De rol van architecten verandert als je steeds meer agile gaat ontwikkelen, zowel in business als IT. Dit is inmiddels wel bekend. Tijdens een brainstorm met collega’s is daarbij het volgende beeld geboren, dat ik graag met jullie wil delen. Daarbij gaat het vooral over hoe je als architect moet werken: als meester, mentor en moderator.

Op dit moment vervullen architecten hun rol veelal in een context van (grote) projecten die via implementatie in de business tot resultaten moeten leiden. De visie is dat in de komende jaren een verschuiving optreedt naar veel meer kleine decentrale veranderingen die samen een groot  resultaat vormen (continuous agile business development).

De focus van architecten verschuift daarbij naar het organiseren en begeleiden van experimenterend ontwikkelen door agile teams van architectuur. Een zich continue ontwikkelende architectuur voor nieuwe oplossingen voor, en toepassingen van, beschikbare informatiebronnen en informatietechnieken. Deze focus komt in plaats van het articuleren van gewenste wijzigingen in de informatievoorziening die vervolgens in opdracht worden gebouwd en geïmplementeerd.

Het meeste architectenwerk is nu ingericht om bijvoorbeeld volgens TOGAF ontwikkelingen binnen een portfolio aan IT-projecten te managen, projectrollen te vervullen en de bij projecten behorende architectuur governance te doen functioneren. In plaats van een projectenportfolio te bedienen moeten architecten een platform voor continue ontwikkelen gaan bedienen, en helpen dergelijke platforms te creëren en modereren. In plaats van rollen in projecten te vervullen gaan architecten  als mentor optreden bij experimenterende ontwikkelingen. En in plaats van de architectuur governance in projecten uit te oefenen zullen architecten meesterschap gaan inbrengen in agile teams zodanig dat de resultaten van experimentele ontwikkelingen een duurzaam en toekomstbestendig karakter hebben.

In de toekomst is een agile architect een motor voor informatie gedreven business ontwikkelingen die in organisatie-overstijgende samenwerkingsplatforms al experimenterend tot stand komen.

De toekomstige agile architect organiseert en faciliteert de samenwerking van organisaties aan informatie gedreven ontwikkelingen in de praktijk. Op dit moment ondersteunt een architect meestal de leiding van een organisatie om een portfolio inhoudelijk te managen, een portfolio van IT ontwikkelingen in projecten en beheer. In de toekomst ondersteunen architecten “engagement managers” die samenwerking van meerdere organisaties modereren om vanuit betrokkenheid (engagement) in het ecosysteem van meerdere organisaties ontwikkelingen te mobiliseren en te benutten. Gewenste I-gerelateerde organisatieontwikkelingen krijgen een plek in zo'n samenwerkingsplatform: komen op een backlog en worden belegd in initiatieven. De agile architect treedt op als inhoudelijk moderator en secretaris en helpt aldus de platforms om transparant te zijn (zodat iedereen kan weten wat waar gebeurt) en regelmatig te leren en evolueren (zodat zij levend blijven dankzij regelmatige interactie).

De toekomstige agile architect vervult een mentorrol voor teams die met een experimentele ontwikkeling bezig zijn. Waar nu project architecten een dergelijke rol vervullen vanuit een leidinggevend perspectief (zeggen wat er moet gebeuren) zullen agile architecten in een mentorrol veel meer begeleidend bezig zijn. Als mentor werken zij mee in agile teams met inbreng van werkmethoden en met parate materiekennis op het gebied van processen (business) en van aspecten zoals personeel, informatie en technologie.

Stap voor stap ontwikkelingen in een samenwerkingsplatform leiden niet automatisch tot een duurzaam resultaat. Daarom vervult de toekomstige agile architect ook een meesterschapsrol. Aan iedere I-gerelateerde organisatieverandering moet een door de betrokken organisaties gedragen en gearticuleerde waarde ten grondslag liggen die met een wijziging of vernieuwing van de informatievoorziening te realiseren is. Dat draagvlak en die articulatie moeten transparant aanwezig zijn. Opgeleverde resultaten van experimentele ontwikkelingen behoeven evaluatie en reflectie. Alleen dan leiden zij (via vervolgontwikkelingen) tot een versie van een organisatie overstijgende praktijk die langdurig, veelvuldig en breed toepasbaar is. Een agile architect borgt als meester de samenhang en duurzaamheid van de ontwikkelingen die de organisaties samen ondernemen (architectuur, competenties/capability’s, waardepropositie en kwaliteit).

Samenvattend levert de agile architect de volgende resultaten:

  • Aan iedere I-gerelateerde organisatieverandering ligt een gedragen en gearticuleerde waarde ten grondslag die met een wijziging of vernieuwing van de informatievoorziening te realiseren is (MANDAAT)
  • Een goede kwantitatieve en kwalitatieve uitwerking van te realiseren business waarden geeft richting aan organisatieveranderingen en ontwikkeling van de informatievoorziening (STURING)
  • Evaluatie van de waarde, effectiviteit en efficiëntie van organisatieveranderingen en informatievoorziening drijft het leervermogen (REFLECTIE)
  • Methodisch en inhoudelijke bijdrage aan de inrichting van de samenwerking aan expliciteren, realiseren en evalueren van business waarde en aan ontwikkelingen van organisatieveranderingen en informatievoorziening, en beheer van de samenwerking (ORGANISATIE)
  • Methodische en inhoudelijke inbreng in de werving, selectie en opleiding van collega's voor de bemensing van sleutelposities in agile teams (BEMENSEN)
  • Methodische en inhoudelijke begeleiding van medewerkers die sleutelposities bemensen (ONDERSTEUNEN)

Weergaven: 424

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

Je kunt hier adverteren

© 2019   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden