Verslag NAF Insight: Next-Generation Architects

In navolging van de eerste Next-Generation Architects (NGA) bijeenkomst van september 2012 heeft afgelopen donderdag 7 maart de tweede NGA bijeenkomst plaatsgevonden.

Het programma begon met twee sprekers over hun eigen rol en uitdagingen. Jorre Meijrink, Enterprise Architect bij Twinfield, besprak de rol en evolutie van architectuur bij een SaaS-leverancier. Daarbij benadrukte hij de succesvolle samenwerking met de verschillende stakeholders bij het opstellen van de nieuwe doelarchitectuur. Marco Glorie, solution architect bij WestlandUtrecht Bank, gaf aan de hand van een praktijkcasus zijn visie op architectuur tijdens complexe reorganisaties. Hij besprak hierin zijn ervaringen van de rol van (business en applicatie) architectuur in de overgang naar een agile / scrum aanpak.

Vervolgens is de groep geprikkeld door een presentatie van Art Ligthart, associate partner bij Ordina, met als titel ‘Gezocht: nieuwe architecten om de BV Nederland te redden!?’.  Art ging in op de transformatie die de maatschappij waarin wij nu leven ondergaat, en de rol die de next-generation architecten hierin moeten spelen. Wat Art betreft moet IT relevant(er) gemaakt worden voor burgers en bedrijven door oude IT systemen te vervangen voor nieuwe innovatie oplossingen, wat alleen bereikt kan worden door breed samen te werken en kennis en krachten te bundelen.

Geïnspireerd door de sprekers, werd in het tweede gedeelte van het programma gediscussieerd  omtrent een drietal stellingen. Uit de discussie kwamen onder andere de volgende bevindingen naar voren:

  • Voor de uitdagingen van de komende jaren heeft een next-generation architect een breed pallet aan eigenschappen nodig. Allereerst natuurlijk de voor een architect logische eigenschappen als een sterk analytisch vermogen en het beheersen van de kunst van het modelleren. Om complexe problemen goed te begrijpen en de oplossingen duidelijk te communiceren zijn overtuigingskracht, inlevingsvermogen en de nodige soft skills nodig. Daarnaast de algemene eigenschappen zoals samenwerken, netwerken, jezelf kunnen aanpassen en zelfreflectie, maar ook drive en durf. Het lijken wellicht voor de hand liggende eigenschappen maar het beheersen en gebruiken van de volledige set zal een uitdaging zijn. 
  • Ten opzichte van de huidige (oudere) generatie architecten kan een next-generation architect zijn waarde laten blijken door een frisse en vernieuwende blik, los van oude ‘vastgeroeste’ aanpakken en denkwijzen. Onderscheidend zijn creativiteit, snelheid en een digitale basisopvoeding.  Ook ligt bij de nieuwe generatie architecten de nadruk meer op cocreatie en het willen delen van kennis. Daarnaast heeft de nieuwe generatie meer oog voor de onderhoudbaarheid van architecturen, zetten ze hun uitgebreide EA toolkit (set aan methodieken en tooling) alleen doelgericht in, en hebben ze de behoefte om hun toegevoegde waarde te bewijzen en meetbaar te maken.
  • Over vijf tot tien jaar zal de rol en verantwoordelijkheid van de next-generation architect veranderen. De architect zal nog verder naar de business verschuiven, maar zal tegelijkertijd moeten opletten dat de affiniteit met IT niet teveel verzwakt. De nadruk zal dus nog meer op verbinden komen te liggen. De architect moet kennis delen met collega’s, (ook) buiten de organisatie, waardoor er breed over problemen kan worden nagedacht. De architect moet worden gezien als de oplosser van (reeds bestaande) complexiteit. Architecten moeten de regie nemen en daarnaast de verantwoordelijkheid voor de voorstellen en adviezen die zij opleveren. Het vrijblijvende karakter moet verdwijnen en architecten moeten kunnen worden afgerekend op hun ontwerpen en beslissingen.

Uit de evaluatie blijkt dat de next-generation architecten enthousiast zijn over de bijeenkomst. Ze geven aan dat de discussies erg waardevol zijn en zien graag een vervolg.

Over de NGA bijeenkomsten:

Het doel van deze bijeenkomsten is om met enthousiaste architecten kennis en praktijkervaringen te delen. In het programma ligt de nadruk dan ook op interactie en discussie. Tot de doelgroep behoren de architecten die zich jonger voelen dan 35 jaar, architectuur kennis en kunde hebben opgebouwd, maar nog niet veel ervaringsjaren als architect hebben. Tijdens de NGA bijeenkomst van 7  maart waren er 17 architecten aanwezig vanuit verschillende branches (IT consultancy, IT leveranciers, onderwijs, financiële sector, bouw). De grootte van de groep en verschillende achtergronden van de architecten hebben bijgedragen aan een interessante discussie en de uitwisseling van een diversiteit aan ervaringen, inzichten en meningen.

Weergaven: 131

Reactie van Mark Paauwe (Founder of Dragon1) op 26 Maart 2013 op 12.13

Alexander,

Ziet er goed uit! Ik kom graag ook eens naar NGA.

Ik denk dat ik met mijn visie op architectuurvisualisaties en architectuurprincipes goed aansluit bij de verfrissende blik waar je het over hebt.

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden