In eerdere bijdragen heb ik geschreven over een architectuur voor kwaliteit en de noodzaak om veeleisend te zijn waar het om kwaliteit gaat. Tijdens het Landelijk Architectuur Congres wil ik tijdens een parallelsessie op donderdag 26 november met jullie werken aan een nieuw katern voor diverse referentie-architecturen: integrale kwaliteit. Een katern dat bij elkaar brengt wat nu verspreid staat over vele documenten: een heldere definitie van wat kwaliteit van ICT is.

Om deze sessie voor te bereiden ben ik op zoek naar voorbeelden voor onderdelen van zo'n katern. Of kent iemand misschien een voorbeeld waar al een katern kwaliteit is gemaakt? Zo zie ik dat onze spaanse collega's al het nodige werk hebben verzet: iso25000.com. Ken jij goede voorbeelden: ik hoor het graag!!

Wat zou in een Katern Kwaliteit aan de orde moeten komen? Een heldere definitie van wat we onder kwaliteit verstaan. Een motivatie waarom kwaliteit belangrijk is en voor wie. Een set richtinggevende principes die duiden wat op dit moment algemeen gangbare opvattingen zijn over het kwaliteitsniveau waaraan ICT moet voldoen. Een set patronen, gebaseerd op best practices, van architecturen waarmee aan de kwaliteitseisen is te voldoen zonder ICT onbetaalbaar of onbeheersbaar te maken. En een overzicht van capabilities die de benodigde kwaliteit tastbaar maken: zo kunnen we kwaliteit van ICT bespreken, maken, toetsen en monitoren.

Een ieder die materialen heeft die input kunnen zijn voor deze onderwerpen nodig ik graag uit dat aan mij kenbaar te maken: plaats een reactie met een linkje naar materiaal dat relevant is!

Wat is dat plaatje aan het begin?

De kwaliteitsgebieden en kwaliteitsaspecten in mijn eerdere bijdragen definiëren over welke eigenschappen kwaliteitseisen te stellen, te realiseren en te toetsen zijn. Het totaal aantal aspecten is dusdanig omvangrijk dat het moeilijk is om het overzicht te bewaren. Daarbovenop is het zo dat de kwaliteitseisen niet voor elk systeem of onderdeel van een systeem, voor elke situatie en voor elke belanghebbende gelijk zijn. Voeg je deze drie dimensies (object, gebruiker en gebruikscontext) toe aan de reeks kwaliteitsaspecten dan is door de bomen het bos niet meer te zien.

Om ondanks de vele bomen het bos te blijven zien zijn de eisen samen te vatten in kwaliteitsprofielen. In deze werkwijze koppel ik aan elk kwaliteitsaspect een vijfpuntschaal van kwaliteitsniveaus. Elke schaal drukt het kwaliteitsaspect uit in specificeerbare en toetsbare termen (capabilities). Elk punt op de schaal behoort bij constateerbare waarden die de kwaliteit van een service, systeem of systeemcomponent voor dat aspect indiceren.

Door vervolgens voor een aantal typerende gebruikssituaties een standaard kwaliteitsprofiel - gevisualiseerd in een spiderdiagram - op te stellen kan een referentie-kwaliteit worden afgesproken die geldt voor alle systemen die in die situatie worden gebruikt, tenzij expliciet anders (hoger of lager kwaliteitsniveau) is bepaald.

Als typerende gebruikssituaties hanteer ik binnen de rechtspraak op dit moment:

  • Gebruik (intern) door juridisch professional tijdens voorbereiding of uitwerking van een rechtszaak thuis of op een kantoorlocatie
  • Gebruik (intern) door administratief medewerker op een kantoorlocatie
  • Gebruik (intern in interactie met extern) tijdens een zitting in een (digitale) zittingszaal
  • Gebruik (extern) door externe stakeholder via internetportaal
  • Gebruik (extern) functionaliteit via system-to-system koppeling

Zo'n typerende gebruikssituatie is eigenlijk een "contextpatroon", waarmee ik invulling probeer te geven aan die paar woorden die de ISO-norm aan elk kwaliteitsaspect verbindt: "in a specified context of use".

Weergaven: 273

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

Je kunt hier adverteren

© 2019   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden