Waar zou de belangstelling van verreweg de meeste IT-ers eerst en vooral naar uit gaan? Waar zou m.a.w. hun hart liggen, waar zou hun hart sneller van gaan kloppen? Waarop ligt vrijwel alle nadruk in moderne IT-opleidingen?

Waar zou de belangstelling van verreweg de meeste business mensen eerst en vooral naar uit gaan? Waar zou m.a.w. hun hart liggen, waar zou hun hart sneller van kloppen? Waarop ligt vrijwel alle nadruk in Business georiënteerde opleidingen?

Daartussen ligt een mistig grijs, een welhaast braakliggend terrein dat alsmaar luider roept, ja zelfs schreeuwt om serieuze, zakelijke invulling.

Een invulling waar IT niet mee komt – zo vrees ik. IT ziet de essentie van het terrein niet of nauwelijks. Dat terrein heeft haar hart ook niet. Wel beweert IT luidkeels dat men op dat terrein allang reuze actief is – om de klant te kunnen bieden wat hij/zij echt nodig heeft.

Een invulling waar, zo vrees ik, ook business niet mee komt. De business ondervindt dagelijks de ellende van dat braakliggende terrein. Maar ze mist het inzicht dat IT hier, naar haar aard, ook niet werkelijk kàn helpen en houdt hardnekkig vol dat IT het maar moet oplossen: zij hebben er verstand van!

Vrijwel iedereen voelt dat braakliggende terrein en ziet de-andere-kant staan. Velen hebben dat terrein er tussenin weliswaar benoemd en beschreven – in de vorm van een oplossingsrichting: Business/IT-alignment.

Alignment doe je het beste met een scharnier. Een scharnier laat beide bladen – business en IT – elk zoveel als mogelijk hun eigen gang gaan. Daarbij richt elk blad zich op de eigen sterke kanten zonder het andere blad uit het oog te verliezen. En de scharnierpen…? Die houdt de beide bladen gewoon bij elkaar.

Waar is het de business om te doen? Om informatie met kraakheldere betekenis tot trefzekere actie. Van moment tot volgende moment. Van situatie tot volgende situatie. Dat is het eerste scharnierblad.

Dat betekent dat informatie met het oog op situationeel kraakheldere betekenis moet worden gemodelleerd. Dat is de scharnierpen.

En op basis van dergelijke informatiemodellen bouwt en onderhoud IT haar systemen. Dat is het tweede scharnierblad.

Weergaven: 286

Reactie van Martijn Sasse op 18 April 2015 op 19.54
Jan, een mooie vraagstelling. Met jouw antwoord ben ik het slechts ten dele eens.
Naast informatie wil de business ook technologische middelen en communicatie voorzieningen (ICT). Samen vormt deze drie-eenheid niet een punt (scharnierpen) maar een ruimte: de digitale ruimte.
Het is daarom niet voldoende om informatie te modelleren. En voor het modelleren van de digitale ruimte hebben we nog niet veel materiaal. Of je zou de opvatting moeten verkennen dat ruimte en context dicht bij elkaar liggen?
Reactie van Jan van Til op 18 April 2015 op 21.29

Martijn, ik heb niet willen beweren dat het voldoende zou zijn om informatie tot situationeel kraakheldere betekenis te modelleren. Ook heb ik niet willen beweren dat onze hedendaagse handelingsverbanden het zonder techno ook best wel zouden kunnen redden. Techno is noodzakelijk - als een Hulp-Middel.

Wanneer ik vertrek vanaf de scharnierbladen - lees: vanuit eigen(aardig)heid van business en de eigen(aardig)heid van ICT - en op weg ga en ontmoeting zoek... dan kom ik bij voorkeur uit op een zo klein mogelijke ontmoetingsplek. Want alleen als zo'n ontmoetingsplek zo klein mogelijk is... kan ik er zoveel mogelijk kanten mee op/uit (vrijheidsgraden). Vergelijk het met de koppeling van twee treinstellen: de trein moet de bocht om kunnen plus de heuvel over - dat is wat de 'bladen' moeten kunnen; dat zijn de vrijheidsgraden die de koppeling moet kunnen faciliteren - opdat het geheel (de trein) kan leveren wat er wordt verlangd. Zo'n ontmoetingsplek, zo'n  scharnierpen moet me precies die vrijheden geven zodat de afzonderlijke bladen (business en ICT) ermee uit de eigen voeten kunnen en het geheel (business en ICT en informatie) doet wat ervan wordt verlangd.

Wat ik nu uit jouw reactie begrijp, is dat je òf helemaal geen scharnierpen wilt... òf de scharnierpen wilt volstoppen met allerhande andere zaken waarmee de scharnierwerking, de vereiste vrijgheidsgraden geheel en al verloren gaan. In beide gevallen is er mogelijk sprake van een "digitale ruimte", maar ben je qua business/IT-alignment weer helemaal terug bij af. En dat geeft mij dan weer zo'n vreselijk unheimisch gevoel - in zo'n digitale ruimte wil ik niet langer vertoeven dan nodig is.

Reactie van Martijn Sasse op 20 April 2015 op 8.13
Jan, we zijn het duidelijk eens over waar we naar moeten streven. Een eigen(aardig)heid voor zowel business als ICT met een relatie daartussen die veel vrijheidsgraden biedt.
De metafoor van een scharnier leidt inderdaad tot een koppeling zoals jij die beschrijft.
Een verschil tussen de fysieke wereld en de digitale wereld is dat in de digitale wereld ook andere koppelingen mogelijk zijn met een ruimer koppelvlak, noem het services. Daarvan kan je er vele hebben zonder je gewenste vrijheden te verliezen. Sterker nog, door de alignment minder star op te vatten zijn nieuwe vrijheden mogelijk die door traditionele IT'ers nog erg makkelijk worden verworpen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een veel breder delen van informatie (open de deuren!) en gebruik maken van buiten de eigen organisatie beschikbare (cloud) diensten. En dan ontstaat ruimte. Ruimte dankzij wat meer ontkoppeling van business en ICT!
Reactie van Jan van Til op 20 April 2015 op 21.16

Martijn, Inderdaad: laat alle participanten (scharnierbladen) zoveel als mogelijk acteren en bijdragen volgens de eigen aardigheden (abilities) en ontmoet elkaar op een… let op want dat acht ik essentieel: zo klein mogelijke (zo klein mogelijk dus) open plek-in-het-bos (scharnierpen). De scharnierpen laat – nota bene: naar zijn Aard – elk van de deelnemende scharnierbladen vrij om te werken volgens de eigen sterke kwaliteiten. De participanten richten zich daarbij op de ontmoetingsplek.

In je eerste reactie gaf je aan dat de business “Naast informatie […] ook technologische middelen en communicatie voorzieningen (ICT) [wil].” Is dat werkelijk waar? Dat zie ik toch echt ànders! Een transportbedrijf, bijvoorbeeld, beschikt doorgaans op de één of andere manier over transportmiddelen. Maar daaruit trek ik niet de conclusie dat ze dergelijke hulpmiddelen ook wìllen. Het gaat wezenlijk om iets ànders: om beweging van spullen van A naar B. Zo gaat het de business niet wezenlijk om ICT-voorzieningen, services enzovoort (ook al komt het er wel bij kijken). Nee, dat is wat mij betreft allemaal ‘spul’ dat prima op het ICT-scharnierblad past en daar ook helemaal thuishoort!

Het gaat de business wezenlijk om: informatie tot situationeel heldere betekenis. Waartoe? Als middel tot trefzekere actie (right the first time) wat weer een middel is voor het effectief/efficiënt behalen van proces-, afdelings- danwel bedrijfsdoelstellingen.

En die informatie tot situationeel heldere betekenis moet door het ICT-scharnierblad via de scharnierpen overgedragen worden aan het business-scharnierblad. Niet meer. Niet minder.

Ik zoek dus heel nadrukkelijk naar een zo klein mogelijke en zo helder mogelijk afgebakende scharnierpen. Want juist dàt laat elk scharnierblad zoveel mogelijk ruimte om de eigen vleugels op de eigen manier zo breed als mogelijk uit te slaan. Anders gezegd: alleen op zie manier realiseer je – zoals jij het noemt werkelijke “ontkoppeling van business en ICT”.

Wat jij naar mijn idee voorstelt, is om die scharnierpen toch maar niet al “star op te vatten” en er elementen (services, …) aan toe te voegen. Elementen die weliswaar ook van (groot) belang zijn, maar in het geheel niet noodzakelijk zijn voor de scharnierpenfunctie. Op die manier raakt de trein haar vrijheidsgraden kwijt en is ontsporing het onontkoombare gevolg. De scharnierpen raakt ont-aard en ont-worteld; de bladen gaan elk hun eigen weg. En op zo’n manier blijft Business/IT-alignment dus alsmaar stranden. En ik wil nu juist richting Impassé!

Nee, maak dat overdrachtsgebied ajb zo klein/leeg mogelijk en vermijd uit alle macht om allerhande ‘spul’ van het business-scharnierblad en/of van het ICT-scharnierblad af te laten glijden naar de pen, want de pen kan die last eenvoudigweg niet dragen. Sterker nog: dáár zijn de scharnierbladen nu juist voor!

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2021   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden