Afgelopen dinsdag 11 september was de eerste bijeenkomst van de ‘next-generation-architects’. Een groep van 15 enthousiaste architecten vanuit verschillende branches (financieel, logistiek, bouw, IT leveranciers en IT consultancy). Architecten die al met jongere leeftijd en minder ervaringsjaren de kennis en kunde hebben opgebouwd om een goede architect te zijn. Doel van de bijeenkomst was om te kijken of een netwerk voor jonge architecten van meerwaarde zou zijn voor de aanwezigen. Door het netwerk zouden we elkaars ontwikkeling als architect kunnen volgen en van elkaar kunnen leren.

Naast kennismaking was er voldoende tijd voor enkele discussies. Met behulp van een aantal interactieve werkvormen kwam iedereen aan bod met interessante argumenten. Hier volgen enkele interessante uitkomsten van de discussies:

 • Vaardigheden van een architect
  Iedereen was het er over eens dat communicatieve vaardigheden steeds belangrijker zijn, misschien wel het belangrijkste. Tegelijkertijd gaan we steeds meer naar virtuele teams toe (conference calls, wereldwijde samenwerking) waardoor communicatie steeds lastiger wordt.
  Van deze vaardigheden vond de groep er 2 erg belangrijk:
  1) Het hebben van een antenne om aan te voelen wat belangrijk is en waar problemen en verbeteringen zitten.
  2) De vaardigheid om problematiek te structureren en deze begrijpbaar te maken voor anderen.
 • Benodigde ervaring
  Er was veel discussie over welke ervaring of skills je nodig hebt als beginnend architect. Heb je nu wel of niet (veel) werkervaring nodig? Moet je vooral technische kennis/opleiding hebben of zou je vooral de vaardigheden moeten hebben? Iedereen was het wel eens dat een jonge/junior architect prima zou kunnen starten in een architectenteam. Net als dat elke andere junior functie ook er niet direct alleen voor staat. Maar dat je voor gezag inderdaad meer ervaring moet opdoen.
 • Van adviseur naar verantwoordelijke
  Er werd beargumenteerd dat architecten meer verantwoordelijk gemaakt zouden moeten worden voor het succes van de gekozen architectuur. Dus de rol van een architect minder als een vrijblijvende adviesrol  naar het management, maar een eindverantwoordelijkheid voor het resultaat. Wel met de kanttekening dat een architect niet verantwoordelijk moet worden voor tijd en kosten zoals een projectleider, want dan zal ook de architect kunnen neigen naar korte termijn oplossingen.
 • Metrieken
  Het belang van KPI’s kwam sterk naar voren. Zeker als het gaat om het sturen op complexiteitsreductie. Iedereen was het erover eens dat je complexiteit niet alleen kunt vatten in metrieken, maar dat het wel belangrijke indicatoren zijn waarvan vooral de ontwikkeling door de tijd relevant is. Ook kwam duidelijk naar voren dat dit soort metrieken zeker niet alleen het IT vlak moeten afdekken, maar ook de business kant. Complexiteitreductie is aan business kant minstens zo belangrijk als aan de IT kant.
 • Achtergrond vanuit technisch of business
  Tot slot hebben we het gehad over of een enterprise architect meer een technische of meer een business achtergrond zou moeten hebben. Hier waren de meningen verdeeld. Een derde van de groep vond dat je beiden moest hebben, een derde dat je meer technische achtergrond moet hebben en een derde meer business achtergrond. Wel waren een aantal mensen van mening dat business knowhow eenvoudiger te leren zou zijn dan technische knowhow.

Uit evaluaties blijkt dat de groep erg enthousiast was over het event en dat iedereen er graag een vervolg aan wil geven.

Weergaven: 147

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden