De bijdragen van Danny Greefhorst (35)

Het vergeten archifact: het redeneerschema

In het vakgebied van enterprise-architectuur zijn er allerlei methoden en technieken waarin is beschreven welke producten een architect zou moeten opleveren (archifacten). De nadruk ligt daarbij op modellen die vanuit allerlei perspectieven iets zeggen over de werkelijkheid van een organisatie. Het is opvallend dat er relatief weinig aandacht is voor producten die laten zien hoe uitspraken worden vertaald naar andere uitspraken op basis van logische redeneerlijnen. En dat terwijl vertalen,…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 24 Januari 2018 op 19.50 — Geen reacties

Architect van de zingeving

We zeggen vaak dat architectuur gaat over vormgeving; de manier waarop dingen moeten worden ingericht om de doelstellingen te ondersteunen. Ik denk dat je architectuur daarmee te kort doet; de meest interessante keuzes gaan niet over vormgeving maar over zingeving. Letterlijk en figuurlijk geeft je daarmee veel meer betekenis. Maar is dat dan wel architectuur? En hoe doe je dat dan; het richting geven aan zingeving? 

In abstracte zin gaat architectuur over het maken van keuzes en het…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 12 Oktober 2017 op 19.30 — Geen reacties

Architectuur neigt naar onwerkelijke abstractie

Architectuur gaat inherent over abstractie; het geeft overzicht, toont de patronen, het grotere geheel, de samenhang der dingen. Dat is de kracht van architectuur. Tegelijkertijd is dat de grootste valkuil van architectuur. Door te abstraheren van de werkelijkheid creëren we dingen die eigenlijk niet bestaan. We creëren een virtuele werkelijkheid, waarin we nieuwe woorden introduceren en de eenheden kunnen aanpassen aan wat we toevallig handig vinden. De virtuele werkelijkheid wordt al snel…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 21 Maart 2017 op 22.01 — Geen reacties

De architect als verhalenverteller

Ik geloof in verhalen. Als je iemand een interessant verhaal vertelt dan is hij geboeid en zal hij naar je luisteren. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit of het over een gesproken verhaal gaat of over een geschreven verhaal. Het belangrijkste is dat het interessant genoeg is en dat mensen graag meer willen horen. Een verhaal kan vooral tot doel hebben om kennis over te brengen. In het verleden waren mythen (verhalen) dan ook de belangrijkste manier om kennis over te dragen. Een verhaal kan…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 30 November 2016 op 21.30 — Geen reacties

Een balans tussen denken en doen

We zijn zekerheidszoekers en willen risico’s mijden. Om die reden maken we allerlei plannen, voeren we uitgebreide analyses uit en controleren we of andere mensen wel de juiste dingen doen. We hebben de illusie dat we hiermee beter uit zijn. In werkelijkheid besteden we heel veel tijd aan zaken die in de praktijk niet zo relevant zijn. Analyseren blijkt vooral theoretiseren en controleren blijkt vooral een uiting van wantrouwen.

Dit soort zaken weten we al langer en liggen ook ten…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 12 Oktober 2016 op 19.30 — Geen reacties

Een kennisperspectief op architectuur

Ik geloof dat architectuur en kennismanagement een sterke relatie hebben. Een architect is een belangrijk deel van zijn tijd bezig met het expliciet maken, verzamelen, transformeren, creëren en verspreiden van kennis. In dit blog item geef ik een verdere uiteenzetting van dit kennisperspectief op architectuur en wat dit betekent voor de architect.

Een veelgehoorde klacht over architecten is dat zij alleen maar blokkeren en vertragen door te roepen dat iets niet mag. De kreet “comply,…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 15 Juni 2016 op 20.30 — Geen reacties

De subjectieve architect

Er vinden grote fundamentele veranderingen plaats in de maatschappij, in onze leefomgeving en in ons denken. In een eerder blog item heb ik betoogd dat hierdoor het belang van subjectiviteit groter wordt. De zienswijze van mensen wordt belangrijker dan het kennen en analyseren van alle feiten. Dit heeft ook veel…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 23 April 2016 op 19.30 — Geen reacties

Verslag sessie: Enterprise-architectuur en data-science - een slimme combinatie

Op 15 februari heeft er een gemeenschappelijke sessie plaats gevonden van Via Nova Architectura, NAF en de special interest group architectuur van het Ngi-NGN over data science. Deze sessie past in de rode draad van VNA en SIG Ngi-NGN die gaat over data en intelligentie. Dit speelt in op de algemene ontwikkelingen dat het belang van gegevens steeds verder toeneemt en dat daarbij algoritmen steeds belangrijker worden om waarde uit de gegevens te halen. Gartner noemt dit de…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 16 Februari 2016 op 20.30 — Geen reacties

Gegevensexplosie leidt tot nieuwe kansen voor kennistechnologie

Digitalisering leidt tot een snel groeiende hoeveelheid gegevens en informatie, die in toenemende mate ook als open data beschikbaar komen. Naast standaard administratieve gegevensstromen worden ook steeds meer van onze digitale activiteiten vastgelegd, waardoor alles wat we doen inzichtelijk wordt en te analyseren is. Het Internet of Things voegt hier nog eens gegevens uit allerlei actieve en passieve objecten in onze fysieke omgeving toe. Om te voorkomen dat we verdwalen in deze…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 29 November 2015 op 21.30 — 1 commentaar

Enterprise-architectuur in het licht van organisatie-ontwikkeling

Het enterprise-architectuur vakgebied is nog sterk in ontwikkeling. Er ontstaan continu nieuwe inzichten over wat wel en niet werkt. Zo blijken organisaties in de praktijk minder “maakbaar” dan we dachten en neemt daarmee de waarde van doelarchitecturen en meerjarenplannen af. Daarnaast zien we dat top-down sturing in de praktijk slecht werkt, met als gevolg dat een “control” benadering van enterprise-architectuur weinig waarde genereert. Dit soort observaties komen in een ander daglicht te…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 9 November 2015 op 21.30 — 2 commentaren

Kerncompetenties voor governance, informatiemanagement en architectuur

De competenties van informatieprofessionals staan volop in de belangstelling. Competentieraamwerken zoals e-CF lijken echter onvoldoende antwoord te geven op de vraag welke competenties belangrijk zijn. Enerzijds zijn er teveel raamwerken, met ieder eigen termen en competenties. Anderzijds worden informatieprofessionals overvraagd. Competentieraamwerken schetsen lange lijsten van competenties, waardoor onvoldoende helder is wat echt belangrijk is. Organisaties gaan als gevolg daarvan op zoek…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 7 September 2015 op 20.33 — Geen reacties

Strategie en governance met het Business Model Canvas

Het Business Model Canvas (BMC) lijkt aan te slaan in organisaties en bij adviesbureaus. Blijkbaar geeft het in één oogopslag een goede weergave van een organisatie. Natuurlijk valt er ook best wat af te dingen op het model. Zo lijkt het vooral goed te werken voor individuele business modellen en blijft het een relatief oppervlakkig overzicht. Het is echter interessant om te zien hoe het model nog meer gebruikt kan worden. Zo…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 22 Juli 2015 op 21.30 — 1 commentaar

Enterprise architecture and Agile; do they blend?

Agile is a new way of working that has been adopted by a lot of organizations. It seems to provide an answer to a lot of issues that software development has been facing for decades. The role of architecture in the context of Agile has been a subject of debate for a number of years, where Agile proponents position architecture as a “Big Design Up Front” that contradicts with the Agile philosophy. Meanwhile, enterprise architecture has developed itself as an important instrument for…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 20 April 2015 op 19.30 — Geen reacties

De relatie tussen Business- & Informatie Planning en enterprise-architectuur

De Business- & Informatie Planning methode is bedoeld om organisaties te ondersteunen in het vertalen van strategie naar een veranderplan. Het is een aanpak waarbij primair een businessplan wordt opgesteld, waarbij (ondermeer) de informatieaspecten integraal worden meegenomen. Architectuur is ook een onderdeel van de aanpak en vormt de vertaling van de strategie en de uitgangspunten. Het is interessant om beter te begrijpen wat de relatie van de B&IP aanpak met…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 18 Februari 2015 op 21.30 — Geen reacties

Data moet gewoon beschikbaar zijn

Er is een toenemende aandacht voor data. Big Data is daarvan een concrete manifestatie, maar tevens slechts een topje van de ijsberg. In het algemeen is er een toenemende hoeveelheid data, zowel binnen organisaties als in de buitenwereld. Digitalisering is daarbij een belangrijke katalysator; door het automatiseren van processen en het digitaal maken van gegevensstromen zijn steeds meer gegevens digital-born.

Een constatering is dat data in het verleden te weinig aandacht heeft…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 5 December 2014 op 16.00 — 2 commentaren

Vormen van samenwerken en gewenste ondersteuning

Er wordt er steeds meer samengewerkt over de grenzen van de organisatie en landen heen. Steeds meer projecten worden bemenst door projectleden van verschillende organisaties. Zo wordt binnen het hoger onderwijs samenwerking steeds meer een noodzaak gegeven de toegenomen druk op de kwaliteit en focus van het onderwijs en onderzoek. Ook gemeenten hebben te maken met een toenemende noodzaak om te gaan samenwerken, ondermeer doordat hun budgetten onder druk staan maar ook door de…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 3 November 2014 op 16.00 — 6 commentaren

1e lichting NAF masterclass afgerond

Het Nederlands Architectuur Forum organiseert in samenwerking met CKC Seminars een masterclass enterprise-architectuur. De masterclass bestaat uit 16 modules waarin een combinatie van theorie en praktijk aan bod komen. Ervaren architecten van advies- en gebruikersorganisaties geven een breed beeld van het vakgebied enterprise-architectuur.

De eerste lichting van deze NAF masterclass is recent afgerond. De deelnemers hebben…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 27 Juni 2014 op 21.59 — Geen reacties

Geo-informatie; de verbindende factor in moderne informatie-architecturen

Geo-informatie heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Het is alom aanwezig in voor het publiek bekende toepassingen zoals Google maps, TomTom, Geocaching en mobiele apps, mede doordat in vrijwel alle telefoons tegenwoordig een GPS is ingebouwd. Locatie is hiermee een verbindend element geworden dat andere gegevens verbindt en verrijkt met kaartmateriaal en ondersteunende functies zoals routebepalingOp 26 februari heeft de SIG…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 4 Maart 2014 op 22.15 — Geen reacties

Datavirtualisatie - de silver bullet voor data-integratie?

Gegevens zijn de basis voor processen en het is dan ook belangrijk dat mensen kunnen beschikken over alle gegevens die relevant zijn om hun werk uit te voren. De kwaliteit van de gegevens dient daarbij aan te sluiten bij de eisen die worden gesteld vanuit het proces. In de praktijk blijkt de informatievoorziening van organisaties onvoldoende op orde om de noodzakelijke gegevens en/of gegevenskwaliteit te leveren. In dit blog item kijk ik naar een aantal oorzaken en positioneer ik…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 8 Januari 2014 op 21.00 — 4 commentaren

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

In het project ‘Regie in de Cloud’ hebben hebben bestuurders, CIO’s, directeuren en architecten van hogescholen en universiteiten samen met SURF gewerkt aan het opstellen van een gemeenschappelijke i-Strategie en de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA). De i-Strategie identificeert kansen voor het optimaliseren van de informatievoorziening van instellingen voor Hoger Onderwijs. In het bijzonder is gekeken naar het gemeenschappelijk benutten van de mogelijkheden van cloud…

Doorgaan

Toegevoegd door Danny Greefhorst op 1 November 2013 op 15.00 — Geen reacties

Sponsoren

Advertenties

© 2021   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden