In de media hoor je allerlei zaken over BYOD. Is natuurlijk aardig, maar gaat uit van een verkeerd beginsel. Want wie brengen die devices dan mee? De medewerker hoor ik U zeggen, maar "de medewerker" is een vervagend begrip. Dat kom door de volgende zaken:

  • Er zijn steeds meer ZZP'ers en inhuurkrachten. Die brengen -afhankelijk van het werk- vaak hun eigen devices mee. Veel mensen zijn "hun eigen bedrijf". Op de devices die ze meebrengen hebben zij de tools staan waar ze snel mee kunnen werken.
  • Veel bedrijven zorgen voor een website "Mijn .....nl". Dat is natuurlijk allemaal bedoeld voor de klanten. Zeggen ze, en natuurlijk vinden veel mensen het leuk om dit te doen, maar het is eigenlijk ook een vorm van outsourcing. Allerlei administratieve zaken doet de klant nu zelf, dat scheelt het bedrijf weer een hoop FTE's. Klant blij want meer controle, bedrijf blij. Dat is meestal ook een deel van de business case.
  • Oh ja, en ook voor leveranciers hebben we dat dan natuurlijk. De medewerker van de leverancier die jouw werk uit handen neemt.
  • En dan hebben we natuurlijk ook nog Het Nieuwe Werken, waarbij de medewerker gewoon thuis is met zijn eigen spulletjes. Dat is dus helemaal niet BYOD, maar veel meer GYOW, Get Your Own Work. Jij gaat niet meer naar je werk, maar het werk komt naar je toe.

Dus misschien de boel maar eens helemaal omdraaien! Dat wil zeggen dat je bij het organiseren en inregelen van de informatievoorziening uitgaat van "The Extended Employee". Dat zijn mensen met hun eigen devices waar ze zelf helemaal over gaan. Het enige wat je als organisatie daar aan toe moet voegen zijn de functionaliteiten (services zo je wilt) die je deze mensen beschikbaar wilt stellen om iets te doen. En daar moet dan vervolgens een nieuw "business model" omheen. Hoe gaat de geld- en de waardestroom en hoe zorg je voor zekerheid en behapbare risico's zodat iedereen er bij wint. Ook de medewerker wordt dan klant/leverancier van de organisatie.

Kijk, dat zou nou eens een leuke casus zijn.

Weergaven: 229

Reactie van Jan van Til op 20 December 2012 op 11.28

Ja, zo’n idee resoneert bij mij wel…

De (rechts)persoon als klant van andere, variërende en ook heel gevarieerde, (rechts)personen ter invulling van zijn (rechts)persoonlijke behoeften. De (rechts)persoon als leverancier ter invulling van behoeften van andere, variërende en ook heel gevarieerde, (rechts)personen. Iedere (rechts)persoon fungeert als knooppunt in een zich dynamisch ontwikkelend netwerk aan (in)direct verbonden (rechts)personen.

Op zo’n manier raken organisaties steeds meer ‘unbundled’. Hun relevante functies raken meer en meer gedistribueerd over netwerk aan (rechts)personen. Organisaties worden kleiner. Alleen de (heel) specifieke services, the core van de business blijven (nog) over. De overige, meer algemene services worden overgelaten aan ‘de markt’; aan andere leveranciers. Zo raakt iedere (rechts)persoon op unieke wijze verwikkeld en verbonden in/met netwerk aan andere (rechts)personen. De organisatie ‘zit’, heel flexibel, ergens in het netwerk, want relevante functies wisselen natuurlijk door de tijd heen.

Organisaties werken allemaal mee. Medewerkers organiseren zich. Niet alleen de (traditionele) medewerker is een vervagend begrip; de (traditionele) organisatie ook. En de (traditionele) markt ook.

Alleen… dan ‘moet’ de informatievoorziening voor die nieuwe veelheid aanknooppunten wel op een radicaal andere leest worden geschoeid. Ieder knooppunt z’n eigen biztalk-je… en het onderhoud aan een explosief toegenomen hoeveelheid integraties.... Nee, dat werkt niet meer. Die nieuwe opzet vereist aparte informatieknooppunten  – heuse informatierotondes, zeg ook maar – die andere knooppunten op stelselmatige wijze voorzien van informatie in door hen gewenste, variërende en ook heel gevarieerde, combinaties.

Reactie van Jan Campschroer op 21 December 2012 op 10.59

Inderdaad: communicatie, informatie, opgeslagen kennis en feiten, het gaat allemaal anders. Op een bepaalde manier kleinschaliger, maar ook juist weer groter omdat je niet gevangen zit in een organisatie. Zorgen dat je elkaar begrijpt, jargon voor een bepaald vakgebied (dat zorgt dat je effectief en efficiënt communiceert) kunnen hanteren waardoor er toch ook weer (taal)barrières komen. Het speelt allemaal.

Reactie van Jan van Til op 21 December 2012 op 11.52

Ja, mee eens, de hand-elingsschaal ontwikkelt zich meer en meer in de richting van de (organisatie van de) individuele (rechts)persoon. De (rechts)persoon die – onderling afhankelijk als hij/zij daad-werkelijk is – zich meer en meer soepel verbonden onderdeel weet van dat grotere dynamische geheel, dat grotere weefwerk aan verbindings-knooppunten. Knooppunten waar je je als schakel in het netwerk gemakkelijk aan- en weer afschakelt. De unbundling uit oude, rigide en knellende gevangenissen/organisaties tot een veelheid aan nieuwe, variërende en ook heel gevarieerde ‘bundlings’ – tot tal van nieuwe, wisselende informatieruimten waar het prima toeven is – totdat de (rechts)persoon zich om hem/haar moverende redenen weer uit-schakelt om weer elders aan te haken.

Dat geschakel lukt alleen als (rechts)personen (knooppunten) elkaar voldoende begrijpen. Toenemend begrip en waardering leiden tot sterkere schakelingen. Barrières als onbegrip, verwarring enzovoort leiden (uiteindelijk) mogelijk tot afschakelen – en het zoeken van nieuwe verbanden (knooppuntstelsels) met aantrekkelijker ‘barrières’.

Tekenverkeer (informatieverkeer, zeg ook maar) tussen (rechts)personen speelt daarbij – bij het elkaar begrijpen – een wezen-lijke rol. (Rechts)personen wisselen voortdurend signalen uit die door andere (rechts)peronen kunnen/zullen worden waargenomen, opgepikt, door context (ook weer signalen) van betekenis voorzien en zo door naar gedrag (weer nieuwe signalen). Eindeloos.

Hoe leid je zulk tekenverkeer… tekenverkeer dat die nieuwe netwerken – ‘vol’ met dynamisch verbonden (rechts)personen, ja, van die extended employees, laat laat ontstaan, groeien en gedijen… in goede banen? Hoe faciliteer je tekenverkeer op die schaal optimaal? Dan, ja, dan komen… informatierotondes toch echt om de hoek kijken. Op traditionele wijze gaat dat niet meer lukken. Onmogelijk.

Inderdaad, “[h]et speelt allemaal.”

Reactie van Jan Campschroer op 21 December 2012 op 12.16

Stel dat er iets was uitgevonden waardoor een mens alles kon onthouden, telepathisch was en goed kon rekenen en logisch redeneren. Waarvoor zou je dan nog IT-nodig hebben?

Nu is dat niet uitgevonden, maar met een Ipad en een telefoon kom je een heel eind. Maar door het zo te formuleren is het denk ik mogelijk om los te komen van de huidige kaders en zie je wat je echt nodig hebt. Of dat een informatierotonde is (waarbij je tijdelijk op één dimensie (gekozen uit een oneindige hoeveelheid) gelijk richt voor je weer verder gaat.. Snap niet hoe dat bijdraagt.

Reactie van Jan van Til op 21 December 2012 op 19.49

Ik kan je geruststellen. MenSen onthouden àlles – al sinds menSenheugenis; menSen zijn – naar hun aard tot-en-met telepathisch; menSen zien hun verstand als – slechts – een hulpmiddel en bergen het na gebruik snel weer op (menSen zijn vrij van de idee dat Descartes zo valselijk verspreidde en zo gemakkelijk en zo diep ingang vond). En IT…? IT is he-le-maal niet nodig. Nee. Als ik jou goed begrijp, reken jij jezelf in ieder geval niet tot de groep menSen.

Tot zover mijn (poging tot) geestverruimende bijdrage aan jouw leading sentences. Tot welke groep je jezelf ook rekent… na je “Stel”-intro blijven, naar mijn idee, nog steeds twee oriëntaties open.

Je kunt het, zeg maar even, verdwijnpunt ‘technologie’ kiezen. Vandaaruit kun je een heus (wereld)beeld opspannen. Neem bijvoorbeeld tablet en smartphone – met daarop steeds meer en ook steeds specifiekere apps. Een app voor elke denkbare situatie. Een app ook voor elke smaak. Al doende verzamelt ieder mens zijn/haar eigen persoonlijke app-mix: zo goed en zo kwaad als het gaat en geheel toegesneden op eigen individuele smaak en specifieke levenssituaties.

Je kunt ook het zo natuurlijke, het zo in-he-rent mènselijke verdwijnpunt ‘informatie’ kiezen. En ook vandaaruit kun je een compleet (wereld)beeld opspannen – een(wereld)beeld waarbìnnen technologie ook een (belangrijke) eigen rol speelt. Ja, techniek diént de mens – en doet dat al sinds mensenheugenis (vraag het maar aan die lui die hier ooit in beestenvellen rondliepen).

De vraag is nu even welke oriëntatie jij met de door jouzelf op het toneel gehesen Extended Employee hanteert. Mijn indruk is dat de technologie-oriëntatie jou het meest op het lijf (in de geest) geschreven is. Mijn oriëntatie is echter een andere; de informatie-oriëntatie.

Vroeger ‘wist’ men dat de aarde plat was. Ondanks de enorme beperkingen die dat met zich meebracht, viel daar uitstekend in/mee te leven! Toen het (wereld)beeld langzaamaan kantelde, verruimde de menselijke handelingsruimte zich op ongekende wijze voor hen die de mogelijkheden ervan vermoedden en exploreerden. En ook degenen die zich bij die nieuwlichterij niets konden/wilden voorstellen… konden op hun gewone, plat gedachte en beleefde aarde nog altijd prima toeven.

Zo is het ook met de informatie-oriëntatie. Da’s een ruimere oriëntatie dan de technologie oriëntatie. De informatie-oriëntatie omvat de technologie-oriëntatie volledig en sluit die in het geheel niet uit. Zoals ook een platte aarde (op allerhande manieren) in een bolle aarde ‘past’ en een bolle aarde de platte beschouwings- en beleefwijze geheel omvat zonder die uit te sluiten.

Als mijn indruk klopt dat jij sterk vanuit een technologie-oriëntatie denkt en werkt… en vandaaruit jouw Extended Employee a.h.w. aankleedt… meen ik goed te begrijpen dat jij niet “[snapt hoe [een informatierotonde] bijdraagt.” Dat vergt immers een ruimere oriëntatie – waarvoor je dan toch eerst iets aan oriëntatie-verruiming zou moeten doen. Het is de vraag of je zo’n experiment mogelijk/wenselijk acht.

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden