Er was een tijd dat het in de organisatie eerst en vooral om organiseren draaide. U kent de uitspraak “organisatie is een werkwoord” vast (nog) wel. Dat beginsel raakte gaandeweg vervangen door: “organisatie is een zelfstandig naamwoord”: de organisatie als prominent en permanent bolwerk, als brandpunt van belangstelling, als perfect geoliede machine, als financiële melkkoe – effectief en efficiënt.
    Vandaag de dag zien we dat de organisatie-als-ding instabieler wordt en als vast en welomlijnd baken (steeds) minder houvast biedt en korter leeft. Tegelijk zien we dat mensen – zowel individueel als ook in tal van wisselende verbanden – weer zelf aan het organiseren slaan; hun eigen kleurrijke en gevarieerde eieren leggen en uitbroeden. Organiseren als beginsel is bezig met een serieuze come back – op een volstrekt nieuwe manier! En daarbij wordt de organisatie-als-ding meer en meer ervaren als een secundair verschijnsel, als iets dat komt… en weer gaat.

Het woord ‘informatiesysteem’ is een samenvoeging van informatie en systeem. Volgens de Van Dale is een ‘systeem’ een “geheel dat volgens een bepaald beginsel geordend, gerangschikt of ingedeeld is”. Voor een informatiesysteem betekent dat, dat het eerst en vooral de informatie is die “volgens een bepaald beginsel geordend, gerangschikt of ingedeeld is”.
    In de afgelopen decennia raakten traditionele informatiesystemen in stormachtig tempo gefacilieerd met een veelheid aan technische hulpmiddelen. De snelle en intrigerende opkomst van IT walste over het oorspronkelijke begrip ‘informatiesysteem’ heen; de glitter en glamour van het door-en-door technische IT-systeem bleek onweerstaanbaar. En vanaf dat moment draaide het eerst en vooral om technologie. Informatie…? Informatie verdween naar rand van welhaast aanbeden techno-beeld.
    Door toedoen van een veelheid aan over elkaar heen buitelende IT-ontwikkelingen, raakte uiteindelijk heel de maatschappij in ongekend grote stroomversnelling. Daar waar industrialisering de organisatie-als-ding nog maar amper in het zadel had geholpen… daar begon IT – zonder het overigens te beseffen – al weer te zagen aan de ‘poten’ van recent verworven zitelement. Eerst werden de traditionele en als-een-huis-staande bedrijfsactiviteiten geautomatiseerd, daarna kwamen de minder omlijnde zaken aan bod. En tegenwoordig realiseren we geautomatiseerde hulpmiddelen voor (grotendeels) toekomstige processen…. Processen waarvan we niet of nauwelijks weten hoe ze precies zullen gaan werken – laat staan hoe lang.
    Zoals gezegd: IT bracht de wereld in fantastische stroomversnelling en zorgde voor een transformatie die z’n weerga in de geschiedenis niet kent – zo totaal en zo snel. Prachtig – zeker; maar laten we er toch vooral niet in blijven hangen!! Want daar waar de organisatie-als-ding al weer snel op losse schroeven kwam te staan, daar zal ook de techno-dominantie van haar sokkel worden gelicht om via herwaardering van in vergetelheid geraakte info-crux op ongedachte wijze tot verfrissend nieuwe toepassing te komen.
    Helaas… houdt onze hang naar/verzotheid op alsmaar nieuwe technische snufjes en leuke gadgets onze aandacht nu nog te zeer gevangen: techno, techno en nog eens techno. We lijken de klok eenvoudigweg niet anders te kunnen horen luiden! Intussen stagneert heuse doorbraak via info, info, info. Want ook de techno-instanties houden alles (veel) liever bij het oude. Verandering brengt nu eenmaal serieuze (bestaans)onzekerheid met zich mee. En zolang er met achterhaald, maar nog altijd heersend techno-adagium meer dan voldoende geld te melken valt….

Maar hier, in dit stukje proza, hoeft niemand zich daar door te laten hinderen. Zoals de organisatie zich ontwikkelde en ontwikkelt van werkwoord tot zelfstandig naamwoord tot opnieuw werkwoord… zo ontwikkelt ook informatiesysteem zich gestaag verder – via techno-dominantie tot opnieuw heus informatiesysteem. Er komt een nieuwe generatie systemen waarin eerst en vooral de informatie “volgens een bepaald beginsel geordend, gerangschikt of ingedeeld is”; systemen die vervolgens weer (gewoon) met bestaande technologie worden opgezet. Dat laatste stelt gerust.
    Zo’n informatie-ordening leidt – en dat is nieuw – tot een coherente informatie-infrastructuur waarin informatie nog slechts enkelvoudig bestaat en in volle samenlevingsdynamiek steeds een heldere, situationele betekenis (over)draagt. Actionable informatie – dus. Geen inconsistenties, geen massa’s duplicaten meer. Zo’n ordening leidt welhaast als vanzelf tot trefzekere toepassing en tot stevige kostenreductie, tot wendbare organisatie en tot een veel kortere time-to-market van diensten en producten. Daaraan is grote behoefte.

Terug naar weerbarstige werkelijkheid. Allerhande invloeden in ons concrete hier-en-nu remmen dóórgaande ontwikkeling nog altijd af. De voor de hand liggende route via info krijgt vooralsnog geen schijn van serieuze kans. Onvermoeibaar zoekt men verder naar oplossingen op bestuurlijk vlak – standaardisatie, (de)centralisatie, (re)organisatie, …. Met man en macht zoekt men door naar schitterende oplossingen in de techno-hoek; naar de soort oplossingen waarmee IT in het verleden zo fenomenaal scoorde en zich welhaast magisch aanzien verwierf…. Alsmaar meer en alsmaar geavanceerder technologie…. Prachtig, zeker, maar hoe lang laten we ons er nog door (af)leiden? Het draait immers om informatie-van-betekenis voor mensen in een veelheid aan variërende en gevarieerde samenwerkingsverbanden!

Einstein zou ons kunnen vertellen dat de problemen waarmee we momenteel worden geconfronteerd niet kunnen worden opgelost met het niveau van denken en doen dat ze heeft voortgebracht. We krijgen, of we het nu willen (zien) of niet, met een ontwikkelsprong te maken. Na de sprong zullen we ervaren dat een nieuwe, stelselmatige informatie-ordening perfect past bij het-nieuwe-organiseren; bij de levendige dynamiek van organisatie-is-een-werkwoord. We zullen dan ook ervaren dat de meeste van onze huidige problemen zomaar en als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Via stelselmatige informatie-ordening heeft hedendaagse en, ja, klopt, fascinerende technologie ons zo veel méér te bieden!

Weergaven: 294

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden