gemeenschappelijk benutten van de mogelijkheden van cloud computing.

De HORA is een verzameling van instrumenten voor het inrichten van de organisatie en informatievoorziening van Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs. De HORA is primair ontwikkeld voor enterprise- en informatie-architecten en andere mensen die zich bezig houden met de inrichting van de informatievoorziening zoals informatiemanagers, ontwerpers en beheerders. De toepassing is echter ook breder; ze kan ook ondersteuning bieden bij organisatievraagstukken, los van informatievoorziening.

De HORA is opgedeeld in drie onderdelen:

 • De architectuurvisie geeft een perspectief op de toekomst door een vertaling te maken van relevante ontwikkelingen en ambities die zijn beschreven in de i-Strategie.
 • De referentiemodellen zijn een verzameling van generieke en relatief stabiele modellen die vooral vanuit business- en informatieperspectief beschrijven wat een hoger onderwijsinstelling doet en heeft.
 • De implementatiehulpmiddelen bieden ondersteuning bij de implementatie van de referentie-architectuur.  

Bij het opstellen van i-Strategie en HORA is een analyse gemaakt van de trends en ontwikkelingen die de komende jaren impact zullen hebben op de informatievoorziening van instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek. Deze ontwikkelingen zijn in te delen in vier categorieen: politiek, economisch, sociaal en technologisch. Bij het identificeren van de architectuurprincipes is nadrukkelijk gekeken naar deze ontwikkelingen alsook naar informatiebeleid van instellingen. Instellingen kunnen de principes gebruiken als inspiratiebron bij het opstellen van hun eigen informatiebeleid, maar ze zijn ook direct toepasbaar als toetskader voor veranderingen bij instellingen.

De HORA besteedt specifieke aandacht aan de digitale leer- en werkomgeving, oftwel: de DLWO. De essentie van de DLWO is dat instellingen een goede balans moeten vinden tussen centrale sturing en het scheppen van randvoorwaarden. Gebruikers willen vooral een een geïntegreerde en gepersonaliseerde informatievoorziening. De instelling is ervoor verantwoordelijk dat de achterliggende informatie en systemen beschikbaar worden gesteld en dat de integriteit en veiligheid van gegevens is geborgd.

Andere thema's waarvoor de HORA expliciet aandacht vraagt zijn:

 • Studentmobiliteit: het door een student volgen van onderwijs bij meerdere instellingen gericht op het behalen van een waardedocument.
 • Onderzoeksdata: het ervoor zorgen dat de gegevens die ten grondslag liggen aan onderzoeken beschikbaar zijn ten behoeve van hergebruik en validatie.
 • Cloud computing: heldere criteria die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van een cloudstrategie of het inkopen van clouddiensten.
 • Integratie: instrumenten die instellingen helpen bij het inrichten van integratie-infrastructuur om daarmee een geïntegreerde informatievoorziening mogelijk te maken.

De HORA biedt naast een architectuurvisie ook een verzameling van referentiemodellen. Deze modellen zijn generiek en relatief stabiel en beschrijven vanuit business- en informatieperspectief wat een hoger onderwijsinstelling doet en heeft. Ze creëren een gemeenschappelijke taal waardoor beter kan worden gecommuniceerd, zowel binnen de sector als binnen een instelling. De volgende modellen zijn ontwikkeld:

 • Business model - De waardeproposities van een onderwijsinstelling, hoe zij daar geld mee verdient en wat zij daarvoor moet inrichten.
 • Bedrijfsfunctiemodel - De activiteiten die instellingen uitvoeren.
 • Informatiemodel - De gegevens die instellingen beheren.
 • Bedrijfsprocesmodel - De triggers en volgordelijkheid van activiteiten die instellingen uitvoeren.
 • Applicatiemodel - De geautomatiseerde informatiesystemen die instellingen gebruiken.
 • Applicatieplatformmodel - De generieke software die gebruikt wordt door applicaties.

Er is in het kader van het opstellen van de HORA ook tijd gestoken in het opstellen van een generieke BIV-classificatie. Een BIV-classificatie geeft aan welke mate van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid gewenst is voor een bepaald gegeven. Het is de basis voor het bepalen van passende informatiebeveiligingsmaatregelen, die op zowel processen, organisatie als technologie impact zullen hebben.

De HORA is ook publiek beschikbaar in de vorm van een semantische wiki (zie http://www.wikixl.nl/wiki/hora). Hierin is alle informatie beschikbaar, kunnen de modellen in de vorm van een Archi bestand worden gedownload en is ook een videopresentatie te vinden.

Weergaven: 416

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

Je kunt hier adverteren

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden