In het project Regie in de Cloud ontwikkelen hogescholen, universiteiten en SURF een gemeenschappelijke i-Strategie en referentie-architectuur voor het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek. Hierin wordt zichtbaar welke veranderingen wenselijk zijn in de informatievoorziening van instellingen en daarmee in de competenties die zij zouden moeten ontwikkelen. Dit roept de vraag op hoe instellingen kunnen worden ondersteund in deze ontwikkeling. In dit blog item beschrijf ik een praktische vragenlijst die in het project wordt ontwikkeld om deze ontwikkeling te ondersteunen. Lezers worden gevraagd om feedback om deze vragenlijst verder te verbeteren.

Een competentie is het vermogen om iets te kunnen en daarvoor dienen verschillende zaken aanwezig te zijn. Organisaties zullen ervoor moeten zorgen dat processen zijn ingericht, informatie beschikbaar is, mensen competent zijn en dat noodzakelijke technologie aanwezig is. Voor mensen betekent dit vooral dat zij dienen te beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en attitude/gedrag. Competenties zijn in veel gevallen al in enige mate aanwezig in de huidige organisatie. De kans is echter reëel dat veranderingen ook hogere eisen stellen aan het gewenste competentieniveau. Organisaties willen praktische instrumenten aangereikt krijgen om hun competenties verder te ontwikkelen.

Het idee is ontstaan om een vragenlijst te ontwikkelen die organisaties zelf kunnen gebruiken om zicht te krijgen op hun competentieniveau en de veranderingen die nodig zijn om te komen tot een hoger competentieniveau. We hebben gekozen om uit te gaan van het CMMI van de Carnegie Mellon University, wat een generiek raamwerk voor volwassenheidsmodellen biedt. De vaardigheidsniveaus van het CMMI zijn dan ook als uitgangspunt genomen. Wat we echter wilden doen was duidelijk maken dat het ontwikkelen van een competentie meer vraagt dan proces; ook aspecten als mens, informatie en technologie vragen aandacht. Daarnaast wilden we vooral een instrument aanreiken dat organisaties zelf kunnen gebruiken. Dit in tegenstelling tot een volwassenheidsmodel, waarbij al snel externe ondersteuning noodzakelijk is om deze toe te passen.

Het is belangrijk om het toepassingsgebied en de beperkingen van de tabel goed te begrijpen. De intentie is vooral om een pragmatische lijst van vragen te bieden die organisaties snel zelf kunnen beantwoorden. De tabel is niet gebaseerd op een uitgebreid onderzoek, maar is een selectie uit een aantal algemene referentiemodellen aangevuld met persoonlijke inzichten. De tabel is daarnaast vooral gericht op de meer “harde” inrichtingsaspecten die vanuit een architectuurperspectief relevant zijn. Naast deze harde aspecten spelen vooral ook allerlei “zachte” aspecten zoals cultuur en persoonlijke belangen. Deze aspecten spelen in veel gevallen een minstens even belangrijke rol, maar zijn lastiger in concrete vragen te vertalen en vragen ook andere competenties om te beoordelen. Uitgangspunt van de tabel is verder dat sturing op resultaten en samenhang leidt tot verbetering.

Voor het toepassen van de vragenlijst is de voorgestelde aanpak om eerst de competenties en daarbij behorende processen te identificeren die ontwikkeld dienen te worden, gebaseerd op de strategie van de organisatie. Vervolgens dient het gewenste competentieniveau te worden bepaald. Daarna kan door het beantwoorden van de vragen per proces zicht worden gecreëerd op het huidige competentieniveau. Als er vragen op een bepaald niveau negatief worden beantwoordt dan is dat een indicatie dat dat competentieniveau nog niet is bereikt. Voor alle vragen die negatief worden beantwoordt zouden acties moeten worden bepaald die dienen te worden geborgd in planvorming.

Weergaven: 1218

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2021   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden